Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Veluwsche Brieven - X

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Veluwsche Brieven - X

5 minuten leestijd

Geliefde Broeder!

Donderdag a s. 25 Oct. zal er te Utrecht eene vergadering worden gehouden, die zeker uwe belangstelling zal hebben, hetzij ge in de gelegenheid zijt haar te bezoeken of dat de gelegenheid u zal ontbreken. Het laatste hopen wij niet. Een advertentie in dit nummer brengt u op de hoogte van tijd en plaats en een „ingezonden” is daarenboven geplaatst, om u op de hoogte te stellen van het doel der samenkomst, Het is eigenlijk dus niet noodig, dat ik u over deze vergadering schrijf. Toch kan ik niet laten — ik ken uw geduld — met een enkel woord u nog op te wekken, zoo eenigszins mogelijk, deze vergadering bij te wonen. Ge begrijpt me, ik bedoel met als luistervink of als stofverzamelende criticus, maar als een, die waarlijk belang stelt in hetgeen daar behandeld zal worden, medespreekt en oordeelt, als het te pas komt nwe tegenredenen inbrengt, op uw tijd zwijgt, enz, enz., alles, gelijk het een goed vergaderingbezoeker betaamt. Me dunkt, er zal wel wat te koop komen, want eenstemmigheid op het gebied der politiek is onder ons ver te zoeken. We willen het beste van deze vergadering hopen. Misschien ontmoeten wij er elkander wel. Kunt gij niet komen, vergeet dan niet de broederen in den gebede te gedenken, opdat de Heere hun wijsheid en verstand schenke. Scheuren ontstaan zoo gemakkelijk en 't is zoo moeilijk ze te dichten en, als zij gedicht zijn, dan blijft er een naad of litteeken, meestal een gevoelige plek en aan zulke plekken hebben wij geen behoefte.
Behalve voor deze vergadering mag ik u zeker ook wel opwekken voor nog andere, ongeveer 14, vergaderingen. Ik bedoel de weekgodsdienstoefeningen, die in de eerste week van November aanvangen met den dankdag, om den tweeden Woensdag in Maart met den biddag besloten te worden. Ik doe dit niet om de dominees, — dien moet het, naar de openbaring van sommigen (niet-dominees), toch hetzelfde zijn of zij een flink gehoor hebben dan wel voor stoelen of banken preeken, — ik doe dit om uzelf en de gemeente. Het is uzelf nut, onderwezen te worden in de waarheid, en getrouwe opkomst heeft meer invloed op den bloei der gemeente, dan men vermoeden zou. Houd dus, wat ik ook het vorige jaar schreef, den avond van de godsdienstoefening in de week daarvoor vrij!
Nog voor andere vergaderingen wil ik uwe belangstelling vragen, niet uw koude, daar heeft niemand en niets iets aan, maar uw warme belangstelling, zoodat gij ze bezoekt, als het kan. Welke? De openbare en jaarvergaderingen van de verschillende vereenigen in de gemeente. Vindt ge dat iets om uithuizig te worden? Het zal zoo'n vaart niet loopen. Laten er een vijf, zes avonden mede gemoeid zijn; meer toch niet! In den regel zijn die vergaderingen alleen bezocht door de belanghebbenden en een stuk of wat „familie en kennissen”; de gemeente als gemeente schittert door hare afwezigheid. Dat kan, dunkt me, nergens anders uit voortkomen, dan daaruit, dat men het vereenigingsleven beschouwt als een vrijwel overbodige aardigheid. Ach ja, die jongens moeten wat hebben, en die meisjes, en die menschen, die zich druk maken met inwendige zending, enz. Dat er in het vereenigingsleven een opvoedkundig element zit, schijnt men alleen te beseffen, als het verkeerd loopt, het is dan een element ten kwade, maar zich nu eens werkelijk te interesseeren voor den arbeid van die jongens, die meisjes, enz., dat komt niet op in de gedachten. Wat zou het ook? Het zijn maar jongens, enz. Weet ge, wat ik zoo ongelukkig vind? Dit, dat we zooveel oude menschen in de gemeente hebben. Ik bedoel niet oud van jaren, maar oud van hart. Ze zijn veel te wijs(?), om kind te zijn met het kind, knaap met den knaap, jongeling met den jongeling, jongedochter met de jongdochter, enz. Of er ook niet wat egoistische luiheid onder schuilt, wat zelfgenoegzaamheid en dus.... hoogmoed? Ik wil in dezen toonaard niet verder gaan. Hartelijk zou ik het wenschen in het belang der gemeente, die belang heeft bij hetgeen haar, let op dit „haar”, op hetgeen haar zaad doet, en in het belang der vereenigingen, samen in het belang van het Godsrijk, dat er verandering in dezen kwam. Laat ons medeleven! Mogelijk offert ge uw begunstigersgeld (hoeveel?), offer in uwe meelevende belangstelling uzelve. Misschien zijn er fouten, best mogelijk; gij kunt medehelpen, die te verbeteren, door u te vertegenwoordigen en uwe opmerkingen te brengen ter plaatse, waar ze behooren. Het vereeniginsleven moet niet zijn alleen in, maar in en van de gemeente.

Mogelijk tot a.s. Donderdag te Utrecht.
Met vr. br. gr.
tt
21-10-'23.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 19 October 1923

De Wekker | 4 Pagina's

Veluwsche Brieven - X

Bekijk de hele uitgave van Friday 19 October 1923

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken