Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het is volbracht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het is volbracht

5 minuten leestijd

Joh. 19 :30.

Bescheiden en schuchter mogen we dit zesde kruiswoord overdenken. Want wie zal recht doen aan het ogenblik, waarop dit woord werd uitgeroepen? En wie ter wereld zal HEM naar waarde eren, die het gesproken heeft? En nog indringender: wie zal zeggen, wat dit woord zegt?
Wat hier in onze Bijbel met drie woorden staat: Het is volbracht, staat in het Grieks met één woord geschreven: TETELESTAI.
Maar dit éne woord, dat Jezus zegt: Het is volbracht, is in zijn diepte en kracht, in zijn rijkdom en troost met geen honderdduizend woorden te omschrijven.
In dit éne woord ligt het volle Evangelie.
In dit éne woord ligt als het ware alles vervat, wat God van den hemel tot zondaren, tot u en tot mij te zeggen heeft.
Neig dan uw oor en hoort! Hoort, en uwe ziel zal leven.
Aan het borgwerk van de Christus, Hem van eeuwigheid door God op de hand gezet, hing alles, namelijk de eer van God, de redding van Gods wereld, de verlossing van Gods uitverkorenen en de nederlaag van Gods vijanden. Satan, zonde, hel en dood.
Eerst sprak die Christus: Hoe word Ik geperst, totdat het al volbracht zij. Maar nu — o, hoort het toch en neemt het ter harte — Het is volbracht.
Er is en er kan nooit één woord gesproken, dat zaliger voor zondaren, liefelijker voor de engelen, ontzettender voor de duivelen en behagelijker voor God was dan dit éne woord ,,Tetelestai".
Is het u wel eens opgevallen, dat behalve dit éne woord al de kruiswoorden een bepaald adres hebben? Het eerste is de bede voor Zijn beulen tot God. Het tweede tot de moordenaar. Het derde tot zijn moeder en Johannes. Het vierde tot Zijn God. In het vijfde roept Hij een soldaat om Hem te drenken. En het zevende, het laatste is weer rechtstreeks tot Zijn Vader.
Maar dit zesde kruiswoord is, zoals men terecht gezegd heeft, een woord zonder bepaald adres, tot niemand in het bijzonder. Waarom? Omdat het bestemd is voor de hemel, voor de aarde en voor de hel.
Allen moeten het horen, dat door het Kruis van Christus de hemel verzoend, de aarde verlost en de hel verwonnen is.
VOLBRACHT, dat betekent: het werk van Christus is niet slechts begonnen, of half voltooid, maar geheel voleind. Er ontbreekt niets aan. Van u of mij kan er niets bij. Gelukkig, er behoeft van ons ook niets meer bij.
Wij willen zo graag rusten in ons werk, ons geloof, onze liefde, hoop en trouw, onze tranen en gebeden. Maar als het licht van Gods recht en heiligheid in uw ziel valt, dan kunt ge daar nooit de ware rust vinden.
Dit is het werk van Gods Geest, dat u zondaar wordt. We zijn wel zondaar, maar willen het niet wezen. Wie waarlijk zondaar wordt, krijgt de Christus nodig. In dat werk der genade bemerkt ge zo weinig voortgang? Zelfs achteruitgang? Weet, dat de plant van het ware geloof, dat de Heilige Geest door middel van het Evangelie in zondaarsharten werkt, een wonderboom is en toch geen wonderboom. Deze plant groeit onder de druk. Soms fel bestreden. Die wordt niet in één dag groot om ook weer in een dag te vergaan.
Leer de dood schrijven, zelfs op uw beste werken. Leer uw zaligheid zoeken in het éne volbrachte werk, in de algenoegzame zelfofferande van onze Heere Jezus Christus aan het kruis volbracht.
Dan moogt ge vertrouwen, dat Hij, die een goed werk in u begonnen heeft, dat ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus.
Zo zeker Christus het werk voor Zijn volk volbracht heeft, zo zeker zal de Heilige Geest als de Geest van Christus in de Zijnen Zijn werk voleinden.

Het is volbracht, onthoud toch recht
Dit woord, mijn ziel, dat Jezus zegt,
Toen Hij aan 't kruishout voor u stierf,
En u de zaligheid verwierf.

Daar Hij, Die alles had betracht,
Zo duidelijk zegt: Het is volbracht.
Volbracht is aan het kruis zo voort
Der wet en der proleten woord.

't Geen ons onmogelijk was te roeren
Kon Hij alleen aan 't kruis volvoeren.
Gods raad van eeuwigheid bedacht,
Is door Zijn Zoon aan 't kruis volbracht.

Het is volbracht en gans voldaan,
Er bleef geen handschrift openstaan.
God is verzoend en al de schuld
Is aan Zijn wil en wet vervuld.

Waartoe zo angstig op de wacht?
O volk, het is VOOR U volbracht!
Ja, al volbracht. O, wat een roem.
Wat zal ik nu, mijn Losser doen?

O niets; 't was AL op Hem geladen.
En 't werd gezien door God, als waren 't mijne daden.
Al wat 'k nu uitricht dag en nacht,
Wordt zelf door Hem in mij volbracht.

Het is volbracht; ik ben bevrijd.
Ik hebb' al reeds de zaligheid.
De zond' en dood zijn weggenomen,
Genade en leven weergekomen.

Dies vrees ik voor geen helse macht,
Maar zeg gerust: Het is volbracht!
O, mijne ziel, onthoud toch recht
Het woord, dat hier uw Middelaar zegt.

Dit kan uw hart tot liefde trekken.
En uw geloof en hoop verwekken.
Zo lang gij leeft, neemt dit in acht:
Dal Jezus zegt: HET IS VOLBRACHT!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 april 1962

De Wekker | 8 Pagina's

Het is volbracht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 april 1962

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken