Bekijk het origineel

Kerstboodschap in de kazerne

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kerstboodschap in de kazerne

6 minuten leestijd

Zodra de maand december zich aandient, beginnen we aan alles te merken dat de kerstdagen in aantocht zijn. Ook in de kazerne is dat het geval. Kerst betekent immers voor onze jongens in dienst extra verlof en ... verlof is nu eenmaal iets waar de soldaat naar toe leeft. Verlof houdt in: thuis zijn. Welnu met de feestdagen wil graag iedere soldaat thuis zijn, vandaar dat de kerstverloven met spanning tegemoet gezien worden, want de jongens weten het maar al te goed, dat niet iedere soldaat de kazerne kan verlaten. Er zullen wachtjes gedraaid moeten worden... Als de kazerne zo goed als leeg loopt zullen een aantal jongens achter moeten blijven. U begrijpt reeds dat dit met gemengde gevoelens beleefd wordt. Hoewel de kerk en de dominee en de familie deze achterblijvenden niet zullen vergeten en de kerstsurprises met milde hand uitgedeeld zullen worden, zouden ook de wachtposten graag met verlof naar huis willen gaan. Ook in de dienst geldt het spreekwoord: „Oost West, thuis best."
De dagen die aan het kerstverlof voorafgaan zorgen er voor, dat de militairen meer dan gewoonlijk met het evangelie van Jezus Christus in aanraking komen. Eén van de rijke geheimen Gods in deze wereld is het eigenaardige verschijnsel dat elke soldaat in aanraking met God en de Bijbel komt. In ons nederlandse leger heeft God ons de geestelijke verzorging toevertrouwd. Ik geloof, dat we daar God niet genoeg voor kunnen danken. We leven maar al te gemakkelijk over dat Godsgeheim heen. Denk u het even in wat het wil zeggen een jongen in dienst te ontmoeten, die nog nooit van God en Zijn genade gehoord heeft. Door de wonderlijke leiding Gods komen de legerpredikanten dus in aanraking met mensen, aan wien de boodschap van God gebracht moet worden. De geestelijke verzorging krijgt dan ook ongekende mogelijkheden in ons leger. Als legerpredikant hebben we dan ook toe te zien, dat we de bijbel met onze jongens lezen. Dank zij de lesroosters bestaat daar volop gelegenheid toe.
De geestelijke verzorging heeft ons leger in twee groepen ingedeeld. De ene groep is de groep van de Rooms Katholieken en de andere groep is die van de Protestanten. Onder deze laatste groep vallen dan allen, die niet rooms zijn. U begrijpt reeds dat deze groep een bonte verscheidenheid vertoont en als een staalkaart van ons nederlandse volk voor de legerpredikant gelegd wordt. Het valt ook te begrijpen dat deze groep de dominee voor een schier onmogelijke taak stelt. Hij zal immers met deze jongens de bijbel moeten lezen. De legerpredikant zal dan ook hard moeten studeren om de geestelijke stromingen en het geestelijk klimaat van deze soldaten te kennen. Hij zal de boodschap van God tactvol en krachtig moeten vertolken. Zijn woorden zal hij als in een gouden schaal moeten wikken en wegen; zijn lessen zullen de inzet van geheel zijn persoon opeisen. Het spreekt vanzelf dat dit veel studie van hem vraagt, wil hij de bijbel werkelijk voor de jongens openleggen.
Als u bedenkt dat iets minder dan de helft van zijn pupillen de kerk nog nooit van binnen heeft gezien en dat die helft God en Zijn genade beslist vreemd zijn, dan kunt u zich ongeveer voorstellen hoe moeilijk het is voor de Lp. deze jongens te benaderen met het evangelie van Christus Jezus.
Door Gods wijze leidingen zijn onze jongens in dienst opgevangen met het evangelie.
Iedere nederlandse soldaat komt in dienst met God in aanraking. Voorwaar geen kleinigheid. God wandelt onze jongens na tot in de kazerne. Ook de zoon van uw buurman-die-nergens-aan-doet wordt opgewacht met het evangelie van Christus.
De legerpredikant werd voor hem uitgezonden de dienst in. Het behoort tot één van de geheimen Gods ons in de militaire dienst zó de geestelijke verzorging toe te vertrouwen.
Op de gévélessen heeft de dominee de machtige roeping te vervullen met de jongens de bijbel te lezen. Het moge wonderlijk in uw oren klinken, maar één van de grootste dingen van een legerpredikant is, de bijbel te lezen met de jongens. Daarvoor heeft hij buitengewoon veel materiaal ter beschikking gekregen. Het hoofdbureau van de geestelijke verzorging schijnt onuitputtelijk op dat gebied.
Met de kerstdagen worden de mogelijkheden verdubbeld. Dan biedt God de geestelijke verzorging een terrein dat schijnbaar niet meer te overzien is. De boodschap van Christus geboorte wordt dan in nauwe samenwerking met de kazernecommandant gebracht aan alle militairen. De kerstfeestviering in de kazerne vindt zijn voorbereidingen in de regel op het bureau van de cdt. Als regel wordt het lezen van het kerstevangelie uit Lucas twee toevertrouwd aan de commandant, terwijl de geestelijke verzorgers de boodschap brengen. Alle soldaten, afgemarcheerd door de onderofficieren, zitten rij aan rij in het kerkgebouw en met de officieren luisteren ze naar de boodschap van Gods liefde. De naam van onze Heere Jezus Christus wordt vertolkt aan hen, die voor een deel voor de eerste keer van hun leven in een kerk naar het evangelie luisteren. In stilte zal menige legerpredikant God gedankt hebben voor deze heerlijke mogelijkheden.
Soms volgt na de dienst een kerstlunch. In de kazerne, waar ik mocht arbeiden, ontving de geestelijke verzorging nog een taak aan de lunch. Zo wordt er gewerkt onder onze jongens in dienst van het evangelie en zo zal God het werk zegenen in de harten van hen, die het battle dress dragen.
Als de kazerne leegloopt en een klein gedeelte achter moet blijven, is het de geestelijke verzorging, die ook deze jongens bezoekt. In het wachtlokaal, bij de wachtpost of waar dan ook maakt hij in de kerstnacht een babbeltje. Soms neemt hij de piek up of de bandrecorder mee naar het wachtlokaal en laat in de kerstnacht enkele liederen horen, Er wordt geluisterd als de dominee enkele opmerkingen maakt over het lied dat gezongen werd. In het gesprek wijst hij op Hem in wiens Hand het leven ligt. Zo werkt de dominee in dienst. Ik herinner mij de jongen, die in de kerstnacht tegen me zei: „dominee, nu weet ik pas, dat kerst iets met God en met ons mensen te maken heeft." Kijk, wanneer een legerpredikant zoiets hoort, dan weet hij het, dat zijn werk niet vergeefs geweest is.
Ook dit jaar zal de boodschap van Christus geboorte onder de soldaten beluisterd worden. Voor menigeen zal het een onvergetelijk kerstfeest worden als hij bij het kind van Bethlehem leert buigen.
Dank zij Gods geheim met de geestelijke verzorging in de kazerne, zullen er ook van onze jongens geteld worden bij hen, die Jezus liefkregen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 december 1962

De Wekker | 12 Pagina's

Kerstboodschap in de kazerne

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 december 1962

De Wekker | 12 Pagina's

PDF Bekijken