Bekijk het origineel

Zwijndrecht, Maart 1943.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zwijndrecht, Maart 1943.

3 minuten leestijd

De 8e Maart was voor de gemeente Zwijndrecht een gedenkwaardige dag. Het was dien dag 25 jaar geleden, dat zij ginstutueerd werd. De kerkeraad voelde zich dan ook, gedrongen dit niet ongemerkt te laten voorbij gaan, maar de gemeente samen te roepen voor een gedenkure. Daarvoor had zij uitgenoodigd Prof. v.d. Meiden, Ds. Groen, en Ds. Meyering. Jammer, dat Ds. Groen aan de uitnoodiging niet kon voldoen.
Op 19 Maart, was de gemeente samengekomen. Het kerkgebouw was flink bezet. Prof. v. d. Meiden besteeg het eerst den kansel, die na het uitspreken van Votum en zegen laat zingen Ps. 135:12-8, leest Ps: 48 voor, waarna hij voor gaat in gebed.
Onder het zingen van Ps. 84:4 bestijgt Br. L.Lommers den kansel. Hij spreekt een welkomstwoord tot Prof. v.d. Meiden, Ds. Meyering en ouderling van Dongen die den kerkeraad van Dordrecht vertegenwoordigt. Daarna gaat hij ons een keurig overzicht geven van het ontstaan der gemeente.
In Nov. 1917 werd de eerste samenkomst met 40 à 50 menschen gehouden. Op 8 Maart 1918 werden de ambten ingesteld, en de Br. L. Lommers bevestigd als ouderling, en C. v.d. Burg als diaken door Prof. v.d. Meiden. Weldra werd overgegaan tot den bouw van een kleine kerk. Ds. K. Groen door de gemeente beroepen, kwam tot ons over, en weldra bleek dit kerkje te klein. Men moest verbouwen, en zoo werd in 1922 de vergroote kerk in gebruik genomen met ruim 600 zitplaatsen. Ook werd spoedig de bouw van een pastorie voltooid.
Alles ging voorspoedig tot 1925, toen Ds. Groen van ons heen ping. 1½ jaar bleef de gemeente vacant. Toen mocht zij de plaats weer vervuld zien door Ds. J.P. Meyering, die de gemeente 15½ jaar heeft gediend. Als wij dit alles zoo overzien, wat in 25 jaar tot stand is gekomen, dan mogen wij wel zeggen.
O, Heer wie zijn wij, dat Gij ons zoo beweldadigd hebt. Onder het zingen van Ps. 66:10 bestijgt Prof. v.d. Meiden opnieuw den kansel, die tot tekst gekozen had Ps. 46:6a
God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen.
Na deze schoone en met aandacht beluisterde rede wordt gezongen Ps. 138:1-4 terwijl inmiddels Ds. Meyering den kansel bestijgt. Het is, zegt hij, op zijn oude plaats staande, of ik met groot verlof ben geweest. Hij sprak er zijn blijdschap, over uit dezen avond ook hier te mogen zijn en een enkel woord te mogen spreken. Hij wenschte dit te doen naar aanleiding van Ps. 48:4. O, God, wij gedenken uw weldadigheid! Over een 4-tal punten wil hij spreken: 1e Wat gedenken? Gods weldadigheid. 2e Hoe gedenken? In onze schuld. 3e. Waar gedenken? In het huis des gebeds. 4e. Waartoe gedenken? Tot de eer des Heeren.
In schoone bewoording werden deze gedachten vertolkt. Ook zegt spreker: Ten slotte gedenken wij nog de velen, die van ons heen gingen, maar boven alles aan Hem. Die den arbeid in deze gemeente heeft, willen zegenen, zoodat zondaren mochten bekeerd worden. Het was een heerlijke diep ernstige, maar ook een vreugdevolle avond. Moge de Heere er Zijn zegen over gebieden tot verheerlijking van Zijn Naam.

J. OPMEER, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 april 1943

De Wekker | 4 Pagina's

Zwijndrecht, Maart 1943.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 april 1943

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken