Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het gaat om de naam!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het gaat om de naam!

4 minuten leestijd

... Zie naar ons ... , wat staart gij ons aan ...? Handelingen 3:4b, 12m.

Er zit naar het schijnt een brok tegenstrijdigheid in de hierboven aangehaalde woorden, eens kort na elkaar gesproken door de apostel Petrus, mede namens z'n kollega Johannes, te Jeruzalem.
Eerst wordt met alle nadruk tot een verlamde bedelaar aan de tempelpoort gezegd, dat hij naar Petrus en Johannes moet kijken. Een poosje later echter wordt aan de saamgestroomde menigte op het tempelplein te verstaan gegeven, dat ze Petrus en Johannes niet zo moet aanstaren

Vervalt Simon Barjona hier weer eens voor de zoveelste maal van 't ene uiterste in 't andere?
Integendeel! Er bestaat een diepe eenheid tussen deze twee apostelwoorden, gesproken door iemand, die vervuld is met de Heilige Geest. Kort gezegd: het gaat in beide uitspraken om de Naam. De Naam van Jezus Christus. Dus om de presentie van de ten hemel gevaren Here, Die heilrijk handelt tot Zijn wederkomst, door Zijn Heilige Geest.

Wanneer Petrus tot de verlamde bij de Schone Poort zegt: kijk ons aan! is Christus bezig deze menselijkerwijs reddeloze 40-plusser los te trekken uit de liefdeloze aalmoezenroutine van elke dag. Een penninkje hier en een schellinkje daar, gevolgd door een mechanisch bedankje van de kant van de bedelaar. En aan de kant van de milde(?) tempelganger het prettige gevoel iets verdienstelijks te hebben gepresteerd tegenover God.

Zie naar ons! Hulpeloze man, we zijn zelf onvermogend; bij ons is goud noch zilver voorhanden. Maar wij hebben, als gevolmachtigden van Jezus, u iets beters te bieden: Zijn Naam! En dat houdt in: Hij is er Zélf, tot volkomen behoudenis. Dan gebeurt het wonder: In die Naam, de enige tot behoudenis gegeven, wordt de man uit zijn verlamming losgemaakt en gemobiliseerd tot Gods lof. Hier is een signaal van de nieuwe heilswerkelijkheid, door God beloofd en gewerkt: de kreupele gaat springen als een hert (Jes. 35:6).
Maar - als nu een oploop ontstaat in de zuilengang van Salomo, omdat velen de voormalige bedelaar, bekend straattype, herkennen en vol verbazing de beide apostelen aangapen, roept Petrus: wat staren jullie ons aan? Hebben wij deze man soms door eigen kracht of godsvrucht aan het lopen gekregen? Dat denken jullie toch zeker niet? Het gaat om de Naam! Om de presente Here Jezus! Het geloof in Hem, het geloof dóór Hem brengt algehele redding. Jullie dachten van de Nazarener af te zijn via Pilatus en het kruis. Maar ik zeg u dat Hij leeft. Hij is er nog en Hij handelt nog! Hij werkt heen naar Zijn grote toekomst. En daarom: komt toch tot bekering!
Uit het optreden van deze apostelen valt voor de kerk van vandaag te leren. Ze mag immers niet anders dan apostolische kerk zijn. Want dan alleen is ze ook heilige, algemene, Christelijke kerk.

Kijk naar ons! Kan naar ons gekeken worden? Als 't goed is: ja! Want - het gaat om de Naam. Dat is geen hoogmoedige pretentie. Maar ootmoedig verwijzen, heel geconcentreerd, naar de verlossende kracht van Jezus' Naam.
Leven wij uit die Naam? Is die Naam alles voor ons? Dragen wij die Naam uit? Als kerken en kerkleden? Kan van ons gezegd worden: kijk naar hen?
Of zijn we alleen een „zilver-en-goud-kerk?" Daarmee is uiteraard niet bedoeld, dat wij als kerken niet zouden mogen offeren voor zending, hulpverlening in binnen- en buitenland en noem maar op in geld en mankracht. Dat móeten we zelfs.
Maar de kerk mag niet devalueren tot adres nummer zoveel in het lijstje van instanties, die er maatschappelijk binnen of buiten onze grenzen allemaal „wat aan doen". Niet alleen dat dan het kerkgebouw degradeert tot slechts kollektebus voor rampgebied A of ontwikkelingsprojekt Y. Maar dan verloochent de kerk haar eigen karakter en heft ze zichzelf op als overbodig.
Dan verdwijnt alle op zichzelf misschien goed bedoelde inspanning in de ene pot nat van schaalvergroting en deconfessionalisering. Dan wordt de unieke Naam van tafel geveegd.

Zie naar ons - want het gaat om de Naam! De Naam tot onze vreugd nabij.
Maar evenzeer houden we vol: wat staart gij ons aan? Het gaat immers niet om ons, maar om de Naam!
Dan bedanken we stichtelijk voor alle onstichtelijke publiciteit en loftuiting, die ons niet toekomt, en die alleen maar het appèl tot geloof in Christus en tot bekering van alle binnen- en buitenkerkelijke boosheid ontkracht. Nog altijd geldt immers dat in Abrahams nageslacht, dat is in de Here Jezus en zijn gelovigen, alle volksstammen in Oost en West, in Noord en Zuid gezegend zullen worden. En niet anders.
Het gaat om de Naam! Ook al bij u, bij jou?

Middelburg, Leendertse

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juni 1975

De Wekker | 8 Pagina's

Het gaat om de naam!

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juni 1975

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken