Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zaligworden vast

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zaligworden vast

4 minuten leestijd

". . . en de kracht Zijner opstanding". Filippensen 3:10 m.

U kent de uitwerking van dynamiet. Reeds een kleine hoeveelheid kan ruïneuze gevolgen hebben. Echter - welke kracht wij ook maken of hebben, er is een kracht die alle kracht te boven gaat: Christus' kracht. Hoe blijkt dat op de Paasmorgen. Christus gebonden in banden van de dood. Wie kan die keten stukbreken? Groot en allesbeheersend is de macht van de dood. Geen mens kan die teniet maken. Christus wel. Hij triomfeert. Vanwege eigen Goddelijke kracht. Hij is immers God uit God!
De prediking van de opstandingskracht van Christus is kostelijk Evangelie. God Zelf heeft voor die blijde boodschap gezorgd. Het bewijs van Zijn barmhartigheden. Aan onze kant is het hopeloos. Wij zijn geestelijk dood. Door onze val. Gebonden onder de macht van zonde en dood; en de zonde baart de dood: de lichamelijke dood, de eeuwige dood. Onherroepelijk! Hier baat geen mensenkracht. We zijn slechts krachteloos tegenover de doodsmacht.
Eén ding is noodzakelijk nl. de aanraking met de opstandingskracht in mij. Dat is de wedergeboorte, de levendmaking.
De altoosdurende doodsnacht verdiend. God doet geen onrecht. Maar nu er de verkondiging is van de opstandingskracht van Christus, bid, smeek om het kennen van die kracht; pleit om uws levenswil op Gods genadige toezegging.
Christus móést opstaan. 't Behoort tot Zijn ambtelijke opdracht om allen, die Hem van de Vader gegeven zijn, tot opstanding te brengen. Het recht daartoe verwierf Hij door Zijn kruisdood.
Paulus op weg naar Damaskus heeft Christus' opstandingskracht ervaren. Paulus, de gebondene, bond ontbondenen. De grote sterke, vijandige Paulus! Christus' opstandingskracht velt hem neer. Wat kan die kracht wederstaan? Daar ligt Paulus, de banden des doods verbroken, een geestelijk kind geworden.
Diezelfde Paulus begeert aan het einde van zijn leven nog die opstandingskracht te kennen. Neen, niet om verlost te worden van de banden waarmee hij dan gebonden is nl. uit de gevangenis te Rome. Ook niet omdat hij zou twijfelen aan zijn levendgemaakt-zijn. Hij begeert de opstandingskracht van Christus al meer te kennen om tot volmaaktheid te komen.
Christus' opstandingskracht is niet slechts tot levendmaking. Ook tot heerlijkmaking. Dat is uiteindelijk het doel. De nieuwe, de herstelde mens. Beelddrager Gods. Profeet, priester en koning. Volkomen beantwoordend aan het scheppingsdoel. God lief boven alles en de naaste als zichzelf. Niet alleen de ziel. Ook het lichaam. Dat lichaam naar, in het graf. Banden des doods. Door die opstandingskracht straks bij de wederkomst de verbreking ook van die banden. Naar ziel en lichaam volmaakt. Eeuwig tot Gods eer.
Begrijpt u goed wat het is Christus' opstandingskracht te kennen. Dat houdt in de ondergang, de totale ondergang van mijzelf, de dood van het vlees, de dood van het ik. Wie die opstandingskracht begeert te kennen, begeert iets dat dwars tegen eigen begeren ingaat. Een begeren dat dan ook alleen voortvloeit uit de waarachtige bekering tot God. Een begeren dat de Heilige Geest werkt.
Een godsdienstig mens, die door werken zal opklimmen, laat de boodschap van Christus' opstandingskracht liggen. Hij is er vijand van. Wie zich heiligt in eigen kracht naar eigen idee, laat ook deze boodschap liggen. Ook deze is er vijand van. Wie nog verwachting heeft van zichzelf, van het vlees, wie nog hoopt dat het vlees afbekeerd wordt, doet desgelijks.
Kent u de zonde als zonde tegen God? Kent u het overgebleven vlees, dat Gode-vijandige vlees, dat zich der wet Gods niet onderwerpt, omdat het niet kan? De Heilige Geest werkt in al Gods kinderen de hartelijke begeerte om heilig te zijn, een leesbare brief van Christus te zijn, de verborgen omgangen met God te kennen. God niet meer te bedroeven, de Heilige Geest niet meer te smarten, volmaakt te zijn. Hoe kunnen bij de worstelingen om de heiligmaking moedeloosheid, teleurstelling en droefheid neerwerpen! Doch welk een troostboodschap is dan de boodschap van Christus' opstandingskracht!
Een heerlijke troostboodschap. 't Gaat er niet om hoe groot de kracht van de zonde en dood in u is, maar hoe groot de opstandingskracht van Christus is. Die kracht is alle dood overwinnend. Die kracht zal triomferen!
Kunt u niet meer zalig worden, omdat u al meer ziet de innerlijke verdorvenheden, omdat u al meer ontdekt de bron van wanbedrijven, spreek dan eens na: ik geloof de kracht Zijner opstanding. Nu dan moet het op dit ogenblik gaan zingen van binnen: „wij steken 't hoofd omhoog, en zullen d' eerkroon dragen".
Vanwege de kracht Zijner opstanding is zaligworden vast.

Leerdam, P.v.Z.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 19 April 1974

De Wekker | 8 Pagina's

Zaligworden vast

Bekijk de hele uitgave van Friday 19 April 1974

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken