Bekijk het origineel

Verslag van de vergadering der Classis „Dordrecht” ,

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verslag van de vergadering der Classis „Dordrecht” ,

gehouden te Dordrecht, 7 October 1936.

9 minuten leestijd

Vergadering Classis „Dordrecht” gehouden te Dordrecht, 7 October 1936.
Art. 1. Opening. Ds. de Groot opent namens de roepende gemeente Dussen de vergadering. Zijn Eerw. laat zingen het 3e en 4e vers uit de morgenzang, gaat voor in gebed en leest Johannes 13 : 1-17. Hierna roept hij den afgevaardigden het welkom toe, memoreert de koninklijke onderscheiding, die Ds.v.d.Meyden oud-predikant van Dordt te beurt viel, vervolgens de verloving van H. K. H. Prinses Juliana, Spreekt dan een openingswoord naar aanleiding van het gelezen gedeelte.
Art. 2. Lastbrieven worden nagezien, alle gemeenten zijn wettig vertegenwoordigd, aan 4 diakenen wordt keurstem verleend.
Art. 3. Moderamen. Ds. de Groot, Praeses. Ds. Smits, Scriba. Ds. Visser, Assessor. Oudl. v. Dongen, Quaestor
Art. 4. Notulen worden zonder op-of aanmerkingen goedgekeurd en onderteekend.
Art. 5. Ingekomen stukken worden in Comité behandeld.
Art. 6. Instructiën.
Dordrecht a. De Kerkeraad van Dordrecht vraagt aan de Classis „Dordt” doorzending naar de P.S. v. h. Z. van de volgende instructie:
„Verantwoording van ingekomen giften voor het Weeshuis worden gratis in „De Wekker” geplaatst.”
Zal doorgezonden worden naar de P.S. b. „De Kerkeraad van Dordt verwekt de Classis zich te wenden tot deputaten voor correspondentie met de Hooge Overheid” met het verzoek, dat de regeering bij het a.s. huwelijk van onze Kroonprinses een nationale bede en dankdag voor de Kerk uitschrijft.”
Besloten wordt, deze zaak over te laten aan genoemde deputaten, die dit zullen regelen met de Classis den Haag.
Vlissingen. „Bij de opening der Classisvergadering houde men rekening met de reisgelegenheid der Zeeuwsche afgevaardigden.”
Besloten wordt voortaan kwart over tien de vergadering te doen aanvangen.
Art. 6. Verslag Class. Zendingsdagen, wordt voorgelezen. Van de Zendingsdag Dordt wordt f 388.86 en van die van Vlissingen ƒ 234.62 afgedragen aan de Generale Zendingskas. Besloten wordt volgend jaar D.V. zoo te Dordt als te Vlissingen een Zendingsdag te organiseeren. Te Dordt zal echter uitgezien worden, om zoo mogelijk een andere gelegenheid te verkrijgen, waar men bijeenkomt, de tegenwoordige is te duur.
Art. 7. Verslagen a. P.S. geschiedt door Ds. Visser.
b. stichting gemeente Middelburg door Ds. Kleisen.
c. verschillende kassen door oudl. v. Dongen.
Art. 8. Rondvraag art. 41 D.K.O. levert geen bijzonders op.
Art. 9. Roepende gemeenten e.v. Classisvergadering in ‘s Gravendeel.
Art. 10. Sluiting. Nadat door den Assessor den Praeses is dankgezegd voor diens leiding, sluit deze op verzoek van den Praeses de vergadering met dankgebed.
Op last der Classis voornoemd De  Verslaggever 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 oktober 1936

De Wekker | 4 Pagina's

Verslag van de vergadering der Classis „Dordrecht” ,

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 oktober 1936

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken