Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Inwendige Zending.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Inwendige Zending.

De Zondagsschool. (3)

4 minuten leestijd

De lijn consequent doortrekkend: de zondagsschool in dienst der evangelisatie alleen, zal wel moeilijk uitvoerbaar zijn. Daarom blijft het zeker de aangewezen weg, dat de zondagsschool tweeërlei bedoelen hebbe. De zondagsschool allereerst orgaan voor plaatselijken zendingsarbeid, en daarna hulpmiddel voor de vaak zeer gebrekkige huiselijke godsdienstoefening in de gezinnen der gemeente.
Ook „Jachin” is dit tweevoudig beginsel toegedaan.
Alleen maar, wat dan „allereerst” heet, moet in de praktijk ook niet tot een „daarna” worden gemaakt. Laat de kinderen der gemeente de zondagsschool bezoeken, goed, maar zoek allermeest naar de kinderen der niet christelijke en gereformeerde menschen. Ik weet, dat hier moeilijkheden aan verbonden zijn.
Meestal houden wij zondagsschool in onze kerkgebouwen. Soms is er geen andere gelegenheid, soms geen geld om een andere gelegenheid te scheppen.
Het spreekt van zelf, dat in die kerkgebouwen kinderen uit niet christelijke en kerkelijke gezinnen niet zoo spoedig en gemakkelijk te brengen zijn.
Dan bestaat alleen dit middel, dat het onderwijzend personeel er op uit gaat, in de sloppen en achterbuurten van de stad, of waar dan ook, om ouders te bewerken hun kinderen naar de zondagsschool te doen. De eerste kern bestaat dan uit kinderen der gemeente en zoo van lieverlede komen er ook andere kinderen bij. Ik denk, dat zoo meestal bij ons de gang van het werk is. Natuurlijk is daar niets tegen, ja in de gegeven omstandigheden alles voor. Doeltreffender weg lijkt 't mij echter, indien de kerkeraad ergens in een of andere volksbuurt een eenvoudig, geschikt lokaaltje huurt, of koopt. De kinderen der gemeente, die juist in die buurt wonen, kunnen de beginnelingen zijn van de school. Dat zullen er uiteraard niet veel zijn, maar dat is heel goed. Naar zoo'n lokaaltje willen de meeste ouders, hoe onverschillig ze soms zijn of schijnen, hun kinderen nog wel zenden. Trouwens de bezoekbroeders der evangelisatie of het zondagsschoolpersoneel, moet daartoe de ouders uit de buurt bezoeken en opwekken.
In zulk een lokaaltje, dus geen kerkgebouw, zal het percentage zeg maar ongodsdienstige kinderen veel grooter zijn dan het getal gemeentekinderen.
Daar kan men veel meer het karakter van evangelisatie-arbeid laten uitkomen. Daar beantwoordt m.i. de zondagschool veel meer aan het oorsponkelijk doel. Daar wordt de school een aangewezen middel der inwendige zending.
Allicht vraagt iemand: waarom zoo'n lokaaltje nu juist in een volksbuurt gezocht. Er zijn toch ook zoovele duizenden kinderen in ons vaderland van meer gegoeden, die het zondagsschool onderwijs zoo niet meer, althans evengoed noodig hebben. Dat laatste stem ik van harte toe. Die meergegoeden en meer aanzienlijken werden tot nog toe door de evangelisatie bijna niet bereikt. Mocht de zondagsschool tot onberekenbaren zegen zijn voor de lagere standen, de kinderen der hoogergeplaatsten heeft ze in 't geheel niet kunnen bereiken. Zelfs in Engeland en Amerika, waar de zondagsschool een verbazend grooten omvang kreeg, heeft zij weinig vat gehad op kinderen der gegoeden.
Trouwens het is zelfs de groote vraag, of deze kinderen door middel van een z.g. zondagssshool moeten bereikt worden. Het onderwijzend personeel zou anders moeten zijn, meer ontwikkeld, enz. enz. Wellicht de lokaliteit anders. Ja, al waren al dergelijke dingen aanwezig, dan nog haalt een school hier weinig uit.
Het z.g. schoolidee zou zeker plaats moeten maken voor dat der conversatie. Wel zou men daar niet zoo zeer tot het verstand dan wel tot het hart zich moeten richten. Voor het verstand hebben de kinderen daar zeker genoeg.
Daar is echter schreiende behoefte aan iets voor het hart. De grootste bezwaren zijn hier echter, dat vrije genade, zonde en schuld, door niemand aanvaard en verstaan, 't allerminst aanvaard en verstaan worden in de kringen der rijken.
Jezus heeft toch ook gezegd: hoe bezwaarlijk is het, dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. Reeds het hooren noemen van de woorden zonde en genade wekt den heftigsten afkeer in dergelijke kringen. En aangezien we ook op dit terrein niet te veel hooi op de vork moeten laden, is het maar beter te blijven in onze eigen kringen en te gaan naar nog lagere standen in de maatschappij.
De zondagschool blijve dus allereerst middel ter Evangelisatie, dan behoeven we daarom onze eigen kinderen aan dien arbeid nog niet te onttrekken.

Amersfoort. SALOMONS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 mei 1926

De Wekker | 4 Pagina's

Inwendige Zending.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 mei 1926

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken