Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verzegeld met de Heilige Geest (IV)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verzegeld met de Heilige Geest (IV)

5 minuten leestijd

Verzegelen. (1)
Een zegel is een waarmerk; een zegel op iets drukken is het als echt waarmerken. De waarborg van de authenticiteit is er door gegeven. Een zegel op een brief waarborgt de inhoud (beloften enz.) als echt. Wanneer een koning zijn bevel of wet met zijn zegel waarborgt als echt, moet hij ook voor de uitvoering en handhaving ervan zorgen. Dat raakt zijn recht en zijn eer. Wanneer een erfenis testamentair verzegeld is, waarborgt het zegel dat de geadresseerde de erfenis ontvangt.
Dus de verzegeling gaat in al deze zaken aan de zekerheid vooraf.
Alleen de verzegeling waarborgt de zekerheid.
Het werkwoord, in het Nieuwe Testament door verzegelen vertaald, komt enkele malen voor. Wij wezen reeds op Joh. 3:33. Dan hebben wij wel te denken aan bezegelen door het geloof dat het goddelijk getuigenis waarachtig is. Hier heeft verzegelen een aparte zin, b.v. bevestigen. In Joh. 6:27 lezen wij in het slot: want Dezen heeft God de Vader verzegeld. Jezus is door de Vader gezonden, 5:36; God heeft op het optreden van Jezus Zijn stempel gezet. Het is mogelijk met sommige verklaarders te denken aan wat geschied is bij de doop van Jezus in de Jordaan. Op 2 Cor. 1:21, 22, wezen wij ook reeds. God heeft de Zijnen in Christus vastgemaakt en verzegeld. Hij heeft Zijn zegel op hen gedrukt. In Efeze 4:30 is sprake van verzegelen door de Heilige Geest. Hier is de constructie anders dan in 1:13. De zaak zelf verschilt niet. Calvijn merkt o.i. juist op, als hij schrijft bij de verklaring van 4:30: „Want de Geest Gods is als een zegel, waarmede wij van de verworpenen onderscheiden worden en die in onze harten ingedrukt is, opdat de genade der aanneming ons zeker zij". Uit de woorden van Calvijn blijkt dan dat de verzegeling ook dient tot verzekering. En dat die verzegeling een daad van God is.
Verzegelen doelt dus op het plaatsen van een zegel om tot een eigendom te waarmerken. Dat eigendom is dan ook niet straffeloos te schenden en niet te onteigenen. Een gezegeld stuk is een afgesloten stuk, zodat niets veranderd mag worden. Het zegel bewaart en waarborgt de echtheid. Verzegelen wil dus zeggen: van een stempel voorzien om de echtheid en de waarde te bewijzen. Een zegel kan dienen om iets af te sluiten (Openb. 5:1). Een zegel kan als kenteken op iets worden gedrukt (Openb. 9:4). De leeuwenkuil, waarin Daniël werd geworpen, werd verzegeld; ook het graf van Jezus. Soms wordt bedoeld het beeld met het daarbij behorende afschrift (2 Tim. 2:19). Johannes zag een engel opkomen van de opgang der zon hebbende het zegel van de levende God (Openb. 7:2). Hij was gewaarmerkt als een ware gezant van de Heere.
In Rom. 4:11 lezen we van Abraham: en hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen (tot) een zegel der rechtvaardigheid des geloofs. Wijlen ds. J. van Andel schreef: „Zij (de besnijdenis) deed alleen de dienst van een zegel; want zij strekte om het Woord Gods te bekrachtigen, waarbij Abraham als onbesnedene uit het geloof gerechtvaardigd was." Calvijn merkt in dit verband op: „opdat niemand aan de uitwendige dingen de zaligheid toeschrijve". (cursief van ons, v.d.M.)
De kinderen Gods zijn verzegeld tot de dag der verlossing. Zij zijn verzegeld. Maar is in het Doopteken verzegeld dat de Heilige Geest gegeven is? Of is het zo dat wij in Efeze 1:13 moeten verklaren dat het zegel de Doop is en dus de Heilige Geest verzegeld heeft door de Doop? Kunnen wij zeggen: Zo iemand twijfelt of hij wel waarlijk is het eigendom des Heeren, hij zie naar het zegel, het merkteken, waarmee God ons heeft laten bestempelen als Zijn kind. Door dat Doopzegel is alle twijfel uitgesloten. Door dat Doopzegel geeft de Heilige Geest ons de waarborg dat Hij ook in ons wil wonen tot de dag der verlossing, (H.C. Touw, Het Wonder der Kerk; 231). Zo moeten wij Efeze 1:13 niet verklaren; niet de doop is het zegel, maar de Heilige Geest.
Letterlijk staat er in die tekst „verzegeld met de Heilige Geest". God Zelf verzegelt. Dat blijkt duidelijk uit het verband. Gezegend zij de God en Vader, (3). Die ons tevoren verordineerd heeft, enz. Hij heeft de Zijnen begenadigd in de Geliefde (6). Naar het ons voorkomt staat het vast dat God Zelf verzegelt. God heeft Zijn kinderen vastgemaakt in Christus en heeft hen gezalfd en heeft hen verzegeld (2 Cor. 1:21,22).
De Vader verzegelt met de Heilige Geest. Die Geest is dus het Zegel.
Wij vertalen dus ook, gelijk de S.V. en de N.V. en zeer vele andere vertalingen deden: met de Heilige Geest. Dus niet: door. Er staat in Efeze 1:13 geen voorzetsel. Alleen een derde naamval. De Geest is dus het Heilige Zegel.
Verzegeld is dan dat de gelovenden Gods eigendom zijn. Zij zijn vastgemaakt in Christus, dus bezitten al het heil in Hem. Zij zijn verlost, verzoend, vrij van toorn en vloek. Zij zijn erfgenamen van het eeuwige leven. Dat waarborgt de Vader door Zijn Zegel. En daardoor zijn zij zo onschendbaar, dat geen duivel hen kan rukken uit de hand des Vaders.
Die verzegeling houdt ook in het doel om tot verzekering te komen.

Duidelijk is dus: God de Vader verzegelt; Hij doet dit met de Heilige Geest. De Geest Zelf is het Heilige Zegel. God verzegelt, opdat ook de verzegelden mogen komen tot de zekerheid van verzegeld te zijn tot Gods eigendom in Christus. Maar dit moet nader worden bezien.

v.d.M.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 november 1961

De Wekker | 8 Pagina's

Verzegeld met de Heilige Geest (IV)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 november 1961

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken