Bekijk het origineel

Op Reis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Op Reis

2 minuten leestijd

Op Reis, 31 Mei 1933,

Geliefde Broeders en Zusters!

Als ge dit no, van de Wekker in handen krijgt, zijn wij D,V. reeds op de groote wateren, op een, door verschillende zaken gemotiveerde reis naar Ned, Indië.
Ontvangt gij allen langs dezen weg nog een hartelijken afscheidsgroet. Moge de Almachtige en Genadige God ons geleiden naar de veilige haven onzer bestemming, en ons het voorrecht schenken, dat we na volbrachte reis straks elkander nog mogen wederzien in het lieve vaderland. Ware het eens anders. Hij doe wat goed is in Zijn oogen, en het dierbaar bloed des Lams zij onze hoop voor tijd en eeuwigheid.
Gedenkt onzer in uwe gebeden, gelijk wij ook ulieden niet hopen te vergeten.
Wilt ge ons geenerlei correspondentie zenden. Daar kunnen we deze maanden nu niet aan doen, Wel is 't ons voornemen, U nu en dan van ons iets te doen vernemen, door middel van de Wekker, Dan verneemt ge meteen, waar we zooal vertoeven, en wat ons wedervaren zij.
De genade Gods in Christus Jezus door den Heiligen Geest zij met U en ons te samen. Hij doe ons ervaren, dat het welgelukzalig is, om hier beneden, waar ook, gasten en vreemdelingen, zijn, pelgrims wier aangezicht is als reizende naar Jeruzalem.
Vaarwel, op een of andere wijze tot wederziens D.V. De Heere geve U en ons, dat we door genade tot dat volk mogen behooren, hetwelk elkaar nooit voor het laatst heeft ontmoet.
Met hartelijke liefde tot u allen, gegroet in den Heere,
Uw Broeder en Zuster in Christus

G. Wisse en Echtgenoote

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 juni 1933

De Wekker | 4 Pagina's

Op Reis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 juni 1933

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken