Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort Verslag der vergadering van de vereeniging van Predikanten der Chr. Ger. Kerk in Nederland, op 21 Mei te Utrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort Verslag der vergadering van de vereeniging van Predikanten der Chr. Ger. Kerk in Nederland, op 21 Mei te Utrecht

3 minuten leestijd

Doo. F. Lengkeek opende deze vergadering. Gezongen werd Ps 133 :1 en gelezen 1 Cor. 12. Hij wees op het doel der samenkomst; op de moeilijkheden, die overwonnen moeten worden, op het nut dat de vereeniging kan afwerpen en op de noodzakelijkheid van elkander te ontmoeten.
Bericht van verhindering was van vele broeders ingekomen.
De vereeniging werd opnieuw georganiseerd. Een 25-tal br.-predikanten traden als lid tos. Een ontwerp-reglement werd besproken en aangenomen. De contributie bedraagt f 5.— per jaar. Gezamenlijk zullen de onkosten verder gedragen werden. (De Kerkeraad van Haarlem heeft, als contributie, f 5.— per jaar toegezegd. Zijn er nog meer Kerkeraden, die onze vereeniging willen steunen ? Laten ze dit dan ondergeteekende oven berichten en het bedrag opzenden aan Doc. v. d. Heijden). De vergaderingen zullen D.V. den Woensdag na Pinksteren jaarlijks gehouden worden.
Gekozen werd tot Voorz. Doc. F. Lengkeek ; tot Vice-voorz. Ds. J. J. v. d. Schuit; tot Penningm. Doc. A. v. d. Heijden; tot Secretaris Ds. L. H. v. d. Meiden.
Ds. Jongeleen van Noordeloos hield een referaat over: "Het reglement van 1869" aan de hand van deze stellingen:
I. Het reglement van 1869 is geen bloote kennisgeving, maar werkelijk, zooals het opschrift zegt, een reglement of statuut.
II. De inhoud van het reglement is niet in evereenstemming te brengen met het presbyteriale systeem van Kerkregeering.
In het debat werd vooral gewezen op het rapport van 1909 (zie bijlage syn. not.) en op de wet van 1853 en 1855. Men was het er over eens, dat uit het oogpunt van beginsel, het reglement moet worden afgeschaft. Overigens werd er duidelijk op gewezen, dat de bezwaren vaak veel te veel overschat zijn geworden.
Ds A. M. Berkhoff van Utrecht refereerde over: „De roeping der Kerk in onzen tijd" en concludeerde: De kerk moet wederkeeren tot den levenden Christus; tot elkander; tot de practijk der godzaligheid en tot het adventsleven van de dagen harer jeugd. Vooral werd in het debat bezwaar gemaakt tegen de formuleering der eerste stelling.
De voorz. dankte den referenten. 't Smartte hem, dat het gehoorde niet in druk kon worden vastgelegd. We moesten een maandschrift hebben, waarin de referaten konden worden opgenomen, of middelen genoeg om ze als vlugschriften uit te geven. Hij constateerde, dat we met blijdschap op dezen dag konden terugzien. Daarna sloot hij de vergadering en ging voor in dankgebed. Dankbaar, met een goeden indruk van ons samenzijn, keerden we huiswaarts. Hadden we meer zulke samenkomsten.

Namens de Vereeniging,
Ds. L. H. V. D. MEIDEN, Secr.
Dordrecht, Juni 1919.

Naschrift.
De broeders predikanten, die niet tegenwoordig waren — ook zg die bericht van verhindering inzonden — en toch als lid der vereeniging, tegen een contributie van f 5 per jaar, willen toetreden, moeten dit even melden aan den secretaris en de contributie opzenden aan Doc. v. d. Heyden té Apeldoorn. Allen wekken we daartoe dringend op. We hebben elkander noodig. Gezamelijk zullen we de kosten dragen, zoodat niet de br., die ver van de plaats van vergaderen hun pastorie hebben, 't meest moeten betalen. Laten allen toetreden. Wie zich niet opgeeft, wordt niet als lid gerekend, omdat de vereeniging opnieuw is georganizeerd.
U, hooggeachte redacteur, zeer hartelijk dank voor de verleende ruimte in uw blad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 juni 1919

De Wekker | 4 Pagina's

Kort Verslag der vergadering van de vereeniging van Predikanten der Chr. Ger. Kerk in Nederland, op 21 Mei te Utrecht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 juni 1919

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken