Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de classis Rotterdam, gehouden op 21 maart en 29 mei 1979

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de classis Rotterdam, gehouden op 21 maart en 29 mei 1979

4 minuten leestijd

Namens de roepende kerk opent ds. D. Slagboom de vergadering van afgevaardigden en bepaalt deze bij Mattheus 26:36-46. Na vaststelling van de wettigheid der vergadering wordt het moderamen benoemd: ds. J. Vogel, praeses, ds. B. de Romph, assessor en ds. D. Slagboom, scriba.
Na de benoemingen ten behoeve van deze vergadering worden de ingekomen stukken behandeld:
- Een schrijven van de kerk van Rotterdam-oost/Capelle met een berekening van de kosten voor een evengelist voor „groot Rotterdam", begroot op ƒ 63.000,—, te verdelen voor 80% over de classis en voor 20% over Evangelisatie-deputaten. De bespreking brengt de classis tot de conclusie, dat niet tot een benoeming van een evangelist kan worden overgegaan.
- De Acta van de G.S. 1977 gaan naar de archivaris.
- Een advies van deputaten art. 13 om het correspondentschap emeritikas op te heften wordt opgevolgd.
- Een schrijven omtrent de predikantstraktementen is al op de kerkeraden behandeld.
- Een schrijven van deputaten kerkjeugd dient niet op deze classis aangezien de inhoud hier niet relevant is.
- Een omtrent de afdracht aan de kerkelijke kassen levert een vermaning op aan het adres van de nalatige kerkeraden.
Verslagen vinden plaats van:
- een classis contracta i.v.m. de komst van ds. J. Manni naar Rotterdam-centrum;
- de intrede van ds. J. Compagner in Rotterdam-zuid en van ds. J. Manni te Rotterdam-centrum, alsmede van het 25-jarig ambts-jubileum van ds. W. van Heest, waar de classis vertegenwoordigd was.
- In het verslag van de deputaat evangelisatie ds. J. Vogel, wijst hij op de bereidheid van ds. J. Kievit kerkeraden te dienen met zijn advies m.b.t. het evangelisatiewerk.
- De controlecommissie bevindt de bescheiden van de quaestor, br. C. Visser in orde, en deze wordt dank gezegd.
De verkiezing van afgevaardigden naar de P.S. van het Zuiden levert de volgende lijst op:
Primi: ds. L.W. van der Meij, ds. B. de Romph, ds. D. Slagboom, ouderling M. den Butter, ouderling C. Kleinjan, ouderling P.L. van Dis, diaken W.P. Berkhout;
secundi: ds. J. Manni, ds. W. Kok, ds. W. van Heest, ouderling W. Fraanje, ouderling I. Maaswinkel, ouderling J. van Bergeijk, diaken T. van der Salm.
Verslagen van kerkvisitaties te Barendrecht, Middelharnis. Oud-Beijerland, Ridderkerk, Rotterdam-centrum, Rotterdam-Pernis, Rotterdam Oost, Rotterdam Zuid, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Zuidland vinden plaats.
Eén der verslagen geeft de classis aanleiding om uit te spreken, dat ook in bijzondere kerkdiensten slechts de door de synode vastgestelde liederen gezongen behoren te worden.
Een ander verslag leidt tot de uitspraak, dat preken van andere dan christelijke gereformeerde predikanten in leesdiensten niet gelezen behoren te worden.
Rotterdam West en Vlaardingen doen verslag naar art. 41 K.O.
Woensdag 21 mei wordt de vergadering door de praeses, ds. J. Vogel, heropend, waarbij hij uit Efeze 4 spreekt over het ambt in de kerk. Dit in verband met het examen van candidaat G.J. van Rookhuyzen. Deputaten naar art. 49 van de P.S. van het Zuiden, alsmede de candidaat en zijn familie worden in het bijzonder welkom geheten. Het examen omvat een preekvoorstel over Johannes 21:15-17, de Bijbelgedeelten 1 Samuel 2:1-10, Jeremia 26, Mattheus 21:33-46, Jacobus 2:14-26, de leer der kerken, het kerkrecht en de verhouding tot de Here alsmede de beweegredenen voor het staan naar het ambt.
Na deliberatie en advies van de deputaten wordt br. van Rookhuyzen toegelaten tot de dienst.
De praeses overhandigt onder hartelijke felicitatie de lastbrief, waarna de candidaat het verbindingsformulier tekent. Ds. H. van der Schaaf preekt de candidaat namens de deputaten toe, waarna Psalm 119:17 gezongen wordt, en God wordt gedankt en gebeden.
De Zendingsdag zal D.V. plaatsvinden rond de Chr. M.T.S. te Schiebroek. De gedachten gaan uit naar 8 september.
Op voorstel van de diaconaal correspondent, br. J.J. de Graaf wordt overgegaan tot de instelling van een diaconale commissie. Nadat is vastgesteld, dat ook niet-ambtsdragers in zo'n commissie zouden kunnen zitten, worden de diakenen M. Baan te Ouddorp en W. Mak te Schiedam verkozen en benoemd.
Vermelding verdient dat vele uren in comité vergaderd werd.
De volgende vergadering zal D.V. worden bijeengeroepen op 3 oktober 1979. Voorgesteld moderamen is: ds. D. Slagboom - praeses, ds. H.U. Westerterp - scriba, ds. J. Vogel - assessor.
Assessor ds. B. de Romph gaat voor in dankgebed en Schriftlezing, waarna de vergadering gesloten wordt.

Manni

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 september 1979

De Wekker | 12 Pagina's

Verslag van de classis Rotterdam, gehouden op 21 maart en 29 mei 1979

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 september 1979

De Wekker | 12 Pagina's

PDF Bekijken