Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

8 minuten leestijd

Bijbelse Encyclopedie, Deel 2, 2e herziene druk.Uitg. Kok, Kampen. Prijs ƒ 59,50.
Vrij spoedig na het eerste deel verscheen nu het tweede deel van de herziene Bijbelse Encyclopedie. De woorden Horam-Z worden behandeld. Wat opgemerkt is bij de verschijning van het eerste deel, geldt ook voor het tweede deel: de Bijbelse Encyclopedie is in deze tweede druk belangrijk verbeterd en uitgebreid. Alle namen van personen, dieren, planten, voorwerpen, bijbelboeken en alle aardrijkskundige namen zijn opgenomen met een duidelijke beschrijving en toelichting. In deze druk worden ook bijbels-theologische grondbegrippen uiteengezet, vaak overgenomen uit de Chr. Encyclopedie. Zo werden twee artikelen van prof. Van Genderen nl. over de Heilige Geest en het Laatste Oordeel in deze druk opgenomen. Ook dit deel is met vele tekeningen en platen verlucht; diverse vierkleurenplaten en kaarten zijn opgenomen. Het papier, voor deze druk gebruikt, is prachtig glanzend en extra zwaar. Het boek is voornaam uitgegeven. Een dergelijk werk is een rijk bezit en moest eigenlijk een plaats hebben in elke huisbibliotheek. Het is een boek, dat geregeld gebruikt kan worden, als we spreken over de Bijbel. En natuurlijk moet elke predikant en elke vereniging dit boek bezitten, als we inderdaad Schriftgetrouw willen heten en zijn. Het is een bijzonder voorrecht dat dit werk in ons land kon verschijnen en dat we een dergelijke goudmijn van informatie over de Bijbel zo gemakkelijk binnen ons bereik kunnen krijgen. Zeer hartelijk en dringend aanbevolen.

J.H.V.


C.H. Spurgeon: Het chequeboek van de bank desgeloofs. B.V. Uitgeverij „De Banier", Utrecht. Prijs ƒ 16,50.
Een dagboek van de grote Engelse prediker Spurgeon. Spurgeon vergelijkt een belofte van God met een op zicht betaalbare cheque. Een goed beeld. Daarom prijst dit boek Gods beloften op lokkende wijze aan. Spurgeon schreef deze stukjes in een moeilijke tijd. „Nooit waren de beloften van de Here mij zo dierbaar als in die tijd". Het is een genot om deze echt geestelijke, persoonlijk gerichte, stukjes voor elke dag te lezen. Hier schrijft een kind van God uit de praktijk; of zoals hijzelf zegt: ik ben geen zeeman op het droge. Er zijn vele dagboeken. Dit kan er nog bij en het is bijzonder goed. Meer dan een zesde wordt ingenomen door meditaties over een psalmvers, terwijl Jesaja en Johannes ook in trek zijn. Een fijn boek als paperback uitgegeven.

J.H.V.


Partij en Politiek I. Prijs ƒ 12,—. Partij en Politiek II. Prijs ƒ 12,—. Partij en Politiek III.Prijs ƒ 12,—. Uitgaven van „De Vuurbaak", Groningen.
Deze keurig uitgegeven brochures van ruim 80 pagina's verschijnen onder auspiciën van de Groen van Prinstererstichting van het Geref. Politiek Verbond. Deze brochures zijn een bundeling van syllabi, die gebruikt werden voor kadercursussen, die door deze stichting worden georganiseerd. Op principiële wijze worden diverse politieke onderwerpen behandeld, o.a. radicalisme, burgerlijke ongehoorzaamheid, milieuopbouw contra milieuafbraak, defensiebeleid en buitenlands politiek beleid. Het is goed dat deze „lessen" in druk zijn uitgegeven; duidelijk blijkt dat er ook vandaag christelijke politieke opvattingen zijn, die de moeite waard zijn om uitgedragen te worden. Hartelijk aanbevolen bij ieder, die zich voor politiek interesseert.

J.H.V.


Dolf Kloek: Afgestemd op jou. Uitgave J.N. Voorhoeve, Den Haag. Prijs ƒ 8,90.
In dit boekje zijn korte stukjes opgenomen, die kernen zijn van toespraken, die hij tot de jeugd hield. Ze verschenen voor een gedeelte ook in het programmablad van de E.O., Visie.
Het ene stukje spreekt meer aan dan het andere; soms zet je vraagtekens; soms uitroeptekens. Goed te gebruiken als geschenk voor jongeren, die het huis uit gaan. De auteur bedoelt duidelijk de lezer tot nadenken te stemmen en hem een boodschap mee te geven.

J.H.V.


Sipke van der Land: Recht door zee. Uitgave Kok, Kampen. Ondertitel van dit boekje: Bijbels leesboekje om koers te houden.
De auteur heeft meerdere van deze boekjes verzorgd naar hetzelfde procédé. Op de linkerbladzijde een (vereenvoudigd) gedeelte uit de Bijbel en daartegenover dan een raak stukje, een vers, een citaat. De methode zal inzonderheid jongeren aanspreken. Ouders zouden hun kinderen, als ze critisch staan tegenover kerk en geloof, dit boekje in handen kunnen geven. Het is een modern dagboekje.

J.H.V.


G. Boogaard en H.J. Teutscher: Op zoek naar een antwoord. Uitgave J.N. Voorhoeve, Den Haag. Prijs ƒ 9,50.
Dit boekje is een eerste nummer in een nieuwe serie „Pastorale handreiking". In 24 korte hoofdstukjes worden veel voorkomende vragen aan de orde gesteld. Ze verschenen enige jaren geleden in „Hervormd Nederland". Het is de moeite waard van dit boekje kennis te nemen. Pasklare antwoorden worden niet gegeven. Een boekje dat hen, die veel met mensen omgaan, kan helpen omdat er allerlei veel voorkomende situaties in getekend worden. De schrijvers zijn inderdaad op zoek naar een antwoord en proberen Gods boodschap door te geven. Ze doen dat op een wijze, die uit praktisch oogpunt over het algemeen onze instemming kan hebben al is de toon algemeen- christelijk.

J.H.V.


De Civitate - Themanr. „Techniek en samenleving". Prijs ƒ 5,— (+portokosten) postgiro 3073493, Uilenstede 180 k 1256, Amstelveen.
Ter gelegenheid van het vijfde lustrum van het Delftse dispuut „Johannes Calvijn" verscheen dit themanr., vrijwel geheel verzorgd door Delftenaren. Er is ook van dit themanr. veel werk gemaakt. Geprobeerd wordt op verantwoorde manier een weg te vinden in de problematiek. Er blijven vragen over bv. na het interview met prof. van Zuthem. Lof voor de poging, die interessant is.

J.H.V.


Ds. Joh. v.d. Poel:„Eerst lammeren dan schapen".Uitgave v. Horssen, Barneveld, prijs ƒ 28,50.
Een bundeltje, waarin enkele preken en meditaties van ds. Joh. v.d. Poel, predikant van de Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Ede. In verband met het feit dat ds. v.d. Poel tot bovengenoemde gemeenten behoort, een zeer typerende uitgave om het karakter van deze kerkengroep te leren kennen.
De beschrijving van het geestelijk leven gaat boven de opening der Schriften en' de Schriftwoorden dienen alleen ter bevestiging van deze beschrijving.
Heel de beschouwing van het geestelijke leven staat onder beheersing van de verkiezing zodat de nodiging van het evangelie achterwege blijft. Prediking en meditatie staat onder de hoogspanning: van eeuwigheid tot eeuwigheid.
De bizondere gave van ds. v.d. Poel schijnt te zijn te spreken in uit tegenstellingen opgebouwde aphorismen (pittige gezegden) die hier en daar iets diepzinnigs hebben; uiteraard niet zonder gevaar voor vals vernuft b.v. de laatste preek over „Vakkundige onthoofding".
De titel van het boekje is ontleend aan wat de prediker ergens te 'berde brengt over een vader en een zoon, die samen naar gezelschappen gingen.
Dit boekje van 223 blz. geeft een kijk op een uiterste kring van de Geref. Gezindte van Nederland waar met hoge ernst een eigen geestelijke taal gesproken wordt. Moeten allen van „het volk" deze taal spreken of naspreken?
Ik meen van niet.

Kremer


Dr. O. Jager:„Bevrijde tijd".Uitgave Zomer en Keuning-Wageningen, 230 blz., prijs ƒ 22,50.
Twintig jaar geleden schreef dr. U. Jager het boek „De humor van de bijbel". Op pagina 173 van zijn nieuwe werk „Bevrijde tijd " laat hij nu even weten: Okke Jager zag de legitimiteit van het spel en de humor toen al, maar het mocht allemaal nog niet openlijk gezegd worden, men was er nog niet aan toe. Een typerende passage uit dit typisch- Jageriaanse boek. Alles kan op lichte, speelse wijze met alles in verband gebracht worden in een zodanige overvloed, dat de lezer zich tenslotte afvraagt wat verder nog zou kunnen worden aangedragen of: wat er nog niet is bij-gesleept. Pas dan is het boek uit. Waarna men zich een oud grapje herinnert: Een lezer zet zijn boeken in de boekenkast, een schrijver zet de boekenkast in zijn boeken.
In deze lawine gaat de ondertitel: „Van prestatie- maatschappij naar vrijetijdscultuur" overigens wel goed ondersteboven. Tegenover een totale bevrijding die in het begin schijnt te gloren, komen zeventien getelde - en nog een groot aantal ongetelde vrijheids- en vrijetijds-opslokkers aan de orde, die zelfs de vraag wettigen waar de schrijver met de toegezegde „bevrijde tijd" van de hoofdtitel denkt te blijven. Een bruikbare leidraad voor degenen, die over onze veranderende (allerminst bevrijdende) manieren van tijdsbesteding zijn gaan nadenken. Een uitstekende en ook boeiende schildering van de huidige stand van zaken met betrekking tot dit onderwerp - bijna alles wat erover gedacht of geschreven is wordt er wel even in geraakt of geduid. Plus dan nog veertien-en-een halve pagina litteratuurlijst voor de lezer die zich vollediger in deze materie wenst te verdiepen.

H.W. v.d. Brink

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 september 1976

De Wekker | 8 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 september 1976

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken