Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de Pers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de Pers

4 minuten leestijd

Zooals bij ons.
De Synode der Chr. Ger. Kerk in Amerika zal dezen zomer voor verschillende vragen worden geplaatst, die ook in ons kerkelijk leven aan de orde zijn. Daar hebt Ge art. 36, of het vraagstuk der storting in de Emeriti-Kas door predikanten (3%), of de vraag naar centralisatie of decentralisatie in de zending e.a.
Ziehier, wat diengaande het Chr. Persbureau berichtte;

De komende generale synode der Christelijk Gereformeerde kerk in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika zal (dezen zomer) o.a. een rapport behandelen over de herziening van art. 36 der Nederlandsche confessie, de relatie van staat en kerk rakende. Aan dit rapport verbonden komt een tweede rapport ter sprake, een algeheele herziening der confessie beoogende, teneinde deze meer in overeenstemming te brengen met de vragen en oplossingen van dezen tijd. Van beteekenis is ook de quaestie, of een kerkelijk jeugdsecretaris zal worden aangesteld. Vele zijn daarvoor, anderen sterk tegen. Ook het Kort Begrip is op de helling; er is een voorstel tot een nieuw leerboek voor de catechisatie te komen en de noodige stappen daartoe te doen; een Revised Compendium is ter tafel bij de bespreking. Voorgesteld wordt voorts om voor predikanten, die zich later aan de evangelisatie willen wijden, een vierde studiejaar aan de drie jaar die thans voor het candidaatsexamen vereischt worden, toe te voegen. Ook de emeriteering wordt herzien. De pensioneering bij invaliditeit zal alleen kunnen worden verkregen, indien men minstens tien jaar in actieven dienst is geweest. Het pensioenfonds der kerk zal worden samengebracht door de kerken en door de predikanten; de predikanten storten voortaan 3 % van hun salaris voor het pensioenfonds. Ook zal het pensioenfonds worden uitgebreid met een afdeeling voor speciale ondersteuningen. Het punt, rakende de storting door predikanten, is sterk in discussie, doch is bij het kerkvolk zeer populair. Men voert aan, dat algemeen voor wenschelijk wordt gehouden, dat ieder voor zijn eigen pensioen van zijn salaris mede contribueert en dat niet is in te zien, waarom een predikant dat niet zou doen. Ook ligt ter synodale tafel een herziene zendingsorde. De nieuwe zendingsorde brengt meer centralisatie, alhoewel ze het principe van beroeping der missionarissen door de plaatselijke gemeenten niet geheel afschaft. De plaatselijke gemeente zal echter voortaan geen zeggenschap meer hebben over de regeling van de zendingstaak en zich moeten beperken tot het zuiver geestelijk opzicht over leer en leven van den missionaris.

Het gericht over de bolsjewisten.
Wij kunnen van Rusland leeren, dat God niet alleen de zonde straft, maar dat de zonde ook zich zelf straft. Wij lazen daaromtrent in „mededeelingen uit den arbeid van de zending van Rusland;

„In één woord” — zoo kan men lezen in de „Russki Golos”, een emigrantenblad van 24 Oct. ‘37 — „er is iets onbegrijpelijks gaande in Sovjet-Rusland. De Sovjetregeering, die jarenlang adel, bourgeoisie, intellect, gegoede boeren en kozakken vernietigd heeft, zij bestrijdt thans…… de Sovjetregeering zelf: onbarmhartig worden communisten door communisten omgebracht. De politieke misdadigers worden nu uit de hoogste rijen der communistische partij en uit het regeeringsapparaat der Sovjets gehaald. Nadat de bolsjewisten 19 jaar lang, tot aan de tanden toe gewapend, tegenover een vreedzame bevolking hebben gestaan, verschijnt thans de Nemesis, de wraak, ten tooneele om bij honderden en duizenden tegelijk de bolsjewisten aan het zwaard prijs te geven, dat zij zelf hebben opgeheven. Zij vallen als slachtoffers van hun eigen systeem.
Van het schrikbewind der Jacobijnen schrijft Louis Malin in zijn boek „De Fransche Revolutie”: „In de gruwelijke Juni-moorden merkt men meer dan eens het ingrijpen eener Eeuwige Gerechtigheid.”
„Jij booswicht van een Robespièrre,” riep revolutieleider Danton voor zijn terechtstelling, „’t schavot begeert ook jou. Jij zult mij volgen”. En…… drie maanden later werd de bloeddorstige Danton door den even bloeddorstigen Robespièrre gevolgd.”
De revolutie verslindt haar eigen kinderen. In eigen vuur wandelen en vallen zij.

A. (Apeldoorn) S.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 juni 1938

De Wekker | 4 Pagina's

Uit de Pers

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 juni 1938

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken