Bekijk het origineel

De Cineac

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Cineac

4 minuten leestijd

Wij hebben altijd beweerd, dat de cineac moet beschouwd worden als een voorportaal van de bioscoop. Velen hebben anders geoordeeld. De cineac was onschuldig. Zelfs predikanten oordeelden zoo en vele jonge menschen, ook uit onze kringen, gingen rustig naar de cineac. Gevolg was, dat zelfs kinderen, wier ouders tegen cineacbezoek waren, er stil heengingen. Dergelijke dingen gebeuren te gemakkelijker, als predikanten vrijheid verleenen. Nu blijkt, dat we hoe langer hoe meer in ons oordeel bevestigd worden, In enkele bladen wordt tegen het bezoek van de cineac ernstig gewaarschuwd. Er is een oorzaak voor. Allereerst staat de cineac ook op den sabbath.
open. En ondoordacht hebben sommige christelijke bladen advertenties opgenomen, waarin de uren vermeld stonden, waarop de cineac op Zondag open was. Dit is, als bleek, geschied, omdat de corrector het niet had opgemerkt. Maar daarmee is het kwaad niet uitgeroeid. Daarbij komt, dat de cineac maar niet is een verfilmde courant. De cineac, die al genoemd werd de gereformeerde bioscoop, verschilt weinig meer van een gewone bioscoop, schrijft De Wachter, die uit De Reformatie citeert. In een ingezonden in De Reformatie vinden we een opgaaf van films, afgedraaid in de cineac, die niets verschillen van de films in de gewone bioscopen. Het lust mij niet al die titels af te schrijven. Foto’s als „een weemoedig meisjeskopje” enz. zeggen verder genoeg. Ds. Rietberg schrijft in De Wachter terecht, dat de cineac hoe langer hoe meer geworden is het voorportaal van de bioscoop. Juist wat wij hebben gevreesd. Zullen de oogen van velen nu opengaan? Het staat voor mij vast, dat velen via de cineac reeds lang de bioscoop bezoeken. Er zijn jonge menschen, die door het bezoek van de cineac op het verkeerde spoor gekomen zijn en verslaafde bioscoopbezoekers zijn geworden. Ook uit onze kringen. En zij, die meenden te mogen adviseeren, dat er geen kwaad zat in het bezoek van de cineac, weten nu, waaraan zij hebben meegewerkt. Wij hopen, dat ingezien wordt welk een gevaar hier dreigt.
Wij weten wel, dat men telkens komt aandragen met de bewering: Is dit of dat op zichzelf kwaad? Is een cineac op zichzelf kwaad? Op die redeneering gaan we niet in. Vergif kan nooit geen kwaad doen als ge het niet gebruikt en de geneesheer kan het op een moment gebruiken en voorschrijven als medicijn, zij het dan bereid. Maar daarom neemt ge het niet in op eigen goedvinden. Omdat de boekdrukkunst een pracht uitvinding is leest ge niet alles, wat gedrukt wordt. Omdat de geneesheer voor een patiënt, die in levensgevaar verkeert, soms “veel sterken drank kan voorschrijven, drinkt gij, die hoeveelheid niet, welke de patiënt op het ziekbed inkrijgt bij een bepaald geval. Laten wij de dingen nuchter zien. De film is op zichzelf geen zonde. Maar tegen de film zijn wel vele bezwaren in te brengen. In de eerste plaats wordt het beeld heel vluchtig opgenomen. De schoolfilm b.v. voldoet niet, naar het oordeel van vele bevoegden. De film werkt ook een zekere onrust. Alles gaat zoo gejaagd. Hoe spannender de film is, hoe gejaagd-der het gemoed van hen, die de films bezien, wordt. Ik kan me indenken, dat de onrustige mensch van onzen tijd de film zoekt; dat hij bij het zien naar de films zijn onrust even vergeet en straks zenuwachtiger is dan voorheen. En de verkeerde films werken verdervend. De ziel van een practisch bezwaar een ethisch bezwaar, Maar een verkeerde film is ook in strijd met den wil des Heeren, met Zijn gebod en beoogt niet aan Zijn doel. Dit theologisch bezwaar moet het meeste klemmen. De Heere wordt niet verheerlijkt in die dwaasheden. Laten wij deze dingen toch goed verstaan. Wij zijn met de film op den verkeerden weg. Niet anders was te verwachten. De gewone plaatjes bekoren niet. De gewone foto’s ziet men in de dagbladen en de boeken. Men blijft geen cineac bezoeker om die verfilmde courant, Men wil iets anders; men zoekt tenslotte ook iets anders en daarom moet men zoo voorzichtig wezen. De prac-tijk heeft geleerd, dat wij gelijk hadden en dat wij goed zagen. Laten wij nu waken tegen het kwaad en zelf een goed voorbeeld geven, opdat wij anderen niet tot een aanstoot en een ergernis zijn, ja geen oorzaak van een ondergang worden. Wat verkeerd is, is zonde. Laten wij de zonde bestrijden en niet in de hand werken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 1939

De Wekker | 4 Pagina's

De Cineac

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 1939

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken