Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort verslag van de vergadering van de Classis Utrecht van de Chr. Geref. Kerken, gehouden op 17 februari 1977 in de Chr. Geref. Kerk van Utrecht Noord

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kort verslag van de vergadering van de Classis Utrecht van de Chr. Geref. Kerken, gehouden op 17 februari 1977 in de Chr. Geref. Kerk van Utrecht Noord

5 minuten leestijd

Namens de roepende kerk te Woerden opent de konsulent ds. B. de Graaf de vergadering. In zijn openingswoord heet ds. de Graaf o.a. welkom ds. H.D. Rietveld van Maarssen, voor het eerst aanwezig op deze classisvergadering. Met de lastbrieven wordt de wettigheid van de vergadering vastgesteld. Aanwijzing moderamen: ds. H. Last praeses, ds. J.W. Maris assessor I, ds. H. v. Mulligen assessor II, ds. B. de Graaf scriba. Verslaggever kerkelijke pers: br. G.F. ten Broeke. Kaskontrôlekommissie: br. Visser en br. ten Boom. Stemkommissie afgevaardigden naar P.S. van het Oosten: br. v.d. Giessen en br. Verhoef.
De notulen van 14 oktober '76 worden met aantekening van enkele aanvullingen en korrekties goedgekeurd; de notulen van 9 december '76 worden eveneens goedgekeurd. Hiervoor gaat de vergadering in comité.
Ingekomen stukken:
a. een instruktie van Hilversum Centrum inzake de emeritering van predikanten en hoogleraren van onze kerken.
b. een instruktie van Driebergen m.b.t. het gevoelen van prof. dr. B.J. Oosterhoff, in zijn boek: „Hoe lezen wij Genesis 2 en 3", alsmede zijn artikelenserie in „de Wekker" over Adam en onze Gereformeerde Belijdenis.
Ad a. De wettigheid van deze instruktie wordt door de vergadering vastgesteld. Inhoudelijk leidt diskussie tot voor- en tegenargumenten. Probleemstelling: bestaande omslagstelsel dekt niet of onvoldoende de toekomstige verplichtingen. Ontwikkeling is niet bij te houden met verhogingen van de omslag.
Laatste G.S. besloot deputaten de mogelijkheid van beperking van de omslag te doen onderzoeken. Eerst de a.s. G.S. afwachten. Doorzending instruktie bij stemming verworpen.
Ad b. Vraag naar wettigheid instruktie i.v.m. de toelichting bij de instruktie. Bij velen overheerst de indruk van een bezwaarschrift tegen prof. dr. Oosterhoff.
Driebergen heeft bedoeling kerkelijke uitspraak te vragen; heeft geen kontakt gezocht met Curatorium te Apeldoorn; wenst toelichting niet terug te trekken. De vergadering gaat daarna in comité. Na opheffing comité besluit de vergadering na gehouden stemming, de instruktie met toelichting door te zenden naar de P.S. van het Oosten.
Een aantal brs. zullen in appèl gaan tegen dit besluit van de vergadering.
Rapport kommissie inzake Utrecht Centrum/Zuid. De kommissie na gehoord te hebben appellerende brs. uit Zuid en de kerkeraad van Centrum, adviseert de classis de kerkeraad van Utrecht Centrum op te dragen.
a. besluit tot uitvoering van de opheffing Zuid op te schorten,
b. met bijstand van de kommissie en vóór de a.s. najaarsclassis, alsnog met de appellerende brs. en de overige leden van Zuid te onderzoeken of er een reële mogelijkheid is tot zelfstandig worden van een gemeente in Zuid.
Na toelichting van het rapport door de kommissieleden ds. Nieuwenhuijze en ds. v. Zonneveld, en gehoord de bezwaren van ds. H. v. Mulligen namens Utrecht Centrum tegen de konklusies en het advies van het rapport, besluit de vergadering het advies van de kommissie te volgen en uit te breiden met het onderzoek naar een eventuele handhaving van de bestaande situatie in Utrecht Zuid.
Voorlopig rapport kommissie Eindhoven-Antwerpen. Voor dit agendapunt gaat de vergadering in comité. Na opheffing comité wordt besloten dat de kommissie zal rapporteren vóór de a.s. najaarsclassis.
Classicale zendingsdag. Als datum wordt vastgesteld. D.V. 20-8-'77. Plaats: Zeist.
Kerkvisitatie is gehouden te Ameide, Culemborg, Leerdam en Noordeloos.
Behalve een rapport van br. H. Medema, classis korrespondent ADMA, inzake kontakten en samenwerkingen, alsmede plannen van twee bijeenkomsten, valt er van deputaten niets te melden! Gevraagd wordt: hoe funktioneren deputaten? Br. Kanis van Utrecht Centrum wordt benoemd tot archivaris van de classis. De bestaande kommissie zal trachten vóór de a.s. G.S. nog een classicale ambtsdragersvergadering bijeen te roepen.
Rondvraag naar art. 41 K.O. Van de gemeenten waar geen kerkvisitatie is gehouden wordt verslag uitgebracht van het leven der resp. gemeenten. Er is sprake van dankbaarheid over de voortgang van de arbeid in de gemeenten, en van gebed om de voortdurende werking van de Heilige Geest.
Desgevraagd antwoord ds. H. v. Mulligen, dat Utrecht Centrum geen „betaalde" ouderling kent, maar een pastoraal medewerker, die tevens jeugdouderling is, evenals sommige gemeenten ook evangelisten hebben.
De kascontrôlecommissie doet verslag van hun kontrôle van de boeken van de penningmeester. De boeken zijn in orde bevonden; br. Ippel wordt dank gebracht voor zijn werk.
Verkiezing afgevaardigden naar de vergadering van de Particuliere Synode van het Oosten op D.V. 20 april '77. Na stemming worden aangewezen de brs. ds. P. Beekhuis; sec. ds. M.W. Nieuwenhuijze; ds. G. Blom; sec. ds. B. de Graaf; ds. A. v.d. Weerd; sec. ds. P. v. Zonneveld. Als ouderlingen de brs.: B. Bor; sec. G.F. ten Broeke; J. van Ledden; sec. J.C. van Leeuwen; J. Veenendaal; sec. M.A.P. Voorbergen. Als diaken br. P.C. Bos, Driebergen; sec. br. Visser Hilversum Oost.
Najaarsvergadering: D.V. 27 oktober 1977. Roepende kerk: Zeist. Eindhoven, Hilversum C. en den Bosch zullen een diaken afvaardigen naar deze classisvergadering. Het moderamen zal dan bestaan uit: ds. J.W. Maris praeses; ds. H. v. Mulligen assessor I; ds. M.W. Nieuwenhuijze assessor II, ds. H.D. Rietveld scriba.
In de rondvraag richt ds. P. v. Zonneveld zich tot de vergadering i.v.m. zijn vertrek naar Doornspijk, dankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen, wijst op Gods werk dat doorgaat en wenst de broeders Gods rijke zegen voor de toekomst. De voorzitter dankt ds. v. Zonneveld voor zijn inzet en liefde en wenst hem namens de classis van harte Gods Zegen in Doornspijk. Ds. P. Beekhuis zal het afscheid te Leerdam bijwonen namens de classis.
Na lezing van Efeze 6:10-20 en dankgebed door ds. H. Last wordt de vergadering gesloten.

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1977

De Wekker | 8 Pagina's

Kort verslag van de vergadering van de Classis Utrecht van de Chr. Geref. Kerken, gehouden op 17 februari 1977 in de Chr. Geref. Kerk van Utrecht Noord

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1977

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken