Bekijk het origineel

Sliedrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Sliedrecht

4 minuten leestijd

Sliedrecht, 26 Juni 1934.
Dinsdagavond 26 Juni was het voor onze Gemeente een blijde ure, na een zeer kort tijdperk van slechts drie en een halve maand vacant geweest te zijn, toen onze beroepen Leeraar, den WelEerw. Heer Ds C. Smits, van Nieuwpoort tot ons overgekomen, werd ingeleid tot zijn dienstwerk door onzen vorigen Leeraar Ds J. A. Riekel van Delft.
Tot tekst had de bevestiger gekozen Num. 11 v, 14. „Ik alleen kan dit volk niet dragen." Spreker ontwikkelde als hoofdgedachte: Ambtelijke klacht van Mozes. 1e. In bangen nood geboren. 2e. In diepe smart geslaakt. 3e. In Goddelijke ontferming verhoord, hetgeen naar de gelegenheid toepasselijk ontvouwd werd.
Donderdagavond verbond zich de nieuwe Leeraar aan de Gemeente met een predicatie over 1 Cor. 3;7—9. ,,Zoo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar God, Die den wasdom geeft. En die plant, en die nat maakt, zijn één; maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Want wij zijn Gods mede-arbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij," en sprak 1e. Welke arbeiders geteekend worden. 2e. Wie God tot dien arbeid gebruiken wil. 3e. Hoedanig afhankelijkheid geleerd wordt. Met groote aandacht werd deze predicatie aangehoord. Aan het einde werd de bevestiger hartelijk toegesproken, vervolgens het woord gericht tot den Consulent Ds Sluiter en den Kerkeraad, voorts tot afgevaardigden van het dagelijksch bestuur der Gemeente, tot Ds de Jong van Rijnsburg, tot Catechisanten en onderscheidene Vereenigingcn, tot organist en koster.
Wederkeerig werd gesproken door Ds Riekel als bevestiger, tot den nieuwen Leeraar en de Gemeente, die daarna verzocht te zingen Ps. 105:24; daarna door Ds Sluiter als vertegenwoordiger der Classis, die liet zingen Ps. 119:9 (gew.); daarna sprak br. de Groot (ouderling) namens den Kerkeraad en Gemeente een hartelijk welkom en verzocht staande den Leeraar toe te zingen Ps. 134:3. Ten slotte richtte Ds de Jong van Rijnsburg hartelijke en zeer waardeerende woorden tot zijn voormaligen studievriend. Hierna dankte Ds Smits voor al de goede wenschen tot hem gesproken, en hiermede werd de plechtige ure besloten.
De Kerkeraad dankt de predikanten en Professoren, die ons in den korten vacanten tijd hebben kunnen dienen in de bediening des Woords. Moge de Heere hen en ons rijkelijk zegenen met Zijn onmisbaren zegen.
Namens den Kerkeraad,
B. Hansum Sr., Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 juli 1934

De Wekker | 4 Pagina's

Sliedrecht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 juli 1934

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken