Bekijk het origineel

Jaarboekjes

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Jaarboekjes

3 minuten leestijd

In de afgelopen week werden drie jaarboekjes aan de redactie gezonden. We vestigen graag de aandacht op deze uitgaven, die een bewijs zijn van gemeentelijke activiteiten. De beide kerken van Enschede gaven een gedrukt jaarboekje uit, dat een prettige indruk maakt en allerlei gegevens biedt over het kerkelijke leven in de hoofdstad van Twente. Voor de negende keer is een jaarboekje verschenen. Het laatste was van 1962. Begrijpelijk dat de behoefte aan een nieuwe uitgave zich deed gevoelen. De leden van beide kerken worden eerst wijksgewijze vermeld; bij deze vermelding worden de straatnamen alphabethisch vermeld — een goede methode, omdat men dan direct kan zien welke leden in een bepaalde straat wonen, hetgeen de onderlinge gemeenschap kan bevorderen. Na de respect. gegevens van de kerk van Oost en West volgt een alphabetische ledenlijst waarbij vermeld wordt doop- of belijdend lid. Voor beide kerken wordt een necrologie gegeven sinds 1962. Gegevens over de kerkelijke stand, het ledental etc. werden niet opgenomen. In het woord „ter begeleiding" klaagt de voorzitter van de kerkeraad over de nog steeds voortdurende vacature, blz. 3. Groot is de verwondering als we dan op blz. 4 plotseling lezen; voorzitter van de kerkeraad ds. W. Heerma. Ook dit laatste is begin juli niet waar. Als bevestigingsdatum wordt reeds vermeld 25 augustus 1965. Is dat niet voorbarig? Er kan zo veel gebeuren.
Het tweede jaarboekje is dat van de Haagse kerken. In voorbeeldige samenwerking van vijf kerken verscheen opnieuw een jaarboek, verzorgd door drukkerij „Holland" te Alphen aan de Rijn. Dit boekje is goed geredigeerd. Het informeert uitstekend over het Haagse kerkelijke leven. Elke kerk geeft „enkele wenken voor een goede kerkelijke orde". Uit de kerkelijke stand blijkt dat de meeste groei te constateren is in Den Haag-Rijswijk; de kerk van Den Haag-C. gaat in ledental achteruit, dank zij de situatie in de binnenstad. De kerk van Scheveningen vermeldt wel het aantal leden, maar geeft geen vergelijkend overzicht van de kerkelijke stand. De ledenlijst van elke kerk is alphabetisch opgesteld met vermelding van de gezinssamenstelling. Alleen de kerk van West geeft ook aan tot welke wijk het betreffende lid behoort. Dit komt de overzichtelijkheid ten goede. De bedoeling van een jaarboekje is dat men zich snel kan oriënteren in het gemeentelijke leven, weet met welke ouderling men te maken heeft, tot welke wijk men behoort en wie meer tot deze wijk behoren. Op deze wijze worden de mogelijkheden, die een jaarboekje biedt, ook benut. Bij de lijst van ouderlingen op pag. 11 komt tweemaal dezelfde naam voor.
Het derde jaarboek, dat we ontvingen is dat van Rotterdam-Zuid. De Rotterdamse kerken zijn blijkbaar nog niet zover dat ze met één gedrukte gids voor Groot-Rotterdam uitkomen. Dit jaarboek is een gestencilde uitgave. Op het omslag is een duidelijke tekening van het betreffende stadsgedeelte opgenomen. In deze gids is een kollekterooster opgenomen. Dat is zeer juist gezien. De adressen worden wijksgewijze en in de wijken alphabetisch vermeld. Een uitvoerig fin. overzicht wordt gegeven. De offervaardigheid van deze gemeente is enorm. Het totaal van de ontvangsten per lid en dooplid (473) was in 1964 ƒ 137,74 tegen ƒ 113,89 in 1963. Een bedrag dat bereikt kon worden door de grote opbrengst voor het bouwfonds tengevolge van allerlei acties. Voor de kerkelijke kas werd ruim ƒ 28.000,— gegeven; daarboven kwam voor het bouwfonds ruim ƒ 23.000,— binnen. Het is natuurlijk een vergissing dat onder wijk 1 het gezin van ds. Wijnsma nog vermeld staat.
Met belangstelling namen we van al deze jaarboekjes kennis. De redactie houdt zich aanbevolen voor toezending van deze uitgaven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 juli 1965

De Wekker | 8 Pagina's

Jaarboekjes

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 juli 1965

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken