Bekijk het origineel

Amsterdam

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Amsterdam

3 minuten leestijd

Dinsdagavond, 24 Juni had in de Lauriergrachtkerk der Christ. Geref. Gemeente te Amsterdam de plechtige bevestiging plaats van den WelEerw. Heer Ds. A. M. Berkhof:
Als bevestiger trad op Z.Eerw. Ds. W. Hendriksen. Pastor Loei. Nadat gezongen was Ps. 84:3, het votum en de zegenbede was uitgesproken, werd gezongen Ps. 44 vers 2, waarna Z.Eerw. naar aanleiding van 1 Kon. 20:11, ,.Die zich aangordt, beroeme zich niet, als die zich losmaakt," de ernst der plechtigheid aantoonde.
Na gebed en zingen van Ps. 18 voorzang en vers 9 en 11 kwam Z.Eerw. tot zijn tekst, Efeze 6:13 18 en sprak over „De dienaar des Woords een goed krijgsknecht van Jezus , Christus". Hij ontwikkelde achtereenvolgens:
a. deszelfs hooge en heerlijke roeping;
b. het alleszins verantwoordelijke werk;
c. de beproefde wapenrusting.
Bij de behandeling van dit derde punt werd ieder wapen afzonderlijk beschouwd. Hierna werd gezongen Ps. 68 vers 1 en 2, waarna Z.Eerw. overging tot de eigenlijke bevestiging. Na het „ja ik, van ganscher harte!" zong de gansche schare staande haren nieuwen Leeraar toe Ps. 119 vers 17. eenigszins gewijzigd, ,,Leer hem, o Heer! den weg, door U bepaald, enz."
Hierna volgden nog enkele toespraken tot de Classisafgevaardigden, waarna dit alles met dankzegging en gebed werd gesloten. De slotzang was Ps. 89 vers 8.
Na het uitspreken van den apostolischen zegen ging de groote schare huiswaarts. Van de naburige Gemeenten waren aanwezig afgevaardigden van Nieuw Vennep.
Donderdagavond, 26 Juni, was de Gemeente en velen van elders met haar, saamgekomen in haar Kerkgebouw Lauriergracht.
Z.Eerw. Ds. A. M. Berkhoff, als Herder en Leeraar aan onze Gemeente verbonden, wenschte zijn dienstwerk in,onze Gemeente aan te vangen.
Onder het zingen van Ps. 27 :8 werd Z.Eerw. door Ds. W. Hendriksen naar den kansel geleid.
Na het uitspreken van gebed en votum werden gelezen de 12 artikelen des geloofs en Lucas 9:6—17.
Z.Eerw. sprak naar aanleiding van Luk; 9:13—17, waar het wonder der broeden wordt beschreven.
Hoofdgedachte was: „Jezus en de bediening van het Evangelie."
Ontwikkeld werden een 4-tal punten dezer gedachte, n.l.
1. een wonderlijk bevel;
2. een heilige oefenschool;
3. een zegenrijke vermenigvuldiging.
4. een terugkeerende overvloed.
Z.Eerw. eindigde zijn rede, welke met aandacht en zonder stoornis werd gevolgd, met deze woorden: „Om gaven te kunnen uitdeelen, moeten wij zelf gaven bezitten, en daarom zeide Z.Eerw. met Spurgeon: „Gemeente, bid ons vol, opdat wij U vol prediken!"
Alsnu richte Z.Eerw. zich tot zijnen ambtsbroeder Ds. W. Hendriksen, welke Z.Eerw. bevestigd had, en Ds. W. Bijleveld en den Kerkeraad van Utrecht met woorden van dank. Hierna sprak Ds. W. Hendriksen namens Kerkeraad en Gemeente, die de Gemeente verzocht te zingen Ps. 105:24. Namens de Classis sprak Ds. W. Bijleveld nog een enkel woord terwijl Ds. J. B. C. Croes meer persoonlijk sprak tot Ds. Berkhoff.
Na het eindigen hiervan dankte Ds. A. M. Berkhoff voor de gevoelvolle woorden en verzocht de Gemeente te zingen Ps. 79 laatste vers. Hierna werd deze onvergetelijke ure gesloten met dankzegging en gebed. De Gemeente zong haren nieuwen Leeraar staande toe Ps 72:11, „Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen,'' enz.

Namens den Kerkeraad:
J.A. Weict, Scriba.

P. S. Hartelijk dank aan H, H. Docenten en Predikanten, die ons in de vacature hebben bijgestaan.

De Kerkeraad.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juli 1924

De Wekker | 4 Pagina's

Amsterdam

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juli 1924

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken