Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leestafel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leestafel

3 minuten leestijd

Persoonlijkheid en karakter volgens de Heilige Schrift, door Dr. S. O Los.
Het mag zeker een aanwinst, genoemd worden, dat dit werk van den zoo bekenden Haagschen dienaar des Woords het licht heeft gezien. Dr. Los is geen onbekende op het terrein der psychologie (zielkunde) en der paedagogiek (opvoedkunde) en geeft daarvan in dit werk weer blijk. Al te lang heeft men de Heilige Schrift verwaarloosd en veel te weinig is in den loop der tijden bij de bestudeering van psychologie rekening gehouden met Gods Woord. De moderne school heeft den Bijbel meestal genegeerd. En daarom mag het een verblijdend verschijnsel worden geheeten, dat thans een andere richting zich baanbreekt, en stemmen worden gehoord, die Gods Woord weer tot richtsnoer kiezen bij de bestudeering van de zielsaangelegenheden en karaktereigenschappen van den mensch. Immers de Bijbel is niet alleen het boek der Godskennis, het is ook het boek der zelfkennis. Geen boek ter wereld, dat ons den mensch zoo laat zien als de Schrift. Geen boek waarin zoo eerlijk, zoo getrouw, de persoon en het karakter des menschen zoowel van zijn licht- als schaduwzijde wordt geteekend als in de Heilige Schrift. Juist hierom is het boek van Dr. Los van zoo groote beteekenis, wijl het maar niet idealiseert over een karakter, noch ook romantisch een persoonlijkheid te voorschijn roept, maar dat het zich in karakterkunde en karakterteekening zoo nauw aansluit aan Gods Woord.
Telkens werd ik bij het lezen van dit werk herinnert aan een woord van Goethe

„Es bildet ein Talent sich in der Stille
Sich ein Charakter in dem Strom der Welt.”1)

Hierin wordt zoo kort en toch zoo duidelijk gezegd hoe een karakter in den strijd des levens gevormd en kenbaar wordt. Dit nu laat ons Dr. Los zien in zijn boek, als hij na, een inleiding spreekt over het karakter van David, het karakter van Saul, het karakter van Hosea en Gomer, het karakter van Daniël en Antiochus Epiphanes, waarna hij in het 5de hoofdstuk spreekt over „de waarde van de Bijbelsche karakterteekening.” In dit laatste stuk stelt de schrijver zich tegenover de karaktertypen van Prof. Heymans, die een achttal aanneemt, terwijl Dr. Los drie karaktertypen aanwijst, de beginners, de volhoudende en de vruchtdragende karakters. Dit standpunt tracht de schrijver te fundeeren met teksten uit het Oude en Nieuwe Testament. Of nu altijd deze teksten een drietal karaktertypen uitbeelden in den zin, zooals Dr. Los ze stelt, waag ik te betwijfelen. Maar ik wensch niet te vergeten, wat de schrijver zelf op blz. 149 van deze poging zegt „daartoe nu werd hier een eerste stap gedaan door de teekening van drie paren van karakters, waarbij de persoonlijkheid steeds meer naar voren trad”.
Ik wensch dit boek in veler handen. Onze predikanten, onze studenten en onderwijzers vinden hier studiemateriaal. Het boek zag het licht bij den bekenden uitgever den heer Kok te Kampen.
Prijs ƒ 2 25 ing., ƒ 3.00 geb.

1) Een talent wordt in de stilte gevormd een karakter in den strijd des levens.

​Apeldoorn
​J.J. van der Schuit

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 maart 1925

De Wekker | 4 Pagina's

Leestafel

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 maart 1925

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken