Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbespreking

5 minuten leestijd

Dr. J. Rinzema: Over liefde gesproken, Uitgave J.N. Voorhoeve Den Haag. Prijs ƒ 12,50
In de serie Pastorale handreiking verscheen dit geschrift van een geref. predikant, die reeds diverse boeken over huwelijk en sexualiteit heeft geschreven. Ondertitel van deze 128 pagina's tellende paperback is: Vragen rond de huwelijks- en gezinsmoraal. In tien hoofdstukken komen vele facetten van liefde en huwelijk aan de orde. De auteur beschikt over een prettige stijl en kan zijn onderwerp op aansprekende wijze brengen. Er staan ook allerlei waardevolle dingen in dit boekje. Ik denk bv. aan wat de auteur schrijft over de vraag: Passen wij wel bij elkaar? Het is te waarderen dat deze predikant-ethicus geen sexuele revolutie predikt. Hij staat niet in de voorste progressieve rijen. Maar onvoorwaardelijk zijn standpunt delen en dit boek aanbevelen gaat toch ook niet. Misschien moet ik wel zeggen dat dit boek juist omdat het zo sympathiek en gematigd is, des te gevaarlijker is. Want in wezen geeft hij toe: voorechtelijk geslachtsverkeer keurt hij niet onvoorwaardelijk af; op het punt van de huwelijk geeft hij toe door het burgerlijk huwelijk niet essentieel te achten. Als je dat leest denk je bij je zelf: daar ga je. Wie hier gaat toegeven al is het met nog zoveel reserves heeft geen verweer tegen hen die consequenties trekken. Ook deze schrijver gaat niet onvoorwaardelijk uit van het gezag van de Heilige Schrift, maar neemt zijn standpunt veel te veel in de huidige situatie, in de moderne kerkmens. Jammer dit te moeten schrijven. Wie de zaken stelt als Rinzema staat in wezen aan de verkeerde kant, ook al wil hij de band met het verleden van de schriftuurlijke huwelijksopvatting niet helemaal verbreken. We hebben een duidelijker pastorale handreiking nodig in deze tijd willen we niet meegevoerd worden met de secularisatiestroom.

J.H.V.


J.J. Poort: Carillon; J.C. Hagen: Achter de hoven, Uitgave Elisabethbode, Lochem. Prijs ƒ 3,75 per ex. (excl. verzendkosten).
Deze typografisch bijzonder goed verzorgde en geïllustreerde boekjes bevatten beide artikelen die reeds in de Elisabethbode hebben gestaan.
Het zijn in beide boekjes korte stukjes, waarin geprobeerd wordt het leven te betrappen, mensen te tekenen, voorvallen te belichten en daar door heen de boodschap van het Evangelie te laten klinken. Goede boekjes om iets uit voor te lezen. Het zijn boekjes met een sterk evangeliserende strekking.
Hartelijk aanbevolen.

J.H.V.


Jimmy Carter: Alles op alles, Uitgave Kok Kampen. Prijs ƒ 19,90
Dit .is een boek van de Amerikaanse president Carter, die in dit boek een stuk van zijn leven beschrijft, zijn weg naar het Witte Huis tekent en zijn idealen op politiek gebied ten beste geeft. De titel van het boek is ontleend aan een voorval uit zijn leven, toen hij voor een belangrijke betrekking solliciteerde en een admiraal hem vroeg: Heb je daarvoor alles op alles gezet? Die vraag heeft diepe indruk op de sollicitant gemaakt, zoals blijkt uit dit vlot geschreven, echt amerikaanse boek.
Carter zorgde voor een boek, dat inderdaad een goede kijk geeft op zijn persoon, afkomst, levensgang en bedoelingen.
Ook zijn godsdienstige overtuiging komt aan de orde. Alles erg interessant om te lezen. Hij blijkt ouderling in een baptistenkerk te zijn geweest. Raak is zijn herinnering aan het thema van een preek, door zijn dominee gehouden: Als u gearresteerd werd vanwege het feit dat u een Christen bent, zou er dan voldoende bewijsmateriaal zijn om u veroordeeld te krijgen?
Het was voor hem een hele ontdekking dat hij 300.000 bezoeken in drie maanden aflegde om stemmen te winnen en 140 bezoeken voor God in veertien jaar deed om over God te vertellen.
Overigens blijkt uit dit boek niet dat het geloof voor Carter een diepgravende zaak is; ook in dat opzicht „amerikaans", activistisch. In ieder geval een boek waaruit we Carter als mens beter leren kennen; hij komt als mens dichter bij ons. En dat is geen geringe verdienste van dit boek.

J.H.V.


Ds. K.D. van Kampen: Samen leven tot op de grens, Uitgave J.N. Voorhoeve, Den Haag. Prijs ƒ 10,75.
Ondertitel van dit deeltje uit de serie Pastorale Handreiking is: Omgaan met stervenden. Een handleiding voor stervensbegeleiding dus. Dat is een onderwerp waar vandaag veel over gesproken en geschreven wordt.
De auteur behandelt dit onderwerp - hij spreekt liever over omgaan met stervenden - op eenvoudige en duidelijke wijze. Dat is de verdienste van dit boekje. De stof wordt in acht hoofdstukken behandeld. Er worden rake dingen gezegd, vooral in het tweede hoofdstuk „Het web der vereenzaming". Inderdaad -we spelen graag schuilevinkje met de dood, zelfs uw dominees kunnen dat doen door zeer optimistisch te spreken over de ziekten en hun gemeenteleden daardoor op te beuren, denken ze.
Maar er staan ook diverse gedachtengangen in dit boekje, die onze waardering doen dalen - helaas.
Zo noteerde ik dat de troost met de hemel een valse troost is. Al kan er op verkeerde wijze met de hemel worden getroost - ik voel in de wijze waarop de schrijver er over spreekt toch een vervreemding van het echt schriftuurlijk gereformeerde geloof, verwoord in „'t Blij vooruitzicht dat mij streelt". Wie verder leest komt de achtergrond op het spoor. Het is de gedachte van de „ontlediging". Er is maar één manier om de mensen werkelijk te troosten: uit je eigen zekerheden komen en naast de ander gaan staan.
Een gedachte, die hoe langer hoe meer doordringt en die tekort doet aan het verlossingswerk van Christus. Is het daarom onbarmhartig de stervende een geloof op te leggen zoals Van Kampen zegt of een overtuiging af te nemen die hij door de jaren heen heeft opgebouwd?
Barmhartigheid neemt de ander altijd volkomen serieus, zegt hij. Ik dacht dat we dan pas barmhartig waren als we zieken en stervenden wezen op Gods barmhartigheden zonder welke we niet kunnen leven en sterven.
Samenvattend moet ik zeggen dat dit boekje de secularisatie van het pastoraat zal bevorderen en ondanks goede opmerkingen moet worden afgewezen vanwege de aangewezen instelling.

J.H.V.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 juni 1978

De Wekker | 8 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 juni 1978

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken