Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De vreugde over de geboorte van de Zoon der Belofte

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De vreugde over de geboorte van de Zoon der Belofte

7 minuten leestijd

En Abraham noemde de naam van zijn zoon, die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, Isaak. ​Gen. 21 : 3.

De zoon der belofte werd geboren, geboren uit de vrije (Gal. 4 :23, 28). Dat is een wonder van Gods genade, een adventsboodschap voor de kerk en een verbondsevangelie voor ons allen. Juist voor de bondelingen bevat dit woord ook een diepe les. Wij zijn met „in het verbond geboren" nog geen kind van God, geen levendgemaakte zondaar. Wij zullen de geboorte van het wonder doorleven moeten, de geboorte van boven, zullen wij kinderen zijn als Isaak in de volle zin van het woord. Er is onderscheid tussen de kinderen Ismaëls en de kinderen Isaaks. En de geestelijke kinderen Isaaks zullen allen als een wonder van Gods genadewerk openbaar worden. De zonen der vrije zullen erven, maar de zonen der dienstmaagd zullen uitgeworpen worden.
Deze waarheid houdt in dat de HEERE Zijn Woord houdt en Zijn belofte vervult. En dus staat ook vast dat de Christus, de Beloofde, de Messias, in het vlees zou verschijnen (Gal. 3 :16). Die Zoon der belofte is gekomen en zal eens wederkomen. Hij is de Levende en heeft de dood verslonden tot overwinning. Met Hem worden en zijn de kinderen Isaaks levendgemaakt en met Hem zullen zij erven de eeuwige kroon der heerlijkheid. Uit Hem, de Wortel Davids, brengen de geestelijke kinderen Isaaks vruchten des geloofs voort, naar eeuwige verkiezing.
Isaak werd geboren uit de vrije. Dat was het wonder van genade. Ismaël niet. Beiden waren kinderen des verbonds en beiden werden opgevoed in Abrahams tent. Maar de Heilige Schrift tekent met scherpe lijnen het onderscheid tussen beide zonen. Ons allen wordt duidelijk gemaakt (Gal. 4), dat niet beiden erven zullen, maar dat alleen de zoon der vrije delen zal in het eeuwig heil. Wij allen hebben nodig de geboorte van boven. Om dat waarachtige heil mogen wij bidden, naar Gods verzegelde belofte.
Sara baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Abraham was oud en de moeder in Sara was verstorven. Lang heeft Abraham moéten wachten op de vervulling van Gods belofte. Het scheen dat de heilige linie verbroken zou worden en dat betekende dan dat de Beloofde niet zou komen. Voor een tijd is Abraham beproefd. In die beproevingstijd zal hij het niet altijd gemakkelijk gehad hebben. Het was geen tijd van vreugde. Al de kinderen Gods weten dat uit hun beproevingstijden. Tijden, waarin zij vrezen dat de HEERE zijn beloften niet zal vervullen. Maar Abraham is ook door de beproeving heen geheiligd en nu geniet hij de vreugde van Gods heil, want de belofte is vervuld. Nu kan hij zingen: Komt maakt God met mij groot! Abraham was reeds gezegend met vele goederen, maar nu is hij gezegend met een zaad, met een zoon. De heilige lijn is niet verbroken. De HEERE handhaaft Zijn Woord. De Messiaanse belofte wordt vervuld. Abraham zal op de dag van Isaaks geboorte gesterkt zijn geworden in het geloof, ook dus in het geloof in de Beloofde Messias.
Wij kunnen vele goederen bezitten, maar de grote Zoon, Jezus Christus, moet ons deel worden door het geloof. Wij moeten door wederbarende genade Hem worden ingelijfd, zullen wij zijn een nieuw schepsel, zullen wij kinderen zijn als Isaak in de diepe zin van het woord.
Isaak werd geboren op de gezette tijd. God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken. Laat dat ons onderwijzen en troosten, maar laten wij daarbij niet vergeten, dat daartoe de geboorte van boven niet uitgesloten moet worden. Laten wij ook onthouden dat de HEERE Zijn Woord vervult op Zijn tijd en op Zijn wijze. Hij handelt gelijk Hij gezegd heeft. Ook nu.
De HEERE had Sara gezegd dat zij Abraham een zoon zou baren en dat hij deze zoon zou noemen Isaak. De zoon is nu geboren, op Gods tijd, als Abraham oud is. En Abraham noemt de zoon Isaak, zoals de HEERE gezegd had. Isaak betekent gelach. Er was vreugde in de tent van Abraham bij de geboorte van Isaak.
Wij mogen bij de naamgeving van onze kinderen geen ijdelheid najagen. De prachtige namen maken nog geen kinderen der vreugde.
Isaak: gelach. Er is dankbaarheid en vreugde in het hart van Abraham en Sara. Lachen betekent niet altijd vreugde. Sara heeft bewezen dat er ook een lachen in ongeloof is en dat lachen baart geen vreugde en laat geen troost na. Maar nu is er vreugde in de tent van Abraham. Er zal reeds vreugde geweest zijn in Abrahams hart, toen de HEERE Zijn wondere belofte schonk, nu breekt die vreugde baan in heilig lachen. Men hoort Abrahams tent weergalmen van hulp en heil, door God aangebracht. Die vreugde bewijst tevens dat er kinderen als Isaak zullen zijn door de geslachten heen en dat het Kerstfeest zal worden gevierd. Heilig kan en zal er gelachen worden bij de kribbe van Bethlehem; heilig zal en kan er gelachen worden waar een kind geboren is als Isaak. En de geborene zelf zal ook de vreugde van Gods heil leren kennen al zal eraan voorafgaan de smart over het verstorven zijn. En in het geloofsdoorleven van het genadeheil zal de smart en de vreugde steeds dieper worden gekend. Sommige verklaarders van deze tekst zijn van mening dat Abraham bij de geboorte van Isaak de dag van Christus heeft gezien en zich toen bijzonder heeft verheugd. Wij weten dat Jezus gezegd heeft dat Abraham Zijn dag heeft gezien met verheuging. Het is niet gemakkelijk vast te stellen, wanneer Abraham die dag heeft gezien. In elk geval heeft hij bij de geboorte van Isaak wel iets van die dag aanschouwd, want in de geboorte van Isaak straalde door het licht van Bethlehems wonder. Wanneer wij de dag van Christus zien in het geloof, dan is er ook vreugde in ons hart. Als bij Abraham, die gezien heeft de grote heilsdag van Christus. Christus, de presente Christus, wierp Zijn lichtstralen uit door de geboorte van de zoon van Abraham en sprak er door: Straks kom ik Zelf. Abraham heeft de vreugde van dat komen genoten en heilig gelachen. De vreugde over de zoon der belofte was praeludium van de Kerstzangen. Isaaks geboortefeest is genoemd „het kerstfeest van de patriarchale kerk". Bij de geboorte van Isaak werden nog geen getuigende herders gezien en nog geen engelen aanschouwd en gehoord, maar er was wel intense en hemelse vreugde.
Het is grote genade, wanneer wij het geheim van die vreugde kennen, wanneer wij de heilsdag van Christus zien in het geloof. Wanneer wij zien hoe die Beloofde der vaderen alles volbracht heeft op Gods gezette tijd, naar Zijn Woord, dat van geen wankelen weet. Maar die vreugde, die blijdschap kan er eerst zijn, wanneer die Christus in ons leeft en werkt. Misschien is die vreugde ons pas beschoren na een lange wachttijd, op de dag van onze ouderdom, maar dat behoeft niet zo te zijn. Ook de jeugdige kinderen als Isaak kunnen komen tot dat vreugdeheil. En gij, die God zoekt in al uw zielsverdriet, die steeds dieper leert kennen hoe onvruchtbaar en dood gij van uzelf zijt, gij moogt u verheugen in de geboorte van de ZOON. Naar Gods belofte (Jes. 54 :1). In Hem is uw heil, ongetrooste, gewaarborgd.
Vreugde was er in Abrahams tent op de dag van zijn ouderdom. Adventstijd maakte plaats voor Kersttijd. Abraham deed naar Gods belofte. De naamgeving van Isaak was Abrahams „amen" op Gods „ja".
Het grote evangelie voor dode, onvruchtbare zondaren, komt ons uit Abrahams tent tegen. Het wonder van Gods genade. Door dat wonder der levendmaking, door dat wondere werk van de Heilige Geest, leren wij onszelf recht kennen, maar ook de heilsdag van Christus. En Hij alleen kan ons de ware vreugde verschaffen.
Zijn wij reeds kinderen als Isaak? Kennen wij de geloofsvreugde van Abraham? Doorleven wij het wonder: een kind der vrije te zijn? De beproevingstijd wordt dan adventstijd en de adventstijd loopt uit op de grote heilstijd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 november 1959

De Wekker | 4 Pagina's

De vreugde over de geboorte van de Zoon der Belofte

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 november 1959

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken