Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rijssen (I)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Rijssen (I)

3 minuten leestijd

Toen in 1869 de Kerken der Afscheiding met die onder het Kruis hereenigden, behoorde tot laatst genoemde groep ook de gemeente van Rijssen. Deze gemeente, vanaf 1869 Christ. Geref. gem. genoemd, werd toen gediend door den ouden Ds J. H. Brilman, die na zijn overlijden werd opgevolgd door Ds J. Diephuis. Na diens vertrek in 1883 werd aldaar beroepen Ds A. Hazevoet van Veenendaal (wiens zoon thans nog ouderling is in onze gemeente te Haarlem). Te Rijssen ging Ds Hazevoet de eeuwige ruste in. De gemeente telde toen slechts 100 zielen. In 1883 na Diephuis' vertrek kwam er scheuring. Ruim 700 zielen met den Kerkeraad bleven voortbestaan als zelfstandige Christ. Geref. gem., terwijl eene kleine gemeente van 100 zielen opnieuw als Christ. Geref. gem. werd geïnstitueerd. Een proces om het Kerkgebouw (Walstraat) werd gevoerd en de rechter wees het gebouw toe aan de zelfstandige Chr. Geref. gemeente.
Toen in 1892 wijlen Ds Wisse e.a. met enkele gemeenten bleven voortbestaan als Chr. Geref. wendde ook de Kerkeraad der zelfstandige Chr. Geref. gem. zich tot Ds Wisse om bij die gem. voor te gaan.
Men gevoelde in Rijssen nog den ouden band met de Chr. Geref. Kerk. Ook aan ons werd verzocht, toen wij als predikant te Apeldoorn stonden, om te Rijssen op te treden en den band met de Chr. Geref. Kerk zoo mogelijk te vernieuwen. Op 17 Aug. 1898 traden wij in een Woensdagavondbeurt aldaar op. Nog herinneren wij ons ouderling A. Kippers, die zijne sympathie met de Chr. Geref. Kerk uitsprak. Van vereeniging kwam echter niets. Het element, dat naar de vrije gemeenten uitging, was daartoe te sterk. De naam der gem. werd daarop zelfstandig Geref. gem. onder het kruis.
Enkele jaren terug werd er beroepen Ds van Wier. Kort geleden is de gem. vereenigd met de kerkengroep, die onder leiding van Ds Kersten staat. Daar aldaar reeds eene Geref. gem. was, kreeg deze gem. den naam van Geref. gem. (Walstraat). Ds van Wier ging met deze vereeniging niet mede, en verloor daardoor de bevoegdheid om in die gem. op te treden. Deputaten der classis Barneveld der Geref. gemeenten trachtten Ds van Wier tot inkeer te brengen en waar deze weigerde, werd hem het optreden in de Walstraatkerk verboden. Een afschrift van dit besluit hem door 3 ouderlingen thuis bezorgd, wierp hij buiten de deur.
Het betreden van den kansel werd hem door den burgemeester ontzegd, waarop Ds V. W. met zijn gezin de kerk verliet. Hij heeft toen in den tuin vóór de pastorie gesproken. Thans heeft Ds van Wier te Stadskanaal een gebouw in gebruik genomen, waar hij nu gaat spreken. Eigen wil en onafhankelijk kerkelijk leven voert hier den boventoon. Wordt het Geref.-Kerkrecht der D.K.O. losgelaten, dan komt het tot independentisme en als de Kerkeraad een besluit neemt, dat den predikant niet behaagt, dan voert het tot individualisme, dat zich aan Kerkeraad, noch Classis of Synode stoort. Dikwijls grondt dit individualisme zich nog op zoogenaamde goddelijke openbaring, waardoor men meent het alleen goed te weten.
Rijssen telt thans 2 Herv. Kerken met Geref. Bondspredikanten, één Geref. Kerk sedert 1888, en 3 Geref. gemeenten, waarvan één oorspronkelijk Ds E. Franssen volgde, één met een oefenaar, de heer Weijting en de gem. Walstraat, die thans evenals de eerstgenoemde Geref. gem. vacant is.

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 juni 1933

De Wekker | 4 Pagina's

Rijssen (I)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 juni 1933

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken