Bekijk het origineel

Europese politiek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Europese politiek

2 minuten leestijd

De studiecommissie voor politieke aangelegenheden van de Vereniging „Protestants Nederland" — welke vereniging o.m. leden omvat uit de A.R.P., de C.H.U., de S.G.P. en de Prot. Unie — heeft een nota voorbereid over de Europese politiek. In dit stuk, dat door het hoofdbestuur van genoemde vereniging ca . aan de politieke partijen ter bestudering is aangeboden, wordt een analyse gegeven van het eerder in dit jaar verschenen ontwerpprogram van K.V.P., C.H.U. en A.R.P. voor de Europese verkiezingen.
De nota constateert in dit program gebrek aan principiële belijndheid en aan duidelijke materiële richtlijrien voor de Europese politiek. Door het aanvaarden van een samengaan met de K.V.P., zoals in dit ontwerpprogram gerealiseerd, acht de nota de afbraak van de protestantse partijformaties principieel gesanctionneerd en de doorbraak (naar links) principieel niet meer bestrijdbaar.
De nota pleit er voor, dat van protestantse zijde duidelijke materiële eisen aan de politiek van het zich integrerende Europa gesteld zullen worden. In dit verband wordt gewezen op het vage gebruik van termen als ,,geestelijke vrijheid" en „Democratie", door r.k. groeperingen, die te zelfder tijd er niet voor terugdeinzen te pogen Franco-Spanje Europa „binnen te smokkelen". De nota wijst op de vele belemmeringen die de Europese democratie nog in de weg staan: dictatuur en onderdrukking in Spanje, semi-dictatuur in Frankrijk, half-feodale toestanden in belangrijke delen van Italië en Griekenland.
Daarom wordt o.a. gepleit voor versterking van de mogelijkheden tot vrije meningsuiting en meningsvorming, voor democratisering van en controle op de Europese strijdmachten en voor controle op machtsconcentraties van economische aard. Op sociaal-politiek terrein dienen op Europees niveau o.a. de democratisering van het bedrijfsleven en het probleem van de onderontwikkelde gebieden van Zuid-Europa te worden aangevat. De nota noemt het neo-kolonialisme als één van de grootste politieke gevaren van varidaag. Ook wordt gesteld, dat indien protestanten voorstanders zijn van Europese integratie, zij zowel terwille van geestelijke vrijheid als van een constructieve „buitenlandse" Europese politiek de eis behoren to stellen: geen politieke integratie zonder deelneming van de Scandinavische landen en Engeland. Het ontbreken van een omlijnde visie op de wereldpolitiek, van waaruit eerst verantwoord voor een bepaalde vorm van Europese en Atlantische samenwerking gekozen kan worden, noemt de nota als één van de voornaamste gebreken van het z.g. christelijk-democratische ontwerpprogram.
De volledige tekst van deze nota is gratis verkrijgbaar aan het adres:: Slotlaan 121-II te Zeist.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 oktober 1962

De Wekker | 8 Pagina's

Europese politiek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 oktober 1962

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken