Bekijk het origineel

Beroepingswerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Beroepingswerk

2 minuten leestijd

Nieuwpoort, 23 Aug. 1921.
Bedankt voor het beroep naar Nieuwpoort Candidaat S. v. d. Molen te Broek op Langendijk.
Namens den Kerkeraad, JOH. V. OMMEN, Scriba.

Haarlem, 5 Sept. '21. Zaterdag ontvingen wij het voor ons verblijdend bericht dat de Eerw. Heer Candidaat W. Bijleveld, die bij acclamatie was beroepen onder opzien tot den Oppersten Herder de roeping onzer Gemeente aannam.
Geve de Heere dat ZEw. spoedig in ons midden moge komen; en zijne bediening een Geestes-bediening in ons midden moge zijn; tot troost van 's Heeren volk en tot opbouw der Gemeente alhier.
Namens den Kerkeraad,
H. VAN PUTTEN, Scriba

Deventer, 27 Aug. 1921.
Aangenomen naar Deventer C. v. d. Zaal, Theol. candidaat te Lisse.
Namens den Kerkeraad,
H. J, ORTH, Scriba.

Vlissingen, 29 Aug. 1921.
Tot onze blijdschap vernamen wij gisteren van onzen geliefden Leeraar, dat Z.Eerw. met alle vrijmoedigheid voor de gemeente Boskoop mocht bedanken.
Bekrone de Heere dit besluit met Zijnen onmisbaren zegen en geve Hij ons verootmoedigde harten, opdat Zijn Naam in en door ons verheerlijkt moge worden.
Namens Kerkeraad en Gemeente,
H. POTJEWIJD, Scriba.

Noordeloos, 5 Sept. '21.
Wij ontvingen Zaterdag van onzen beroepen Cand. W. Bijleveld het teleurstellend bericht, dat Z.Eerw. geen vrijmoedigheid had onze roeping op te volgen. De Heere, de Koning Zijner Kerk, geve ons te zwijgen en in Zijn heiligen wil te berusten.
Hij geve ons voorts licht en wijsheid, welken weg wij thans moeten inslaan en Hij zegene onze pogingen, die worden aangewend om te komen tot een eigen Herder en Leeraar, kon het zijn in de gunste des Heeren, opdat de belofte ook aan onze gem moge vervuld worden „Uwe oogen zullen uwen Leeraar zien."
Namens den Kerkeraad
B. PELLIKAAN, Scriba

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 september 1921

De Wekker | 4 Pagina's

Beroepingswerk

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 september 1921

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken