Bekijk het origineel

Rondom de Theologische. Hogeschool

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Rondom de Theologische. Hogeschool

3 minuten leestijd

De laatste dagen van juni waren belangrijke dagen voor onze Theol. Hogeschool. Het Curatorium vergaderde met college van Hoogleraren. Drukke dagen waren het. Dinsdag werd vergaderd van 9 uur 's morgens tot kwart over 10 's avonds, uiteraard onderbroken voor de maaltijden.
Het candidaatsexamen had een vlot verloop. Twee jonge broeders werden door het college van Hoogleraren bevorderd tot candidaat in de theologie en door het Curatorium beroepbaar gesteld in de kerken. Dinsdagavond 7 uur werd van dit besluit in de aula van de Theol. Hogeschool mededeling gedaan aan de betrokkenen, in aanwezigheid van verschillende belangstellenden. Het woord werd daarbij gevoerd door de rector, prof. J. Hovius en de president-curator, ds. J.C. Maris. Altijd weer een rijk moment in het leven van de candidaten, maar ook voor de kerken zelf. Opmerkelijk dat beide candidaten kosterszonen zijn. De dienst van vader in de kerk van Valthermond en Vlaardingen als koster heeft bij de zonen mede de liefde tot de ambtsdienst in Christus' kerk gewekt. Koster en kansel hebben veel met elkaar te maken!
De cursus werd woensdag om goed half 1 gesloten door de rector, die - wat kan men anders van een historicus verwachten! - herinnerde aan een toespraak die doc. F.P.L.C. van Lingen in 1906, zestig jaar geleden, hield over: Wasdom. J.l. zondag spraken 7 studenten voor het eerst een stichtelijk woord krachtens het consent, dat hun werd gegeven en waarvan bij de sluiting van de cursus mededeling werd gedaan.
Volgende week maandag en dinsdag wordt het admissie-examen gehouden. Woensdag 13 juli zal het twaalf en een half jaar geleden zijn dat de hoogleraren J. van Genderen, W. Kremer en B.J. Oosterhoff hun ambt aanvaardden.
Op 13 inaugureerde prof. W. Kremer met een rede over: Geestelijke leiding in de prediking; prof.dr. B.J. Oosterhoff hield 's middags een inaugurele rede over: De betekenis van het Oude Testament. Onmiddellijk na hem sprak prof. dr. J. van Genderen over: Het syllogisme des geloofs.
Op woensdagmorgen 13 juli zal in een eenvoudige samenkomst het koperen hoogleraars-jubileum van dit drietal worden herdacht.
Het ligt in de bedoeling dat op woensdagavond 21 september D.V. dr. W.H. Velema zal worden geïnstalleerd in een kerkdienst, waarin de president-curator zal voorgaan. Nadat op donderdagmorgen 22 september een curatorenvergadering is gehouden en prof. J. Hovius met de vermelding van de fata der Hogeschool in de cursus 1965-1966 het rectoraat heeft overgedragen aan zijn opvolger, prof.dr. B.J. Oosterhoff, zal dr. W. H. Velema inaugureren 's middags om half 3 in de Barnabaskerk. Van half 5 tot half 6 wordt een receptie gehouden in de Aula van de Theol. Hogeschool.
Tenslotte vermelden we nog dat D.V. op woensdag 1 en donderdag 2 februari 1967 het candidaatsexamen plaats vindt voor de eerste groep laatste jaars-studenten. Hopelijk kunnen dan vier broeders tot candidaat bevorderd en beroepbaar gesteld worden in de kerken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juli 1966

De Wekker | 8 Pagina's

Rondom de Theologische. Hogeschool

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juli 1966

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken