Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De betekenis van het woord „Verbond

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De betekenis van het woord „Verbond" (7) slot

3 minuten leestijd

We besluiten onze artikelen over de betekenis van het woord ,,verbond", met enkele opmerkingen omtrent het woordgebruik in het Nieuwe Testament en met een samenvatting van wat we gevonden hebben.
Het Griekse woord, dat het Nieuwe Testament voor ,,verbond" gebruikt, heeft een eigen historie. We kunnen nu op die historie niet breed ingaan, maar wel constateren we, dat het bedoelde Griekse woord de betekenis van het oud-testamentische woord voor „verbond" heeft overgenomen.
Dit blijkt o.a. uit het feit, dat het nieuw-testamentische woord voor „verbond" net zo ,,kameleontisch" is als het oud-testamentische woord voor,,verbond".
We noemen de volgende voorbeelden: in Luc. 1 : 72-73 is sprake, van ,,barmhartigheid betonen aan onze vaderen en Zijn heilig verbond gedenken, de eed, die Hij zwoer aan Abraham"; blijkbaar is de betekenis van het woord ,,verbond" hier een combinatie van de schakeringen ,,heilstoezegging" en ,,bondseed". In Hand. 3 : 25 zegt Petrus; ,,Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond, dat God met onze vaderen gemaakt heeft, toen Hij tot Abraham zeide: En in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden"; de woorden „dat God met onze vaderen gemaakt heeft" doen bij ,,verbond" denken aan een verbondsverhouding, de woorden ,,toen Hij tot Abraham zeide enz." doen bij „verbond" denken aan een heilstoezegging.
In Hand. 7 : 8 zegt Stefanus, dat de Heere aan Abraham „het verbond der besnijdenis" gaf; we zullen hier met ,,verbond" wel een verbondsbepaling aangeduid moeten zien.
In Gal. 4 : 24 spreekt Paulus van ,,twee verbonden", waaronder we te verstaan hebben „op verschillende wijze geregelde verbondsverhoudingen in hun concrete functionering". Kortom: ook de betekenis van het woord ,,verbond" in het Nieuwe Testament laat zich niet op één noemer brengen: ook hier is „verbond" aanduiding van een bepaalde verhouding, inclusief het tot deze verhouding behorende. Een onderscheid tussen het oud-testamentische en het nieuw-testamentische gebruik van de term,,verbond" ligt in het feit, dat het element van éénzijdige beschikking in het Nieuwe Testament over het algemeen scherper uitkomt dan in het Oude Testament.
We vatten de voornaamste punten als volgt samen:
1. het bijbelse woord ,.verbond" duidt een bepaalde verhouding aan, met inbegrip van alles wat tot deze verhouding behoort, zoals de eisen en beloften en dreigingen enz.; wanneer in het tekstverband een bepaald element de nadruk ontvangt en de betekenis van het woord „verbond" b.v. nadert tot die van ,,toezegging", blijft toch de gedachte aan het geheel van de verbondsverhouding meespreken, zodat nimmer het ene element geïsoleerd is van -de andere elementen in de verbondsverhouding;
2. de verbondsverhouding is voor alles een plechtig aangegane en onder goddelijke sancties staande verhouding, die zich door haar bijzondere hechtheid en duurzaamheid van andere verhoudingen onderscheidt;
3. kenmerkend voor de verbondsverhouding is m.n. ook het element van de wederkerigheid: er zijn altijd wederzijdse plichten en wederzijdse rechten; maar deze wederzijdse plichten en rechten zijn even ongelijk als de machtsposities van de verbondspartners, zodat het element van tweezijdige verhouding op de achtergrond kan treden voor dat van éénzijdige beschikking.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 30 August 1963

De Wekker | 8 Pagina's

De betekenis van het woord „Verbond

Bekijk de hele uitgave van Friday 30 August 1963

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken