Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Als de amandelboom bloeit (V)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Als de amandelboom bloeit (V)

7 minuten leestijd

De herinneringen
We zagen in het vorig artikel, dat het bloeien van de amandelboom een prediking, een leven- en toekomst behoefte inhoudt.
Als de wijze Prediker de grijsheid van de ouderdom aangeeft als de bloesem van de amandelboom, dan is daar ook de gedachte van toekomst, van vruchtdragend leven in!
Oud worden is naar dit beeld niet je wennen aan de gedachte: ik heb het leven bijna gehad, maar een getuigen van de verwachting van het geloof: het leven komt!
Het is niet een uitgerangeerd zijn en op dood spoor gezet, nu onze levenswagen niet méér meesnelt in het geheel van de grote levenstrein, het is het mogen beleven van een levensfase waarin uit levenservaring geput een levenswijsheid mag worden doorgegeven.
Het is dan ook een bijbelse gedachte, die meermalen aan te treffen is, dat de ouden beslissen, de oudsten besturen en recht spreken, want bij de ouden mag men immers de wijsheid verwachten.
Dat wil helemaal niet zeggen dat we evenveel moeten weten als het geslacht dat nu opgroeit! Onze geautomatiseerde wereld, de wereld van de electronica, de chips, de computer en de electronische rekenmachine naast je op de schoolbank, is in zijn mogelijkheden en methoden van toepassing van de verworven wetenschap, een totaal andere, dan die van vijftig en meer jaren terug. Ouders hebben het er wel moeilijk mee, dat ze hun schoolgaande kinderen niet kunnen begeleiden bij hun studie, niet eens kunnen helpen met een moeilijke opgaaf. De stof is zo al niet vreemd, dan is de methode van werken zo anders dan zij zelf geleerd hebben. En als dat op middelbare leeftijd al merkbaar is, laat staan dat dan de vorige generatie in alles bij zou kunnen zijn!
Het verschijnsel van open-scholen, moeder- MAVO's en een open-universiteiten wil, naast de mogelijkheid voor ieder die in zijn jeugdjaren geen gelegenheid had om zich verder te ontwikkelen en voor ieder die nu naast zijn dagtaak verder wil studeren, mogelijk een aanvullende scholing in het weten van vele dingen bieden.
De problemen van het leven worden echter niet opgelost door inzicht in allerlei modern technische mogelijkheden en wiskundige berekeningen!
Het moge aan het oudere geslacht voorbehouden zijn om de volgende generatie te dienen in de levensproblematiek met wijsheid verkregen uit de leerschool van het verleden.
Het is toch een feit dat als het leven in de avond wat gaat verstillen, vele dingen zo betrekkelijk worden in hun waarde dat ze ons denken en doen niet meer beheersen, dat de gedachten vaak terug gaan. De herinnering aan wat was is vaak inhoud van overdenking en van gesprek met hen die mogelijk gelijksoortige levenservaringen hebben opgedaan.
Jammer is het te moeten constateren dat het echter dan ook vaak blijft bij lege en inhoudloze herhalingen en vertelsels die alleen maar, mogelijk door het verleden sterk gekleurd, worden door gegeven. Het vertéllen van levenservaringen blijft of het van ouderen aan jongeren gebeurt of van ouderen onder elkaar, zo vaak hangen in een leeg verhalen van wat was met een zucht dat het voorbij is of met een verborgen traan over het leed dat men heeft moeten dragen.
Maar de vraag is hebben we - als we terugzien op onze levensweg met al zijn ups en downs, met zijn wondere wendingen, teleurstellingen en verrassingen, Gods leiding daarin leren opmerken en Gods bedoelen met ons leven daarin leren verstaan. Hebben de zegeningen en de zorgen van ons leven ons nader gebracht bij het Kruis, om met ons kruis te rusten in Zijn schaduw en te weten, dat Hij ons dwars door alles heen riep en Hij tot ons behoud genegen Zijn daden ons toonde en trouwelijk ons heeft geleid.
Waar de levenservaringen inderdaad vruchten droegen in ons leven zodat we al meer eigen krachten leerden verachten om op Hem alleen te hopen, te bouwen en te vertrouwen op Zijn Woord, daar is in de avond van het leven de pijn en de bitterheid geweken en daar is het zonlicht van Zijn genade gaan stralen door de donkere wolken die onze levensweg soms hebben overschaduwd.
Zeker het is waar, de kastijding is als ze aanwezig is niet aangenaam. Dan kan het in het leven van hen die de Here vrezen soms angstig donker worden en kunnen de bange „waaroms" de gebedsweg naar de Here blokkeren en het vertrouwen op Hem moeilijk maken voor het gewonde hart!
Maar - zo schrijft de Hebreënbrief - is het eerst een reden tot smart, later brengt ze hun die er door geoefend zijn een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid.
En getuigen van dàt geloof, van die leiding van de Heilige Geest in ons leven, die ons leerde onder de Here te buigen en in plaats van Hem van hardheid en mogelijk wel onrecht te verdenken, voor Hem te buigen die uit liefde kastijdde opdat we alles verliezend Hem alleen zouden overhouden, is vruchtbaarder en wijst een betere weg aan hen die ons horen als we iets van ons leven verhalen.
Het moge de vrucht zijn van vrede, die men in ons leven ontdekt en die jaloers maakt, juist als men jong of oud met zoveel problemen zit en de leiding van de Here in het eigen leven, als ook in het grote wereldgebeuren, zo moeilijk kan plaatsen.
En dan moeten we ons in de avond van het leven niet schamen om het te erkennen dat ook wij - hoe oud we ook geworden zijn en hoe we ook in het leven geloven - mogelijk wel van jongs af aan de Here gediend hebben - het doen van de Allerhoogste niet altijd kunnen begrijpen en hebben begrepen. Maar de vrede in ons hart en de vrucht van het geloof, is niet dat we God begrijpen, maar dat we leren alle ding uit zijn Vaderhand te ontvangen, wetend dat daarachter het liefhebbend hart van die God klopt die Zijn eigen Zoon voor ons heeft overgegeven!
Al is het dan voor het denkend en met Gods daden worstelend hart van vandaag geen bevredigend antwoord in die zin, dat we hen uit onze ervaring nu eens even zullen zeggen waarom God de tegenheden ook nu nog jongeren en ouderen zendt, het kan hen wel jaloers maken te merken dat het geheim van ons leven - en dat is ook door strijd verkregen! - de geborgenheid is niet zonder, maar met ons kruis, ons leed en de onbegrepen leidingen in ons leven, bij de God, die in Vaderlijke liefde ons leidde en kastijdde tot behoud.
Wat is het een rijk leven als u in de avond zo - met al wat het leven u bood en onthield - met die innerlijke vrede door het geloof in de Heiland die alle schuld verzoende en ons al de weg leiden wilde, mag doorgeven aan het jong geslacht zo wel als aan uw mede-bejaarden, dat God toch goed is en zowel getrouw als sterk. Hij die zijn werk ook zal volenden moge dan de dank en de roem ontvangen.
Mogelijk als u dit leest zegt u ja, dat is rijk, maar . . .
En dat „maar" houdt dan mogelijk in dat u, al gelooft u en gaat uw hart naar die vrede en overgave van het geloof uit, toch diep in uw hart die vrede mist en steeds, al verdringt u het veel en hebt u het lang trachten te verdringen, herinneringen zich aan u opdringen die u onzeker en angstig maken.
Dan wordt de mond vaak gesnoerd en durven we niet veel goeds van de Here over ons leven vertellen.
Hoe zou dat komen? Hebben we dan de ervaringen wel verwerkt?
Hebben we dan Gods les wel geleerd?

de B.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 april 1980

De Wekker | 12 Pagina's

Als de amandelboom bloeit (V)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 april 1980

De Wekker | 12 Pagina's

PDF Bekijken