Bekijk het origineel

Beroepingswerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Beroepingswerk

2 minuten leestijd

Deventer, 19 Juli 1921.
Bij acclamatie beroepen den WelEd. Heer C. van der Zaal, Candidaat te Lisse.
Namens den Kerkeraad, H. J. ORTH, Scriba.

Groningen, 14 Juli 1921.
Beroepen te Haarlem de WelEerw. Heer Ds. H. Biesma.
Namens den Kerkeraad,
J. ZUIDEMA, Scriba.

Elburg, 31 Juli 1921.
Heden werd onder leiding van Ds. de Bruijne, met toestemming van onzen Consulent Ds. Bijdemast, bij acclamatie beroepen de Eerw. Heer W. Bijleveld, Candidaat te Leeuwarden.
Moge de Heere dezen broeder zooveel licht geven, dat de gemeente van Elburg, zich moge verblijde in zijnen komst.
E, DOCTER, Scriba.

Haarlem Juli 1921.
Donderdag|avond 21 Juli werd na voorafgaand biduur onder leiding van onze geachten Consulent den WelEerw. Heer Ds. J.J. v. d. Schuit, tot Herder en Leeraar onzer gemeente gekozen den WelEerw. Heer Ds. H. Biesma te Groningen. Schenke de Heere ZijnEerw. licht en wijsheid in deze zaak om eene Hem welbehagelijke keuze te doen, kon het zijn dat wij verblijd werden door Zijne groote daden en ZEerw. in 's Heeren gunst de herderstaf over onze gemeente mocht opnemen.
Namens den Kerkeraad,
H. VAN PUTTEN, Scriba.

Zierikzee, 26 Juli 1921.
Heden avond werd na voorafgaand biduur, en na twee Zondagen aan de gemeente te zijn voorgesteld, onder leiding vaa onzen Consulent, Ds. L. de Bruijne van Zaamslag, alhier beroepen de Eerw. Heer S. van der Molen, Candidaat tot den Heilige dienst. Moge de Heere dezen broeder licht en wijsheid schenken om eene Hem welbehagelijke keus te doen.
Mocht het zijn met een voor ons verblijdenden uitslag, opdat na herhaalde teleurstelling, de gemeente, die zulk een dringende behoefte heeft, aan een eigen Herder en Leeraar, door 's Heeren goedheid worde verblijd.
Namens den Kerkeraad,
J. QUANT, Scriba.

Nieuwpoort, 21 Juli 1921.
Heden werd onder leiding van onzen Consulent Ds. J.P. Meijering, bij acclamatie beroepen, de Eerw. Heer S. van der Molen, candidaat tot den H. Dienst.
Dat de Heere moge geven, dat ZEw. in Zijne gunst tot ons moge komen, is de wensch van kerkeraad en gemeente.
Namens den Kerkeraad,
JOHs. VAN OMMEN, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juli 1921

De Wekker | 4 Pagina's

Beroepingswerk

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juli 1921

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken