Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Classis Rotterdam

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Classis Rotterdam

Kort verslag van de Classis Rotterdam, gehouden 2 Mei '23.

4 minuten leestijd

Art. I. Opening. Namens de roepende gemeente Maassluis opent Ds. J. de Bruin de vergadering. Z.Eerw. laat zingen Ps. 87:12 en leest Psalm 87. Hij roept den broeders afgevaardigden een hartelijk welkom toe, inzonderheid Ds. L. H. Beekamp van Rozenburg, die voor 't eerst ter vergadering is; aan Ds. P. de Smit, inmiddels vertrokken naar Nieuwe Pekela, worden waardeerende woorden gewijd, voor den arbeid als Scriba der Classis; waarna Ds. De Bruin aan de hand van het voorgelezen schriftgedeelte wijst op de vastheid en heerlijkheid van 't Sion Gods te midden van de bewogenheid der tijden, wijl de Kerk in een Drieëenig God en Zijn deugden geworteld en gegrond is; Daarna draagt hij de belangen der Kerk op aan den troon der genade.
Art. II. Lastbrieven. Na onderzoek der lastbrieven kan de wettigheid der vergadering worden vastgesteld.
Art. III. Moderamen. Ds. L. H. Beekamp, praeses; Ds. J. de Bruin, scriba; Oud. B. Nederlof, quaestor.
Art. IV. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en met dank aan den scriba goedgekeurd en geteekend. Art. V. Ingekomen stukken.
a. Finantieel verslag van de Theol. School. De voorzitter wekt de gemeenten op, onze School ernstig te blijven gedenken in gebed en gaven.
b. Een schrijven van Ds. P. de Smit, waarin hij zeer hartelijk afscheid neemt van onze Classis. De Heere zij hem in zijn nieuwe gemeente en classis met de zijnen goed en nabij
c. Ds. P. de Groot rapporteert namens de Class. Comm.,dat de stukken van de komende predikanten, Ds. L.H. Beekamp en Ds. J. de Bruin, in orde zijn bevonden, en van den vertrokkene. Ds. P. de Smit, zijn verzonden ;
d. brengt vervolgens verslag uit van de Comm. over den heer H., godsdienstonderwijzer in de Herv. Kerk. Zie verslag 4 Oct. '22. De Classis, gehoord het advies van de Comm. kan met den Heer H. niet verder onderhandelen.
Art. VI. 1ste Instructie Rotterdam.
„De Kerkeraad van Rotterdam beveelt br. v. Ree aan voor het onderzoek der Classis, om een stichteiijk woord te mogen spreken in de gemeenten". Br. v. Ree, ter vergadering tegenwoordig, wordt aan een onderzoek onderworpen, met het gunstig gevolg, dat hem bevoegdheid worde verleend in 't Classicaal ressort te mogen optreden met een stichtelijk woord
2de Instructie Rotterdam. „De Classis Rotterdam verzoekt de Part. Synode van het Zuiden de Curatoren der Theol. School, in overleg met de Docenten, voor den Cursus 1928—24, Ds. G. Wisse van Arnhem te benoemen tot Privaat-Lector in de Philosophische vakken, (vraagstukken,)'' Wordt doorgezonden naar de Part. Synode van het Zuiden.
Art. VII, Ameide. Verzoek van eenige broeders om Gemeente te mogen worden. Wordt toegestaan. De ambten zullen worden ingesteld. De Consulent Ds. Meijering zal met Ds. de Groot de zaken nader regelen.
Art. VIII. Oud-Beyerland vraagt en verkrijgt handopening tot het beroepen van een eigen Leeraar.
Art. IX. Noordeloos vraagt een 2de roeping te mogen uitbrengen op Ds. H. Velema van Kampen. Toegestaan.
Art. X. Met een br. uit V. die zich ter vorige Classe aan een voorloopig onderzoek onderwierp, om te staan naar 't ambt van dienaar des Woords, volgens Art. 8 D. K. O., heeft de Classis, na gehoord advies der gemeenten waar de Adspirant in privé geproponeerd heeft, geen vrijmoedigheid kunnen vinden om door te gaan,
Art. XI. Verkiezing afgevaardigden Part. Syn., welke 13 Juni D. V. te Dordt wordt gehouden.
Primi:
Ds. L.H. Beekamp.
„ P. de Groot.
„ H. Hoogenooorn.
Oud. B. Nederlof.
„ W. Stolk.
„ P. Walraven.

Secundi:
Ds. J. de Bruin.
„ J.P. Meijering.
Oud. C D. Schaap.
„ J. W. v. Ree.
„ de Jong.
„ D. de Lange.
Art. XII. In de Class. Comm. worden benoemd Ds. L. H. Beekamp, Ds. P. de Groot, Ouderling Bestebreurtje, Algemeen Secundus Ds. H. Hoogendoorn, tot Visitatoren Ds J. de Bruin, Ds. P. de Groot, Ds. H. Hoogendoorn en Ds J. P. Meijering.
Art. XIII. Regeling Consulentschappen. Ds. de Groot, Consulent van Barendrecht, Oud-Beijerland en Nieuwpoort, Ds. Hoogendoorn: Schiedam. Ds. de Bruin: Rozenburg. Ds. Beekamp: Maassluis. Ds. Meijering: Ameide, Noordeloos en Rotterdam.
Art. XIV. Een der broederen vraagt, of voortaan ook Ouderlingen gekozen kunnen worden in 't Curatorium. Naar aanleiding hiervan wordt de volgende vraag doorgezonden naar de Part. Syn.
De Classis vraagt de Part. Syn. of voortaan, volgens „het Reglement der Theol. School", Art. 23 ook ouderlingen in 't Curatorium kunnen gekozen worden?"
Art. XV. Roepende Kerk voor de e. v. Classis, die D.V. gehouden zal worden in 't laatst van September, is Rozenburg. Art. XVI. Rondvraag. Alleszins bevredigend. Uitwendige bloei? De gemeenten breiden zich uit, en worden er meer gesticht; maar wat meer is; ook inwendig is er bloei. Wij hooren nog: „Deze en die is daarin geboren."
Art. XVII. Sluiting. De Voorzitter sluit de vergadering, nadat br. Nederlof in dankzegging is voorgegaan. Op last der Classis.
Ds. J.P. Meijering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 mei 1923

De Wekker | 4 Pagina's

Classis Rotterdam

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 mei 1923

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken