Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Correspondentie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Correspondentie

3 minuten leestijd

J. B. te N. Uwe beschouwing is juist. Is de zondaar vóór de wedergeboorte geheel lijdelijk, na en door de wedergeboorte wordt hij werkzaam, omdat hij den Geest niet kan bezitten, zonder dat Diens inwoning hem uitdrijft tot den Heere. Dat geschiedt om 's Heeren wil en juist om 's Heeren wil zal hij staan naar rechtvaardigmaking en heiligmaking, naar verzekering, want het gaat bij den wedergeboorne over zijne verhouding tot God. Is het waar, dat de geloovige het niet verder brengt, dan de Heere hem leidt, dit sluit de werkzaamheid des geloovigen niet uit. Wat een vermaningen tot „benaarstigen”, tot „Jagen naar”, tot „oefenen tot”, tot „werken”, tot „opwassen!” Door den Geest is het, dat de geloovige beantwoordt aan de roeping, waarmede de Heere tot hem komt. Versta wel, wij bedoelen niet altijd, maar als de gegeloovige waarlijk geloovig werkzaam mag zijn. Dan is er een werkzaam wachten op het heil des Heeren en aan het werkzaam wachten is heil verbonden. In dien weg wordt het heilgeheim ontdekt; in dien weg het kloppen des Heilands gehoord en het hart geopend, opdat de Heiland met al Zijne weldaden inkome en avondmaal houde. Dan zijn er daden, niet uit den mensch doch wel door den mensch, maar, gelijk gij zegt, uit genade, door 's Heeren kracht. Laat ons nooit vergeten, dat God geen doode menschen schept, maar levende. De natuur des levens van het schepsel, ook van het geestelijke, brengt mede, dat er ontwikkeling, groei is. Er is derhalve verschil tusschen het leven aan het begin en, laat ons zeggen, op het midden van den weg; niet in wezen maar in ontwikkeling. Door lijdelijkheid wordt die ontwikkeling niet bevorderd, natuurlijk ook niet door werken in eigen kracht, waarbij men eigenlijk niet bedoelt de ontwlkkeling des levens tot Gods verheerlijking, doch de zekerstelling van zichzelf. Op den weg naar, d. i. in overeenstemming met, en tot God wordt de Christus gevonden.

D. J. D. te S. Aangezien uwe inrichting eene geheel particuliere onderneming is, kunnen wij uw „ingezonden” er over niet plaatsen.

Ds. K. te I. Het abuis, dat werkelijk een abuis is, is door uw schrijven in „de Saambinder” van 9 Juli niet hersteld. U spreekt daarin nog, als zou „Ned. en Oranje” zijn ingevoegd geweest in „de Wekker”, terwijl, naar ingewonnen informaties, „Ned. en Oranje” geheel afzonderlijk is verzonden, en geen enkel exemplaar, dus ook niet datgene, dat u bereikte, is ingesloten geweest bij „de Wekker.” „De Wekker” werd verzonden 25 Juni; „Ned. en Oranje” op 26, 27, 29 en 30 Juni. Mocht u hierin nog aanleiding vinden tot eene eenvoudige erkenning van uw abuis, het zal ons aangenaam zijn. Zoo niet dan blijve het zoo!

In dank ontvangen de abonnementsgelden van de Heeren J. S. en H. T., beiden Rustenburg (Transvaal). Administratie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 juli 1925

De Wekker | 4 Pagina's

Correspondentie

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 juli 1925

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken