Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Veluwsche Brieven (10)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Veluwsche Brieven (10)

4 minuten leestijd

Geliefde Broeder!

Ge ontvangt dezen op den avond voor het feest, waarop wij gedachtenis vieren van da geboorte van den Heere Jezus Christus. Met de gemeente zult gij opgaan naar het huis des Heeren om opnieuw te beluisteren de altijd nieuwe geschiedenis van het wonder der vleeschwording des Woords. God geve ons, dat wij mogen zien, zien met het oog des geloofs. Dat is ons noodig! Wij zien dikwijls alleen met on verstand, onze fantasie en dan blijven wij „aan het uiterlijke hangen” en „onze harten worden niet opwaarts geheven tot Hem, die zit aan de rechterhand des Vaders, Wij kunnen dan wel bewonderen den eenvoud van het verhaal en het lieflijke, waarvan alles ons spreekt; wij kunnen dan wel toestemmen de goddelijke leiding en trouw in al deze dingen en in zooverre ook wel gesticht worden, maar 't is toch nog iets anders of wij recht werkzaam mogen zijn met die dingen, of wij er het „onderwerp” van worden. Eerst dan zal er reden zijn tot rechte feestvreugde voor ons. Het maakt zoo groot verschil, of wij gedenken, dat Jezus geboren is in Bethlehems stal, of dat wij gedachtenis vieren van de geboorte van onzen Jezus, en in Bethlehems kribbe zien de genade Gods te onswaart.
Moge de Heere ons leiden door Zijnen Heiligen Geest, die ons alleen kan doen zeggen, dat Jezus Heere is, leiden, gelijk Hij Maria en Jozef geleid heeft, zooals Hij de herders leidde, Simeon, Anna, de wijzen uit het Oosten. Voor die allen was het Kindeke de hoofdzaak. De omstandigheden waren niet zonder beteekenis, maar bepaalden voor hen toch niet de waarde van het Kindeke. Zij hebben door de armoede heen gezien den rijkdom, en niettegenstaande alles wat in tegenspraak scheen met de grootheid van den Geborene, geloofd. Jezus was hen de Gave Gods.
Daarin hebben zij zich verblijd. God gave, dat ook wij ons daarin mogen verblijden!
Wij hebben dat telkens zoo noodig! Er zijn menschen, die genoeg hebben aan wat zij eens gevonden hebben; wij willen maar aannemen, dat zij werkelijk iets gevonden hebben.
Ik wil u wel vertellen, dat ik er niet genoeg aan heb. Telkens weer moet ik terug — en heengeleid worden. Wilt ge wel gelooven, dat de leer en de bevinding, het voorwerpelijke en het onverwerpelijke dus, mij dikwijls verre doen staan van Bethlehems kribbe? Dit zit niet in het voorwerpelijks of onderwerpelijke. Dat zit niet in de bevinding en ook niet in de leer! Dat zit in mij, Met de weldaden Gods van God af is een veel voorkomend verschijnsel in het natuurlijke leven. Wij vinden dat verschijnsel ook in 't geestelijke leven. O, als wij rijk worden; als wij groeien in onszelf! Wat kunnen wij dan filosofeeren en redeneeren en theologiseeren over God en Zijn dienst, over Jezus in de kribbe, over alles, wat met den weg der zaligheid in verband staat! Wat boomen wij dan zwaar over onverwerpelijk en voorwerpelijk, over ellende, verlossing en dankbaarheid! Misschien denken zij, die ons hooren, met een zekere jaloerschheid: Mocht ik ook zoo ver zijn! En? —
De herders kwamen om het Kindeke! En ik?
Simeon nam het Kindeke in de armen! En ik?
De Wijzen brachten het Kindeke geschenken! En ik?
Weet ge, wanneer wij het verst zijn?
Als wij in allen ootmoed, eerbiedig mogen knielen voor het Kindeke. Als wij het niet kunnen missen, niet alleen uit oorzaak van onze natuurlijke verlorenheid, maar ook uit oorzaak van den band der liefde, door Gods Geest gelegd.
Het Kerstfeest vinde ons klein, heel klein voor het Kindeke, dat daar klein on toch zoo groot in de kribbe ligt.
Dan zullen wij verstaan, wat Zijn naam beteekent; wat Zijn persoon voor ons is.
Een gezegend Kerstfeest zij u van harte toegebeden, een Kerstfeest waarvan kracht uitgaat tot de verheerlijking Gods in de dadelijke zaligheid uwer ziel
Met vele groeten u heil toebiddende en wederkeerig dat van u vragende,

t.t.
24 12 '24. L.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 26 December 1924

De Wekker | 6 Pagina's

Veluwsche Brieven (10)

Bekijk de hele uitgave van Friday 26 December 1924

De Wekker | 6 Pagina's

PDF Bekijken