Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rondom het Oude Testament (IV)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Rondom het Oude Testament (IV)

Het ontstaan van het Oude Testament.

4 minuten leestijd

In ons laatste artikel hebben wij gesproken over de boeken, die het O.T. bevat en hun verdeling. Maar niet altijd is het O.T. zo geweest. De Mohammedanen leren van hun Koran, dat deze kant en klaar uit de hemel is komen vallen. Maar dat leren wij omtrent de Bijbel niet. De Bijbel heeft een wordingsgeschiedenis en dat geldt ook van het O.T. Er zijn oudere en jongere gedeelten in de Bijbel.
Het oudste gedeelte van het O.T. is de Pentateuch, de vijf boeken van Mozes. Mozes zelf heeft de wetten, die hij in opdracht van God aan het volk lsrael gegeven heeft, opgeschreven (Ex. 24 : 4; Deut. 31:24). Dat „Wetboek van Mozes" is de oudste Bijbel en had onder Israel, reeds voor het optreden der grote profeten, Goddelijk gezag.
Tot Jozua zegt God, dat hij niet moet afwijken van het boek der Wet, dat Hij door Mozes gegeven heeft. (Joz. 1:8). Jozua op zijn beurt zegt bij zijn afscheid tot Israël, dat het zich moet houden aan „wat geschreven is in het wetboek van Mozes" (Joz. 23:6).
Vlak voor zijn sterven vermaant David zijn zoon Salomo de Geboden Gods te houden, „gelijk geschreven is in de Wet van Mozes" (1 Kon. 2:3). Hieruit blijkt, dat het Wetboek van Mozes bekend was en als Woord Gods voor normatief gold.
Later zijn daar de woorden der profeten aan toegevoegd.
Wat de profeten in opdracht van God verkondigen, werd opgeschreven. In Jes. 34 :16 zegt de profeet, dat het volk in „het boek des HEEREN" moet lezen en dat onderzoeken, of niet precies geschiedt, wat daarin geschreven is. Dat „boek des HEEREN" is de rol, waarin de profetiën geschreven zijn. Ook de profeet Jeremia krijgt herhaaldelijk opdracht om op te schrijven de woorden, die God hem bevolen heeft te spreken (Jer. 30 : 2; 36 :2, 28). Ook andere profeten hebben dat gedaan en zo is ontstaan een verzameling geschriften met woorden van profeten.
Wanneer Daniël in Babel is, leest hij „in de boeken" het getal der jaren, dat Jeruzalem verwoest zal zijn, namelijk zeventig jaren. Dit staat geschreven in de profetieën van Jeremia.
Met „de boeken", waarvan Daniël spreekt, bedoelt hij een verzameling van woorden van profeten, waartoe Jeremia, maar ongetwijfeld ook andere profeten hebben behoord.- Deze verzameling heeft voor Daniël Goddelijk gezag. Na de ballingschap worden aan de geschriften der profeten nog andere toegevoegd.
Tenslotte ontstaat ook het derde deel van het O.T., de geschriften. Daarin treffen wij de jongste gedeelten van het O.T. aan, maar vinden wij ook oudere gedeelten opgenomen, b.v. Psalmen van David. Er schijnt oorspronkelijk een aparte bundel „Psalmen van David" bestaan te hebben. Aan het eind van Ps. 72 staat „De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde." Toch ontmoeten wij ook daarna nog psalmen van David. Ps. 72 schijnt in een oudere bundel met psalmen van David de laatste te zijn geweest .en schijnt met het onderschrift, dat thuis hoort in de oude verzameling, in de ons bekende psalmbundel te zijn opgenomen. Naast deze oude psalmen treffen wij in ons psalmboek ook jongere psalmen aan (b.v. Ps. 79 en 137).
Ook de Spreuken, voorzover die van Salomo zijn, zijn oud. Nog in de dagen van Hiskia zijn spreuken van Salomo verzameld en opgeschreven (Spr. 25 :1). Toen kende men het Spreukenboek dus nog niet zoals wij het nu kennen. Bovendien zijn er ook nog andere spreuken van andere wijzen dan Salomo in opgenomen (Spr. 24:23).
Het is niet gemakkelijk van elk boek in het O.T. te zeggen, in welke tijd het is ontstaan. Het jongste boek van het O.T. is echter het boek Kronieken, dat oorspronkelijk met Ezra en Nehemia één groot geschiedwerk vormde. Dat Kronieken en Ezra oorspronkelijk één boek hebben gevormd blijkt nog heel duidelijk in onze Bijbel, wanneer men de twee laatste verzen van Kronieken vergelijkt met de eerste verzen van Ezra. Deze verzen zijn woordelijk gelijk. Dit boek moet ontstaan zijn ± 330 V. Chr.
We kunnen zeggen, dat ongeveer 300 V. Chr. het O.T. compleet is, zoals wij het nu kennen.. Dat komt ook overeen met een uitspraak in een voorrede op een Griekse vertaling van de spreuken van Jezus Sirach door diens kleinzoon, waaruit blijkt dat ook Jezus Sirach ± 290 V. Chr. het complete O.T. gekend heeft.
Het O.T. heeft alzo een wordingsgeschiedenis van ongeveer 12 eeuwen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 maart 1951

De Wekker | 4 Pagina's

Rondom het Oude Testament (IV)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 maart 1951

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken