Bekijk het origineel

Beroepingswerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Beroepingswerk

2 minuten leestijd

Zierikzee, 31 Jan. '21. Gisteren werd onze gemeente bekend gemaakt, dat Ds. G. Wisse van Driebergen, voor de roeping onzer gemeente had bedankt. Kerkeraad en gemeente zijn bitter teleurgesteld. We hadden gehoopt, na herhaalde teleurstelling, thans verblijd te zullen worden. De Heere regeert. Geeft Hij ons genade om in Zijnen wil te beraden, en schenke Hij ons op Zijn tijd, den man Zijns raads.
Namens den Kerkeraad,
J. QUANT, Scriba.

Noordeloos, 31 Jan. '21. Zooals enkele andere gemeenten, ontvingen ook wij het teleurstellend bericht van Ds. Wisse, dat Z.Eerw. voor de roeping van onze gem. moest bedanken. Geve de Heere, dat we mogen zwijgen en in Zijn heiligen wil berusten en vertrouwen mogen dat alles wat de Heere doet is welgedaan.
Namens den Kerkeraad,
B. PELLIKAAN, Scriba.

Sliedrecht, 31 Januari 1921. Werden we een paar weken geleden verblijd, doordat onzen geliefden Leeraar, Ds. Vreugdenhil, voor het beroep naar Hoogeveen bedankt had; ook thans mochten we bij vernieuwing ons verblijden, dewijl onzen geachten Leeraar Zondagmorgen na de dienst, bekend maakte, dat hij voor de roeping van de gemeente Aalsmeer had bedankt. De Heere kroone ook dit besluit met Zijnen onmisbaren zegen en geve de gemeente Aalsmeer spoedig de man Zijns raads.
De Kerkeraad.

Arnhem, 28 Jan. 1921. Na dagen van spanning ontvingen wij het voor ons zoo zeer verblijdende bericht van Ds. Wisse te Driebergen dat Z.Eerw. den herderstaf onder ons moest en wilde opnemen. Na ruim les jaar vacant te zijn kunt u zich de blijdschap voorstellen. De Heere beloone dit alles met zijne onmisbare zegen.
Namens den Kerkeraad.
D. BUIJS.

Aalsmeer, 31 Jan. 1921.
Tot onze diepe teleurstelling, bereikte ons het bericht, dat Ds. J. Vreugdenhil, voor de roeping naar Aalsmeer moest bedanken
Namens den Kerkeraad,
J. VAN DER MEER Rzn., Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 februari 1921

De Wekker | 4 Pagina's

Beroepingswerk

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 februari 1921

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken