Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Classisvergadering Utrecht over de „zaak

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Classisvergadering Utrecht over de „zaak" Eindhoven

4 minuten leestijd

De classis Utrecht kwam donderdag 20 oktober in het vergaderlokaal van de kerk aan de Wittevrouwensingel in Utrecht-Centrum in najaarsvergadering bijeen. Belangrijkste punt van de agenda was de instructie van Eindhoven inzake het verzoek om een oordeel van de classis over de voorgenomen nauwere samenleving met de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Dit verzoek werd gedaan overeenkomstig het desbetreffende besluit van de Generale Synode van Zwolle/Apeldoorn 1965-1966. Zoals bekend nam de kerkeraad van Eindhoven reeds eerder het besluit tot kanselruil, waarvan de uitvoering in oktober 1963 werd opgeschort.
Bij het uitbrengen van de verslagen van kerkvisitatie bleken de predikanten J. J. Rebel (Hilversum) en W. van 't Spijker (Utrecht-Centrum) zeer ruim aandacht besteed te hebben aan deze zaak bij hun bezoek aan Eindhoven.
Ds Van 't Spijker stelde echter voor, alvorens de instructie van Eindhoven in behandeling te nemen, een commissie te benoemen, die een grondig onderzoek instelt en daarna met een rapport bij de classis komt.
Bij de discussie over het instellen van deze commissie werd ook betrokken het feit, dat elf bezwaarschriften ter tafel lagen van lidmaten uit Eindhoven, die het niet eens bleken met het beleid van de kerkeraad. De vraag kwam daarbij aan de orde, of nu nog wel in overeenstemming met de uitspraak van de Generale Synode gesproken kan worden van „genoegzame eenparigheid", ook al is hier het oordeel van de kerkeraad beslissend.
Met vijf stemmen tegen, ging de classisvergadering, die gepresideerd werd door ds Rebel, akkoord met de benoeming van een commissie om de classis van advies te dienen, opdat de classis overeenkomstig punt b-4 van het desbetreffende besluit van de Generale Synode zich zal kunnen overtuigen van de eenheid, die tot stand gekomen is tussen de Chr. Geref. Kerk en de Geref. Kerk (vrijgem.) te Eindhoven. Deze commissie zal in haar onderzoek ook hebben te betrekken het feit, dat bij de classis een aantal bezwaarschriften tegen de indiening van de instructie is binnengekomen, die bij de classis de indruk wekten, dat er in de gemeente van Eindhoven geen genoegzame eenparigheid bestaat.
De commissie werd als volgt samengesteld: de predikanten Van 't Spijker (praeses), Rebel (rapporteur). Baan, Kok en Seggelink en de ouderlingen Den Hertog en v. d. Klis.
Van Culemborg kwam de noodkreet dat deze gemeente al zovele jaren vacant is en mede door de optrekking van de predikantstractementen ook in de toekomst moeilijk een predikant zal kunnen krijgen. Ds Van 't Spijker stelde voor de classisgemeenten een speciale collecte voor Culemborg te laten houden. Samen met de hulp van de Kas Onderlinge Bijstand zal deze gemeente dan het start-kapitaal bijeen kunnen krijgen om het beroepingswerk effectief ter hand te nemen. Eerst zal echter nog afgewacht worden wat de lopende plannen voor het gezamenlijk beroepen van een predikant door Culemborg en Leerdam gaan opleveren.
N.a.v. de komst van ds De Jong naar Driebergen werd de classisafgevaardigden grotere zorgvuldigheid gevraagd bij het uitbrengen van beroepen. Het zal zoveel mogelijk moeten worden tegengegaan, dat predikanten binnen twee jaar hun gemeente weer verlaten, zoals op het ogenblik op enkele plaatsen in het land het geval is. Ook de consulenten moeten hierop toezien.
Overeenkomstig het rapport van de commissie ter bestudering van de classicale (her)indeling werd besloten een instructie naar de Particuliere Synode te zenden, met verzoek om overname en doorzending naar de G.S.
De instructie luidt als volgt: De classis Utrecht verzoekt opdracht te verstrekken, aan een daartoe in te stellen commissie of deputaatschap, teneinde de huidige classicale indelingen te bestuderen c.q. deze te wijzigen en meer af te stemmen op de sinds 1947 plaats gehad hebbende ontwikkelingen in provincie, gewest, streek of stad, daarbij de indeling zodanig makend, dat nabije toekomstige ontwikkelingen daarmee tevens worden gediend.
In de middagvergadering hield ds M. Baan van Zeist een referaat over: Algemene en bijzondere bediening des Geestes en de prediking des Woords.
Hierna volgde een korte, levendige discussie over vele vraagstukken van het geestelijk leven. De praeses stelde voor op deze weg voort te gaan en in de volgende najaarvergadering opnieuw een dergelijk onderwerp aan de orde te stellen. Ds Van 't Spijker verklaarde zich op uitnodiging van ds Baan hiertoe bereid. Het onderwerp luidt dan: „Preekmethoden naar de vijf artikelen".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 11 November 1966

De Wekker | 8 Pagina's

Classisvergadering Utrecht over de „zaak

Bekijk de hele uitgave van Friday 11 November 1966

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken