Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vereniging voor Chr.Geref.School-onderwijs in Nederland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vereniging voor Chr.Geref.School-onderwijs in Nederland

4 minuten leestijd

Verbond en Opvoeding.
De Ver. voor Chr. Geref. Schoolonderwijs in Ned. hoopt D.V., 12 Aug. a.s. in Zwolle haar jaarvergadering te houden.
Op die vergadering zal o.a. Ds. L. H. v. d. Meiden van Den Haag spreken over „Geref. Verbondsbeschouwing en Opvoeding”.
De formuleering van dit onderwerp lijkt verdacht veel op den titel van een brochure van Dr. Kraan, alsmede op den titel van een referaat, dat deze predikant der Ger. I Kerken op een onlangs gehouden vergadering van „Geref. Schoolverband” ten beste heeft gegeven.
Inderdaad heeft het bestuur van onze Vereeniging den Haagschen predikant verzocht over hetzelfde onderwerp als Dr. Kraan te spreken.
Het feit toch, dat Dr, Kraan in zijn referaat de verbondsbeschouwing van Prof. Wisse, Ds. Jongeleen en i Ds. v, d. Meiden afwees, bewijst, dat de predikant der Ger. Kerken een afwijkende verbondsbeschouwing aan de opvoeding ten grondslag wil zien gelegd.
Daarom is bet wel goed, dat er in j Zwolle een schriftuurlijk geluid over dit onderwerp zal worden gehoord.
Want het „verbondsmethodisme”, om deze raak typeeren de term van Prof. Wisse eens te gebruiken, heeft thans weer velen te pakken. Sprak een gereformeerd de jongere onlangs niet van „sollen met het verbond”?
Gelukkig moeten vele „eenvoudigen” in . de Ger. Kerken nog niets van dit gesol der „vooraanstaanden” (wat een term!) hebben. Er kunnen verschijnselen van reactie en retireeren opgemerkt worden. Prof. Hepp heeft eenmaal de hoog synodale woorden gesproken, dat de Chr. Gereformeerden een kilometer achteraan komen.
Het zij zoo maar wij behoeven dan straks ook geen fronten „achterwaarts te verleggen”. Dat moeten andere, door de practijk  eindelijk wijzer geworden, wel. Ze zijn er reeds mee bezig.
Zoo zal het ook moeten gaan met het leven „uit” het verbond naar , neocalvinistische opvatting. Anders leeft men zich metterdaad „uit” het verbond. Maar thans eischt het bestaan van een verbondsmethodisme, zoowel naar de pessimistische als naar de optimistische kant, nog waakzaamheid en werkzaamheid op school gebied.
Een dogmatisch verschil is van groote invloed op de opvoeding, betoogde eens ! de welbekende heer J. v. d. Waals, oud-hoofd eener Geref. school. En dit klemt te sterker, indien zulke dogmatische verschillen betrekking hebben op de staat van het Verbondskind. Daar blijft ook de school-opvoeding niet buiten.
Dr. Kraan, bouwend op de „realiteit” van het Verbond, keurt het af, dat de onderwijzer als toepassing van de bijbel vertelling de kinderen opwekt, den Heere om een nieuw hart te bidden. Dit aan de uitverkoren
bondelingetjes te leren is „piëtistisch” en de gereformeerde richting heeft daarmee gelukkig gebroken…!
Zegt Dr. Kraan!
Gelukkig laten vele gereformeerde opvoeders hem dit zeggen en vertellen ze ook verder erg „piëtistisch” hun bijbelsche geschiedenis.
En toch, er zijn ook van die „„stoeren”, die van geen nieuw hartje spreeken  en willen weten.
Toen een paar weken geleden het hoofd eener Chr. School, sprekend over het zangonderwijs, de juiste en ernstige opmerking maakte, dat een kinderliedje soms door God als middel tot bekeering kan worden gebruikt, plaatste een ander hoofd eener Chr. School, gereformeerd, althans lid eener Geref. Kerk, de schampere „geestigheid”:
„Alwwer  zoo'n zielepoot !”
Hoe zou zoo’n onderwijzer „Verbondsgeschiedenis” vertellen?
Als een „ziele-baker” misschien; „Slaap, kindje, slaap”, Wij hebben toch de „sluimerende” wedergeboorte niet uitgevonden!
En daarom is het wel goed, dat in Zwolle nog eens duidelijk uiteengezet wordt, wat de Gereformeerde Verbondsbeschouwing voor de opvoeding te zeggen heeft.
Maar er zijn meer dingen, waarvoor U eens naar Zwolle moet komen op 12 Augustus a.s.
Daarover in een volgend artikeltje, D.V.

Dordrecht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 juli 1936

De Wekker | 4 Pagina's

Vereniging voor Chr.Geref.School-onderwijs in Nederland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 juli 1936

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken