Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de vergadering van de classis Leeuwarden, gehouden op woensdag 11 oktober 1979

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de vergadering van de classis Leeuwarden, gehouden op woensdag 11 oktober 1979

4 minuten leestijd

De praeses van de roepende kerk te Veenwouden, ds. A.G. van der Heijden opent deze vergadering. Hij heet alle afgevaardigden welkom, onder wie ook de nieuw ingekomen predikanten, di. M. den Bleker van Sneek en H. Korving van Drogeham. Na zijn openingswoord worden de lastbrieven onderzocht; de wettigheid van de vergadering wordt vastgesteld. Ds. R. v.d. Kamp is als adviseur van de classis aanwezig.
Het moderamen wordt als volgt samengesteld: ds. R. v.d. Kamp, praeses; ds. M. den Bleker, scriba (als zijnde de laatst ingekomen predikant binnen de classis); ds. A.G. v. d. Heijden, assessor; br. Draaisma wordt herbenoemd tot quaestor. Dan wordt de agenda aangevuld en vastgesteld. Als verslaggever voor de kerkelijke pers wordt aangewezen ds. H. Korving.
De notulen van de vergaderingen van 22 maart en 27 april 1979 worden goedgekeurd.
Vervolgens is aan de orde het schrijven van de PS van het Noorden inzake het appèl van Leeuwarden, m.b.t. het besluit van de classis geen gehoor te geven aan het verzoek van de Regio Noord van de Ned. Geref. Kerken, om leden in een commissie te benoemen die de mogelijkheden zal onderzoeken tot het verbeteren en zo mogelijk uitbreiden van de onderlinge contacten. Na een brede bespreking wordt met de geringst mogelijke meerderheid van stemmen besloten gehoor te geven aan het verzoek van de PS om deze uitspraak te herzien.
Andere ingekomen stukken (uitnodiging bijwonen van bevestiging en intrede ds. den Bleker, stukken classis contracta mbt ds. den Bleker en notulen PS) leveren minder stof voor discussie op.
Ingekomen is een schrijven van de gemeente Drogeham met het verzoek aan de classis de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot de instituering van een zelfstandige gemeente te Surhuisterveen. De classis Groningen bericht dat zij van de gemeente Kornhorn de vraag kreeg voorgelegd onder welke classis deze gemeente zal moeten gaan behoren. De classis Groningen heeft hiervoor een commissie benoemd.
Omdat de vraag naar de classicale indeling niet de primaire aandacht verdient, wordt besloten een commissie samen te stellen, bestaande uit ds. Buijs en br. Braaksma, die de opdracht krijgen in eerste instantie de mogelijkheden tot instituering te onderzoeken en pas in twee de instantie contact op te nemen met de commissie van de classis Groningen.
Classicale ambtsdragersconferenties zullen worden gehouden op D.V. 16 nov. 1979 en 15 jan. 1980. Op de eerste datum zal de problematiek mbt de jeugd onderwerp van bespreking zijn, op de laatstgenoemde datum het gemeente zijn in de praktijk.
Daarna gaat de vergadering in comité. Na opheffing van het comité worden de verschillende verslagen behandeld. T.a.v. de buitenlandse zending geeft ds. Brandsma een mondeling verslag; er is zegen en er zijn zorgen. Het verslag van de zendingsdag te Damwoude wordt voorgelezen; een woord van dank wordt gesproken tot hen die hiervoor zoveel werk hebben verricht. Bij het verslag Kerk en recreatie komt de vraag aan de orde of het juist is de evangelisatiesamenkomsten onder kerktijd te beleggen, mede met het oog op de teamleden zelf. Maar het is gebleken dat zij trouw de middagdienst in Sneek hebben bijgewoond. De zendingsdag 1980 zal door Zwaagwesteinde worden voorbereid. Tenslotte rust op de vergadering de taak om een redacteur te benoemen voor het Kerkblad voor het Noorden; in ds. den Bleker vindt zij de aangewezen persoon. Deze wordt benoemd, terwijl de classis er bij de commissie van redactie op zal aandringen deze br. te ontheffen van het secretariaat.
Ds. J. Plantinga, br. D. Ritskes van Heerenveen en ds. G. v.d. Groep worden benoemd in de commissie die zal samenspreken met de Regio Noord van Ned. Geref. Kerken.
De rondvraag naar art. 41 K.O. is aan de orde; de schriftelijke verslagen worden voorgelezen, alsmede de verslagen van kerkvisitatie.
De datum van de voorjaarsclassis wordt vastgesteld op 6 maart 1980 (roepende kerk Zwaagwesteinde); de najaarsclassis op 9 okt. 1980 (roepende kerk Broeksterwoude). Het moderamen voor de volgende vergadering wordt als volgt samengesteld: ds. H.H. Klomp, praeses, ds. M. den Bleker, scriba en ds. R. v.d. Kamp, assessor. De gemeenten van Veenwouden, Zwaagwesteinde en Broeksterwoude vaardigen dan een diaken af.
De rondvraag naar art. 43 K.O. levert niets op.
De assessor, ds. A. G. v. d. Heijden dankt de praeses voor de goede leiding van de vergadering, leest een gedeelte van ps. 65, laat zingen ps. 65: 1 en 4 en gaat ons voor in dankgebed. Dan (inmiddels is het 16.15 uur geworden) sluit de praeses de vergadering.

H. Korving

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 november 1979

De Wekker | 8 Pagina's

Verslag van de vergadering van de classis Leeuwarden, gehouden op woensdag 11 oktober 1979

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 november 1979

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken