Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag vergadering Classis Utrecht, woensdag 9 oktober 1963

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verslag vergadering Classis Utrecht, woensdag 9 oktober 1963

3 minuten leestijd

Opening door ds S. v. Zwoll namens de roepende kerk van Eindhoven.
Moderamen: ds Baan, praeses; ds Op den Velde, scriba; ds v. 't Spijker, assessor.
Ingekomen stukken: a) schrijven van ds Bakker, waarin hij met dankbaarheid gewaagt van herstel, b) Acta van de laatstgehouden vergadering v.d. P.S. v.h. Oosten. Opgemerkt werd dat de classis Utrecht wel degelijk een plancommissie heeft, c) Comité, d) Een bezwaarschrift van de commissie-zuid van de chr. geref. kerk te Utrecht-C. inzake kerkbouw in Utrecht-Z. wordt niet in behandeling genomen aangezien de kerkeraad van Utrecht-C. deze zaak nog in behandeling heeft en nog geen besluit is genomen.
Instructies: a) De kerk van Leerdam verzoekt de classis ouderling A. v. Rossem toestemming te verlenen tot het spreken van een stichtelijk woord in de gemeenten van de classis Utrecht, overeenkomstig art. 3 sub 2 D.K.O. Na gehouden onderzoek besluit de classis aan het verzoek van Leerdam te voldoen en deelt de praeses het genomen besluit ook aan broeder v. Rossem mee, b) Een instructie van de kerk van Utrecht-N., inhoudende het verzoek aan e.v. G.S. om de Jubileumgave 1834—1934 weer te herstellen als generale kas voor hulpbehoevende gemeenten, zal worden doorgezonden naar de P.S. c) 3 instructies van Mijdrecht: I) de classis besluite om op haar vergaderingen voortaan een onderwerp te doen houden, waarvan de behandeling „dienstbaar kan zijn aan de bevordering van meerdere eenheid in de geestelijke bearbeiding der kerken". De classis besluit om, bij wijze van proef, op de volgende vergadering een onderwerp dienaangaande te doen houden. Inleider zal zijn ds Op den Velde. II) De classis verzoeke kerkeraden, die in samensprekingen met kerken van Geref. belijden tot grote mate van eenheid in belijden zijn gekomen, 2 of 3 kerkeraden uit de classis uit te nodigen enkele samensprekingen met voornoemde kerken bij te wonen, opdat de classis beter in staat zal zijn deze kerkeraad desgevraagd van advies te dienen. De gedachte van deze instructie wordt overgenomen, maar een concrete uitspraak wordt niet gedaan, aangezien momenteel geen urgent geval aan de orde is. Wel wordt besloten dat, indien in de toekomst een dergelijk geval zich voor doet, de betrokken kerk hiervan mededeling doet aan de classis, opdat deze in de geest van bovengenoemde instructie een concreet besluit kan nemen. III) De classis verzoeke de P.S. de volgende instructie over te nemen en door te zenden naar de G.S.: De G.S. bezinne zich op en geve richtlijnen voor de wijze waarop kerkeraden dienen te handelen die in samensprekingen met kerken van Geref. belijden tot grote mate van eenheid in belijden zijn gekomen en aan deze eenheid gestalte zoeken te geven. Deze instructie wordt overgenomen en doorgezonden, d) De kerk van Eindhoven komt met een instructie die dezelfde gedachte behelst als die van Mijdrecht sub III. Derhalve neemt Eindhoven deze instructie terug.
Verslagen: a) Zeist brengt verslag uit van de classicale zendingsdag. Besloten wordt om van de geldelijke opbrengst 70% te bestemmen voor de zendingskas en 30% voor het werk onder Israël.
Roepende kerk voorjaarsclassis 1964: Hilversum-C; datum 9 april; Driebergen, Maarssen en Utrecht-C. zullen dan een diaken afvaardigen.
Najaarsclassis 1964: roepende kerk Hilversum-O.; datum 15 oktober; afv. diakenen door Eindhoven, Meerkerk en Utrecht-N.
De praeses gaat voor in dankgebed en sluit de vergadering.

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 november 1963

De Wekker | 8 Pagina's

Verslag vergadering Classis Utrecht, woensdag 9 oktober 1963

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 november 1963

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken