Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Buitenland

4 minuten leestijd

De Synode der Christ. Geref. kerk in Amerika werd geopend 18 Juni. Zij koos tot president Ds. Idzerd van Dellen, predikant te Denver in den staat Colorado. The Banner van 20 Juni bracht ons zijn portret. Het deed ons genoegen de beeltenis van onzen vroegeren studievriend te Kampen weer eens te aanschouwen. Ds. van Dellen is een man van onzen leeftijd. Eén dag in het jaar, n.l. 31 Januari zijn wij even oud. Hij werd geboren te Sassenheim 31 Januari 1869. Toen wij eens te zâam in den zomer van 1892 zijn geboorteplaats bezochten, bleek het ons, dat zijn vader Ds. L. van Dellen in zijn eerste gemeente aldaar nog niet vergeten was. Vele jaren stond zijn vader in de Christ. Geref. gemeente te Nieuwe Pekela, waar ook de president der huidige Synode geen onbekende is. Wij zagen zijn foto daar in menige woning.
De. van Dellen heeft wijsheid en tact noodig om deze Synode te leiden. Nog vóór de opening der Synode schreef Dr. Beets over deze Synode te Kalamazoo: „Deze naam, gelijk wij meenen, beteekent „een ziedende pot.” Het schijnt treffend, dat ons breedst kerkelijk lichaam saam komt in deze schoone stad met dezen eigenaardigen naam, omdat juist thans onze kerk zulk oen vat gelijkt, als de naam uitdrukt. Wij weten niet, dat er ooit zulk eene periode in de geschiedenis onzer kerk is geweest. Gewoon een „kokende pot.” In 't jeugdtijdperk der kerk waren er ook allerlei moeilijkheden, evenals in de crisis der jeugd van de Chr. Ger. kerk in Nederland, maar die waren van minder afmeting. Zij bleven binnen den kring der belijdenis.
Maar nu zijn hei allerlei plaatselijke moeilijkheden. Daarbij vele protesten over de beslissing der vorige Synode in de zaak Ds. Janssen, die afwijkende gevoelens doceerde. En dan de questie over de leer der gemeene gratie. Twee leeraars van belangrijke gemeenten worden beschuldigd, dat zij suspicie hebben gegeven van on-gereformeerde en onbijbelsche leeringen. Ds Schans en drie kerkeraden beschuldigen Ds. Hoeksema en Ds. Danhoff van afwijking in niet minder „dan zes belangrijke waarheden en brachten hun protest op de classis.”
Wij lazen dit protest in The Banner van 6 Juni. De waarheden, die volgens Ds. Schans in gedrang komen, gelden:
1. het algemeen aanbod des evangelies;
2. de verkiezing en verwerping;
3. de zoogenaamde burgerlijke gerechtigheid, in Art. 36 Ned. Confessie;
4. het beteugelen der sonde door God;
5. de verantwoordelijkheid van den mensch;
6. de Voorzienigheid Gods en de regeering aller dingen;
Geen wonder, dat bij zoovele gewichtige aangelegenheid Dr. Beets opwekt tot gebed voor de Synode en tevens om broederlijk de zaken te bespreken zonder heftigheid, welke de „boiling pot” (kokende pot) zou doen overloopen.

Eene veelzeggende Classis. In verband met bovenstaande geschillen hield de Classis Grand Rapids Oost eene vergadering, welke van Woensdagmorgen tot Zaterdagsmorgens te één uur duurde. De Classis vergaderde eerst in de kerk in de Ooster Avenue. Drie leden dier gemeente kwamen met een protest tegen Ds. Hoeksema en toon de classis omtrent dit protest eene beslissing nam, verliet hij met zijn mede-afgevaardigden ouderling de vergadering. De classis zond eene commissie om hen terug te halen. Gevolg van een en ander was ook, dat de classis niet langer in de Avenue Kerk (waarin Ds. Hoeksema predikant is) kon vergaderen. De classis verhuisde naar de kerk in de Shermanstraat te Grand Rapids en zette hare vergadering voort. Eindelijk gaf Ds. Hoeksema gehoor aan de Commissie en kwam mat zijn ouderling terug.
Daar het protest der drie gemeenteleden saamhing met de gemeene gratie questie, welke ter synode behandeld moet worden, kon de classe hun protest niet ten einde brengen en werd het naar den kerkeraad teruggezonden. Ook tegen dit besluit der classis werd weer protest aangeteekend bij de Synode. Eindelijk werd na het middernachtelijk uur Zaterdagmorgen de vergadering gesloten.
's Blijkt wel, dat het kookt in de kerk. Als deze classisvergadering over de gemeene gratie-zaak een voorproef is van hetgeen de Synode wacht, kan ook deze lang vergaderen.
Terecht schrijft Dr. Beets: „Voel gebed, ernstig gebed, geloovig gebed, dat is het, waarvoor wij pleiten. Moge de God der genade ons overvloed van genade geven. Indien wij meer mochten bidden om genade en minder spreken en schrijven er over, welk een zegen zou dat zijn.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 juli 1924

De Wekker | 4 Pagina's

Buitenland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 juli 1924

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken