Bekijk het origineel

Onze militairen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Onze militairen

3 minuten leestijd

Het lijkt mij toe dat al onze Kerken belang zullen stellen in wat voor kort geschied is om te trachten meer te bereiken voor onze militairen betreffende hun verlofregelingen in verband met het reizen op de dag des Heeren.
Gaarne plaatsen we dan ook het volgende bericht.
In het laatst van 1954 verscheen van de Nat. Chr. Onderoff. Vereniging een Memorandum, waarin op principiële gronden zeer positief stelling werd genomen tegen:
a. het kwaad van reizen door militairen op Zondag,
b. het deelnemen aan internationale oefeningen op Zondag,
c. het cafetaria-systeem in gebruik bij de maaltijden.
Aan dit Memorandum werd door vele kerken bij Z.E. de Minister van Oorlog en Marine adhaesie betuigd.
Bij de debatten in de Tweede Kamer over de oorlogs-begroting voor 1956 werd dit kloeke geschrift ter sprake gebracht, doch de Minister kon, door omstandigheden gedwongen, niet geheel aan de bezwaren tegemoet komen.
Dat deze zaken nog voortdurend leven bij de kerken blijkt wel hieruit, dat verschillende kerkformaties met elkaar hierover contact hebben opgenomen, en men heeft hierover op 24 Maart 1956 in Rotterdam vergaderd onder leiding van Prof. J.J. v.d. Schuit (Chr. Geref.) te Utrecht.
In deze vergadering, waarin vertegenwoordigers van deze kerkformaties bijeen waren, en de voorzitter van de Ned. Ver. tot bevordering der Zondagsrust en Zondagsheiliging te Ede, alsmede vertegenwoordigers der N.C.O.O.V. bleek, dat dezelfde bezwaren bij hen leefden, en stelde men zich geheel achter bedoeld Memorandum.
Besloten werd audiëntie bij Z.E. de Minister van Oorlog en Marine aan te vragen en daartoe een deputatie samen te stellen welke bestaat uit:
1. Ds D. Henstra te Oud-Beijerland namens de Chr. Geref. Kerken,
2. De heer D. Kodde te Zoutelande namens de Geref. Gemeenten in Nederland (synodaal),
3. De heer J. Vermeulen Hzn. te Alblasserdam namens de Geref. Gemeenten in Nederland,
4. De heer J. Vogel te Alblasserdam namens de Oud Geref. Gemeenten in Nederland,
5. De heer J. v. Prooyen te Ede namens de Ned. Ver. tot bevordering der Zondagsrust en Zondagsheiliging,
6. Adj. 0.0. J. Zegers te Rijswijk namens de N.C.O.O.V.
Deze audiëntie werd door Z.E. welwillend toegestaan, en heeft Vrijdag 6 April 11 uur plaats gehad, waarbij deze deputatie, mede namens de Geref. Bond in de Ned. Herv. Kerk, er bij de Minister sterk op heeft aangedrongen, aan de bezwaren die over de in de aanhef genoemde drie punten bij hen bestaan, tegemoet te komen, temeer waar deze bezwaren ook sterk leven in het leger zelf, hetgeen aanleiding was tot het uitgeven van dit Memorandum.
Het Goddelijk gebod, zo werd door hen breedvoerig betoogd eist Zondagsheiliging en Zondagsrust, welk gebod ook geldt voor de Overheid, die als dienaresse Gods dit heeft voor te staan en te bevorderen. Zij dient daarin voorbeeld te zijn.
Ook t.a.v. het Cafetaria-systeem werden de bezwaren duidelijk uitgesproken, die zich voornamelijk culmineren in het feit, dat het door dit systeem onmogelijk is, met gepaste eerbied en stilte vóór en na de maaltijd te bidden en te danken.
Eveneens werd de aandacht gevestigd op de bezwaren verbonden aan de oefeningen op Zondag in internationaal verband.
Z.E. toonde een groot begrip te hebben voor de bezwaren, die door deze deputatie naar voren werden gebracht, en zegde hierbij toe, maatregelen te overwegen die tot verdere verbetering kunnen leiden.
De deputatie, die door Z.E. zeer welwillend werd ontvangen, is zeer erkentelijk dat de Minister ruim 1½ uur van zijn toch al kostbare tijd beschikbaar stelde, om haar te ontvangen.
De Minister toonde zich bereid, zo mogelijk maatregelen te nemen ter verbetering van de verlofregeling van de recruten in de opleidingstijd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 april 1956

De Wekker | 4 Pagina's

Onze militairen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 april 1956

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken