Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Buitenland.

4 minuten leestijd

Het agendum voor de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Amerika werd ons door de vriendelijke hand van Dr. H. Beets van Grand Rapids weder toegezonden. Het is een lijvig boekwerk geworden van meer dan drie honderd bladzijden, waarvan 264 bladzijden gewijd zijn aan niet minder dan een en twintig rapporten.
Wij danken den afzender hierbij voor zijne toezending, welke wij hooglijk waardeeren.
Uit het agendum blijkt dat de Synode zal aanvangen Woensdag 9 Juni te Englewood. Aan den avond van den voorafgaanden dag zal een biduur worden gehouden, waarin Ds. I. van Dellen, voorzitter der vorige Synode zal voorgaan. Deze Synode mag met recht de breedste vergadering der Kerk worden genoemd, daar ze zal bestaan uit meer dan honderd personen. Iedere Classe zendt n.l zes afgevaardigden (drie predikanten en drie ouderlingen en daar er vijftien classes zijn, bestaat de Synode dus reeds uit negentig afgevaardigden. Hierbij komen nog de Hoogleeraren der Theol. School en enkele rapporteurs, zoodat het getal saamgekomen de honderd te boven gaat. Eene indeeling der Kerk in provinciale of particuliere Synode kent de Chr. Geref. Kerk aldaar niet, zoodat de classes rechtstreeks haar afgevaardigden ter Synode zenden. Wij hadden deze regeling vroeger ook, doch sedert de reorganisatie van 1918 hebben wij nu onze prov. Synoden, waardoor veel werk wordt afgedaan, wat nu niet ter generale Syoode komt.
Onzes inziens eene groots verbetering en daarbij zijn wij in de wijze van indeeling der Kerkelijke samenkomsten meer in overeenstemming met de Kerkorde van Dordrecht.
Belangrijke zaken zullen te Englewood worden behandeld. In zake de Theol. School te Grand Rapids komt ter sprake het benoemen van een zesden professor in de Theologie. Ook zal behandeld worden de verlenging der Theologische studie tot vier jaren. De instructies der meeste classes zijn er tegen. Dan komt de zendingszaak ter tafel, welke naast de heidenzending in China en onder de Indianen in Amerika, nog de inwendige zending, Jodenzending en evangelisatie onder de immigranten bevat. Publicatie, Kerkenorde en Emeritizaken vragen vervolgens de aandacht, terwijl ten slotte een groot aantal bezwaarschriften tegen de afzetting van Ds. H. Hoeksema, Ds. H. Danhof en Ds. G.M. Ophoff zijn ingediend en mede protesten tegen de besluiten der vorige Synode in zake de gemeene gratiekwestie en de drie punten door die Synode aangenomen.
Onder de 21 rapporten, die de Synode zal hebben te behandelen zijn er enkele van veel belang. Het meest belangrijke rapport is wel dat over de vraag, die èn in Amerika, èn ook hier te lande gedaan wordt: „Heeft eene classis het recht een Kerkeraad af te zetten ?” De deputaten die hierover moeten rapporteeren, zijn het echter hierover ook niet eens. Twee deputaten, prof. ten Hoor en Ds. G.D. de Jong beantwoorden de vraag bevestigend, de oudere twee deputaten
Ds. K.W. Fortuin en Ds. H.H. Meeter komen tot een tegenovergesteld resultaat en ontkennen de vraag. Op de Synode van Assen is de vraag practisch al beslist, door dat deze Synode den Kerkeraad van Amsterdam-Zuid, die den geschorsten Dr. Geelkerken, toch liet voorgaan op 14 Maart, uit het ambt zette. Hier zette dus eene Synode een Kerkeraad af en Dr. H.H. Kuyper en H. Bouwman hebben dit verdedigd. Doch het eigenaardige in deze zaak is, dat het rapport Fortuin meedeelt dat Dr. H. Bouwman van Kampen in een gepubliceerden brief aan Dr. van Lonkhuizen schreef: „Uwe vraag, of ik ooit op mijn colleges zou gezegd hebben, dat een classis een Kerkeraad zou kunnen afzetten, bevreemd mij eenigszins. Ik herinner mij niet dit ooit te hebben geleerd, en ik zou zeggen dat dit onmogelijk is”. Dr. Bouwman achtte te Assen in de practijk dus mogelijk, wat hij in de theorie onmogelijk achtte. Wij zien met groote belangstelling uit naar de beslissing, welke de Synode van Englewood hierin zal nemen. Denkelijk zal zij evenals te Assen de vraag bevestigend beantwoorden.

d. B.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 mei 1926

De Wekker | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 mei 1926

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken