Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Indrukken en Ervaringen, IIe Reeks (9)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Indrukken en Ervaringen, IIe Reeks (9)

4 minuten leestijd

Dit Manifest luide als volgt:
Mannen van de Nederlandsche Krijgsmacht!
De wapenstilstand is gesloten.
Op het slagveld dreunt niet langer het kanon.
Getrouw aan hare belofte bij de Troonrede gedaan, heeft onze Regeering aanstonds maatregelen genomen om den druk der mobilisatie te verlichten. Voorbereidende maatregelen voor gedeeltelijke demobilisatie zijn reeds genomen.
Meer dan 4 jaar lang hebt Gij pal gestaan voor de rechten en de vrijheden van ons Nederlandsche Volk. En thans, nu het gevaar voor een buitenlandsche oorlog geweken is, keert Gij bij gedeelten terug naar Uwe haardsteden. De Regeering zal maatregelen nemen om hen, die zulks noodig hebben, voorloopig te ondersteunen. En Gij, die nog niet aanstonds huiswaarts kunt keeren, zult verbetering van Uw positie ontvangen, de Regeering heeft dat ten aanhoore van het Nederlandsche Volk toegezegd en Zij zal woord houden!
Het Nederlandsche Volk is U dankbaar.
Het gevaar voor den buitenlandschen oorlog is geweken; maar daarmede niet alle gevaar voor ons volksbestaan.
De revolutiegeest, die in het verre Oosten zoovele onheilen heeft gewerkt en die in den laatsten tijd onze grenzen is genaderd, dreigt ook op onze vaderlandsche erve zijn slachtoffers te maken,. wellicht zelfs onze erve aan vernietiging prijs te geven.
Door Gods goedheid bleef Nederland gespaard in den wereldkrijg. Door Gods goedheid behoefde de Nederlandsche jongelingschap niet te worden geofferd op het slagveld.
Zal nu een binnenlandsche vijand den landsvrede storen en zal door zijn actie worden prijs gegeven wat door Gods ontfermingen werd gespaard? Bedenkt het wel, revolutie baart anarchie. Revolutie werkt hongersnood.
God heeft Nederland en Oranje ten nauwste verbonden. Ook hier gelde: wat God vereenigd heeft, scheide de mensch niet.
Mannen van de Krijgsmacht!
De oogen van het Nederlandsche Volk zijn gevestigd op U, die krachtens Uw beginsel, krachtens Uw diepgeworteld gevoel voor recht en orde, manmoedig staan wilt tot verdediging van onze geestelijke goederen. Gij zult niet dulden, dat op onze erve de binnenlandsche vijand triomfeere. Gij zult U opmaken om U, indien het noodig mocht zijn — wat God verhoede — te keeren tegen de elementen van ontbinding.
Wij vertrouwen op U.
Voor God, Koningin en Vaderland!

Daarop volgde de ouderteekening.

De Nederlandsche Militaire Bond.
Centraal Nationaal Comité voor tijdelijke Militaire Tehuizen.
Comité voor Militaire Tehuizen in Noord- Brabant en Limburg.
Nationale Vereeniging „Pro Rege”.
Nederlandsch Jongelingsverbond.
Nationale Christen-Officieren-Vereeniging. Nationale Christen-Onderofficieren- Vereeniging.

Op de achterzijde van het manifest hadden wij de toezeggingen laten drukken, die de minister van oorlog in de 2de kamer aan het leger had gedaan. Deze luiden als volgt.
Voor verbetering moet gestuurd worden in de volgende richting:
Ten eerste zullen aanwijzingen aan de officieren moeten worden gegeven omtrent de verhouding tusschen officieren en minderen. Hervorming der opleiding van officieren met het oog daarop.
Ten tweede een regeling, die meer waarborgen biedt voor de rechten van minderen, die gestraft worden; invloed van den gestrafte op de commissie van onderzoek.
Ten derde een zoodanige procesorde in zake klachten over onrechtvaardige of onjuiste behandeling, dat de klager zelf invloed heeft op het in te stellen onderzoek.
Ten vierde invoering van een commissie van toezicht op al wat dé materieele verzorging van den militair betreft, met invloed daarop van de militairen zelf.
Ten vijfde geregeld overleg tusschen de troepenkommandanten en de verschillende vereenigingen van militairen.
In de zesde plaats verdere uitbouw van de geestelijke verzorging van den soldaat; strengere handhaving van het vloekverbod. Dan verdere verbetering van de kantines.
De Minister van Oorlog zal in die richting werkzaam zijn en rekent daarbij op aller steun.

De Veldprediker.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 december 1918

De Wekker | 4 Pagina's

Indrukken en Ervaringen, IIe Reeks (9)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 december 1918

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken