Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vereniging voor Chr Ger Schoolonderwijs in Nederland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vereniging voor Chr Ger Schoolonderwijs in Nederland.

3 minuten leestijd

De jaarvergadering, 3 Aug. j,l. gehouden te Zwolle, stond onder leiding van den Weleerw. heer Ds S. v, d. Molen van Rotterdam (C). voorzitter der vereeniging.
In z’n openingswoord, verbonden aan ’t lezen van Deut. 6 : 1—7 en 16—einde, wijst spr. op het groote belang, waarvoor wij hier samengekomen zijn.
Nog altijd is er een „schoolstrijd”, de worsteling om het kind. 
De hooge taak der opvoeding in de vreeze des Heeren, „Zijne geboden inscherpen”, blijft door alle tijden heen dezelfde. Nog altijd is eisch, Zijne wonderen en weldadigheden te doen gedenken, Daarom is Chr. onderwijs noodig, de God der geschiedenis (ook van ons kerkelijk leven), moet geëerd worden. Bij ’t kind moet begonnen worden.
Gaat het met de jeugd niet goed, dan komt er verval, afval.
De kwalen beginnen bij het huisgezin, welker beteekenis zeer wordt onderschat. Bij dat huisgezin sluit aan het schoolonderwijs, waarmede onze vereeniging, deze vergadering zich bezighoudt.
Spr. wijst op de perspectieven, welke ook ons werk te aanschouwen geven. Daarom voortgaan in ’t geloof, niet verslappen, dan is er hoop, dat er een geslacht zal opgroeien, dat vraagt naar geheele beleving van de beginselen der Scheiding.
Na dat openingswoord spreekt de voorz, waardeerende woorden aan het adres der bestuursleden die heengingen, en welker plaatsen worden ingenomen door hemzelf. Ds J. Hovius van Nieuwe Pekela en de heer Luitwieler van Amsterdam.
Van de huishoudelijke zaken kan vermeld:
De verslagen van secr. en penningm., welk laatste vooral wijst op gestadige vooruitgang. Het eerste memoreert o.a. dat in ’t afgeloopen vereenigingsjaar samensprekingen gehouden zijn met andere schoolvereenigingen op uitnoodiging der Vereen, voor Chr. Nationaal School-onderwijs.
Ds Hovius rapporteert in den breede over deze besprekingen. De vergadering hecht haar goedkeuring aan de handelingen van ’t bestuur in deze en vertrouwt dat het zal voortgaan bij de verdere onderhandelingen in denzelfden geest.
Naar aanleiding van een voorstel der vereen. „Nieuweroord”, wordt opgemerkt dat op de bijeenkomst van onderwijzers (essen), 30 Maart j.1. niet is besloten tot weder doen herleven der Vereen, van Chr. Geref. Onderw.
Een voorstel der vereen. Utrecht omtrent beschikbaarstelling van propaganda-lectuur leidt tot de opdracht aan het bestuur, de mogelijkheid te overwegen voor de uitgifte van een vereenigingsorgaan.
De vereen. Nieuwe Pekela wilde een soort bemiddelingsbureau tusschen schoolbesturen en onderwijzers. Afgewacht zal worden wat het orgaan in de vorige zinsnede vermeld, in deze bewerken kan.
Als lid van ’t bestuur wordt gekozen in plaats van Mr H. A. Dambrink, de heer B. A. Schotel van Dordrecht, terwijl de penningmeester, de heer J. Stolk, met bijna algemeene stemmen wordt herkozen.
Na deze huishoudelijke werkzaamheden, houdt in de middagvergadering de heer J. Veldstra van Groningen een referaat over: „Schoolopvoeding naar eisch des verbonds”.

Bepaald wordt nog dat de volgende jaarvergadering zal gehouden worden op Woensdag 2 Aug. 1933, weer te Zwolle. Willen andere vereenigingen hiermede misschien rekening houden?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 augustus 1932

De Wekker | 4 Pagina's

Vereniging voor Chr Ger Schoolonderwijs in Nederland.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 augustus 1932

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken