Bekijk het origineel

Er komt werk aan de winkel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Er komt werk aan de winkel

3 minuten leestijd

Het is nu drie jaar geleden dat het deputaatschap voor hulpverlening in binnen- en buitenland van start ging.
De eerste tijd werd in beslag genomen door bezinning en oriëntering. Langzamerhand kon overgegaan worden tot daadwerkelijke hulpverlening. De aandacht werd gevestigd op enkele kleine projecten en één groot project.

Eerst de kleine projecten.
Er is door onze kerken een onderwijzeres uitgezonden. Ze is nu bezig met het geven van onderwijs in christelijke geest onder de Indianen in Suriname. We stelden ons garant voor de honorering gedurende één jaar. Langzaam komt het werk van deze onderwijzeres, mw. F.T. Brouwer, van de grond. Veel geduld en een grote inzet worden gevraagd. Maar er is een deur geopend. Deputaten besloten ook voor een tweede werkjaar gelden beschikbaar te stellen.
Verder werd aan deputaten meegedeeld dat een aardbeving het noorden van Celebes had geteisterd. Het kerkgebouwtje van de arme Toradjagemeente te Wonomuljo werd verwoest. Deze gemeente bezat zelf geen middelen tot herstel. Deputaten besloten te helpen. Een bedrag van ƒ 3.000,— werd overgemaakt.
Een derde project bestond uit het beschikbaar stellen van gelden voor de aanschaf van gereedschappen. Die zijn nodig voor de aanleg of verbetering van enkele wegen in het Mamasagebied op Midden-Celebes.
U ziet: een spreiding van hulpverlening van betrekkelijk geringe omvang.

Deputaten hebben ook één groot project onder handen genomen. Het gaat om het in cultuur brengen van een flink, vruchtbaar maar zeer moerassig, gebied ten Noorden van ons zendingsgebied in Celebes. Het gebied is uiterst moeilijk bereikbaar. Vele mensen sterven er jaarlijks aan malaria en vluchten voor deze ziekte telkens weer weg. Na enige tijd proberen ze er weer te gaan werken doch een nieuwe golf van malaria verdrijft hen opnieuw. Daarom heerst er grote armoe. Zou dit gebied ontsloten worden, dan kan dit ten goede komen aan heel het Toradjavolk, waarvan nog zeer velen in uiterst barre omstandigheden leven.
Het gebied is in opdracht van deputaten verkend en in kaart gebracht.
Wat nodig is?
Allereerst een fonds voor malariabestrijding opdat de mensen niet steeds behoeven te vluchten maar er kunnen blijven. Verder moet er een sociaal-economische dienst worden opgezet. Deze dienst moet zich bezig gaan houden met de verbetering van heel het sociaal-economische leven, ter plaatse, en vandaaruit voor de totale bevolking in het algemeen. Een op te richten landbouwpraktijkcursus zal hierin een belangrijke funktie krijgen. De bevolking moet ook opgevoed in haar verantwoordelijkheid. Ze moet voorgelicht over de mogelijkheden en perspektieven bij inzet van alle krachten. Dit alles zal moeten gebeuren onder leiding van een landbouwkundig ingenieur. Deputaten zijn inmiddels in onderhandeling met een ingenieur, die kennis heeft van ontwikkelingsmethoden en in andere projecten ervaring heeft opgedaan.
Maar voor dit ene project is veel geld nodig: zo'n ƒ 60.000,— per jaar.

Voor al de genoemde projecten tezamen is ƒ 105.000,— dit jaar nodig.
De eerste zondag in februari zal er weer gekollekteerd worden voor deze hulpverlening. We maken u hierop vroegtijdig attent opdat er plaatselijk en in heel het kerkelijk leven voldoende aandacht voor zal kunnen zijn.
We roepen aller medewerking in.
U weet wat u te doen staat. Het is nú werken geblazen.
God heeft deuren geopend, wegen gewezen en mensen in nood onder onze aandacht gebracht. Nu mogen wij helpen.
Zullen we geven met liefde en mildheid?

Deputaten voor hulpverlening in binnen- en buitenland,
ds. J.J. Rebel, voorzitter
W.J. Graves, secr.
Badhoevedorp - Keizersweg 95

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 januari 1972

De Wekker | 8 Pagina's

Er komt werk aan de winkel

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 januari 1972

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken