Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de extra classisvergadering van de classis Haarlem gehouden op 13 dec. 1979

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de extra classisvergadering van de classis Haarlem gehouden op 13 dec. 1979

3 minuten leestijd

Namens de roepende kerk van Opperdoes opent ds. J. Oosterbroek de vergadering om half tien. We zingen ps. 98:1, 2 en 4. Ds. Oosterbroek gaat ons voor in gebed. Schriftlezing Jozua 5:10-15. Hij heet iedereen van harte welkom. Na onderzoek van de lastbrieven kan de wettigheid van de vergadering worden vastgesteld. De kerken van Haarlem-C, Haarlem-N en Den Helder hebben een diaken afgevaardigd.
Moderamen: ds. E.E. Slofstra praeses, ds. D. Visser scriba (tevens verslaggever kerkelijke pers) en ds. P.N. Ribbers assessor. Nadat enkele puntjes aan de agenda zijn toegevoegd kan deze worden vastgesteld.
In comité blijkt dat alle stukken die nodig zijn voor het examen van kand. Quant aanwezig en in orde zijn, zodat tot het examen kan worden overgegaan.
Kand. Quant preekt over Joh. 15:1-8. Ds. A.W. Drechsler examineert de kand. over Marc. 2 en Rom.12, ds. A.J. Otter over Ps. 73 en Jes. 40:1-11, ds. P.N. Ribbers over zijn kennis van en inzicht in de leer der kerk in aansluiting aan de belijdenis, ds. E.E. Slofstra over de kerkorde, terwijl deze ook, in comité, de leiding heeft bij het persoonlijk gesprek dat met kand. Quant wordt gevoerd over zijn persoonlijke verhouding tot de Here en zijn beweegredenen om te staan naar het ambt van dienaar des Woords in de Chr. Ger. Kerken.
In comité beraden zowel deputaten art. 49 KO als de classis zich over het examen. Deputaten Adviseren kand. Quant toe te laten tot het ambt. De uitslag van de schriftelijke stemming is gunstig.
Kand. Quant ondertekent het ondertekeningsformulier, ontvangt de lastbrief van ds. Slofstra, die hem namens de classis toespreekt, terwijl ds. C. v.d. Weele namens deputaten art. 49 KO het woord tot hem richt. Tenslotte wordt ps. 119:17, gewijzigd kand. Quant toegezongen. Ds. A.W. Drechsler en ds. D. Biesma worden door de classis afgevaardigd om de bevestiging en intrede van kand. Quant bij te wonen.
Van de kerk van Lisse is een instructie ter tafel waarin het oordeel van de classis gevraagd wordt omtrent het voornemen om tot nauwere samenleving te komen met de Ned. Ger. Kerk te Lisse. Ook is er een uitvoerige schriftelijke toelichting aan toegevoegd. Ter vergadering worden tevens een groot aantal vragen gesteld aan de afgevaardigden van Lisse, zowel door de afgevaardigden als door deputaten art 49 KO.
Na beraad delen deputaten mee dat er naar hun oordeel geen enkel bezwaar is om de instructie van Lisse aan te nemen. Met algemene stemmen wordt deze instructie door de classis aanvaard, zodat de kerk van Lisse tot nauwere samenwerking met de Ned. Ger. Kerk te Lisse kan komen.
Sassenheim wordt aangewezen als roepende kerk voor de komende voorjaarsclassis die, zoals was afgesproken DV op 6 maart 1980 zal worden gehouden. Hillegom, Lisse en Nieuw-Vennep zijn aan de beurt om een diaken af te vaardigen. Moderamen: ds. D. Biesma praeses, ds. D. Visser scriba en ds. E.E. Slofstra assessor. Niemand heeft iets voor de rondvraag naar art 43 KO. De assessor dankt de praeses hartelijk voor zijn leiding. De praeses leest Rom. 12:9-21, gaat ons voor in gebed, waarna we met elkaar nog zingen van het Gebed des Heren: 3,10.

Verslaggever

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 januari 1980

De Wekker | 8 Pagina's

Verslag van de extra classisvergadering van de classis Haarlem gehouden op 13 dec. 1979

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 januari 1980

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken