Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Buitenland

4 minuten leestijd

In een te Kalamazoo verschijnend christelijk weekblad lezen wij, dat de gemoederen over den algemeene genadestrijd nog zeer in beweging zijn.
Welke afmetingen die beroering heeft aangenomen, blijkt uit het volgende Schrijven van een predikant:
„Wij beleven tegenwoordig tijden van beroering. Er wordt in verband met de „algemeene-genade-kwestie” gedebatteerd en gediscuseerd. Als predikant kunt ge bijna nergens komen, of men wil inlichting. Soms houdt men u op de straat staande om over genoemde zaak te spreken. Uit die gesprekken komt telkens weer uit, dat er bij velen of in het geheel niet of maar oppervlakkige kennis gevonden wordt van onze belijdenisschriften. Zeer zeker tot schande en schade”.
Wij hebben vroeger reeds aan onze lezers medegedeeld, dat de Synode der Christ. Geref. Kerk in Amerika een drietal punten over de leer der algemeene genade heeft vastgesteld, waarvan het eerste punt luidde, dat er eene zekere algemeene gunst Gods is over al Zijne schepselen, dus ook over de verworpenen.
Ds. H. Hoeksema en Ds. Danhof, die zich hiermede niet konden vereenigen, zijn door de Classis afgezet. Evenzoo Ds. G. M. Ophoff.
Een candidaat B.J. Danhof, die het beroep naar Coopersville had aangenomen, is, omdat hij de drie punten der Synode niet wilde onderteekenen, door de Classis afgewezen. Of de gemeente, die hem beriep, zich aan zijne zijde zal scharen, is nog niet bekend. Ook de Kerkeraad van Ds. Hoeksema met een groot deel dar gemeente, gaat met Ds. Hoeksema mede. Een kleiner deel, dat de Synode der Chr. Ger. Kerk getrouw bleef, vergadert nu in eene andere localiteit, terwijl Ds. Hoeksema in het kerkgebouw, Eastern Avenu te Grand-Rapids, bleef prediken.
Het is nu tot een proces gekomen over dit kerkgebouw. Het kleine deel, dat Chr. Geref. bleef, maakt evenzoo aanspraak op de kerk als het meerendeel der gemeente, dat Ds. Hoeksema trouw bleef. Waartoe dit geleid heeft voor de rechtbank, blijkt uit het volgende bericht uit Kalamazoo, onder het opschrift:

De Kerkelijke rechtzaak.
„Voor de rechtbank te Grand Rapids Mich. werd verder behandeld de zaak, aan wie de eigendommen der Eastern Ave Chr. Geref. Kerk toebehooren. Aan Ds. H. Hoeksema en zijne volgelingen, of aan hen, die bij het besluit der Classis staan.
De leergeschillen werden zoowel voor de rechtbank behandeld, als de regels van Kerkregeering.
Ds. H. Beets ward ondervraagd aangaande de leergeschillen en deze verklaarde, wat de Geref. leer was, aangaande de door de Synode aangenomen punten. Hij zeide, dat Ds. Hoeksema over -Gereformeerd en over -Calvinistisch was.
De advocaat van Ds. Hoeksema, ondervroeg Ds. van Dellen (de praeses der laatstgehouden Synode) zeer scherp omtrent het recht der Classis om Ds. Hoeksema te schorsen. Ds. van Dellen erkende zelfs, dat dit niet gewettigd was, hoewel hij later betoogde, dat het welzijn der Kerk soms eischte van de bestaande regelen af te wijken. Het aanhoudend en onmeedoogend vragen van den advocaat vermoeidde Ds. van Dellen zoo zeer, dat hij verklaarde, niet meer geheel helder te kunnen denken. Hij toonde teekenen van lichamelijk onwel gevoelen en werd voor eenigen tijd in de frissche buitenlucht gebracht. Advocaat Galpin vroeg, hoe het kwam, dat de Synode Ds. Hoeksema gereformeerd noemde en dat de Classis hem toch als ongereformeerd schorste. Daarop werd geantwoord, dat Ds. Hoeksema wel op andere punten gereformeerd was, doch niet in de drie punten.”
Het zal ons benieuwen, hoe de uitspraak van den rechter zal zijn. In elk geval zal de rechtbank uitspreken, of Ds. H. al of niet gereformeerd is en of de Classis naar het Kerkrecht gehandeld heeft of niet, toen zij Ds. H. schorste. Het klinkt wel wat wonderlijk in onze ooren, dat nu door de rechtbank zal uitgemaakt worden, wat de zuivere leer en het ware kerkrecht is. Daar de Sycode verleden jaar uitsprak, dat Ds. Hoeksema en Danhof wel eenzijdig, maar niet ongereformeerd waren, staat onzes inziens de Classe met haar schorsing zwak, inzonderheid waar de Synode zelfs uitsprak „dat in zoo verre genoemde leeraren waarschuwen in hunne geschriften tegen wereldgelijkvormigheid, er aanleiding is tot zulk eene waarschuwing, met het oog op mogelijk misbruik van de leer der Gemeene Gratie”. Daarom is de scheuring in de Chr. Geref. Kerk in Amerika zoo zeer te betreuren, en schijnt het ons toe, (voor zoover wij het van uit de verte beoordeelen kunnen). dat de scheuring wel wat geforceerd is.
Apeldoorn
​P.J.M. de Bruin

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 27 March 1925

De Wekker | 4 Pagina's

Buitenland

Bekijk de hele uitgave van Friday 27 March 1925

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken