Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vijftig jaar zondagsschoolarbeid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vijftig jaar zondagsschoolarbeid

5 minuten leestijd

Op 9 juni 1980 zal het 50 jaar geleden zijn, dat de Bond van Christelijke Gereformeerde Zondagsscholen in Nederland werd opgericht. De mannen van het eerste uur, van wie de meesten reeds zijn heengegaan, waren een drietal broeders uit Den Haag en een tweetal uit Rotterdam. De notulen vermelden de namen van J.H. van Nielen, W. Meijer en H. van Leeuwen uit Den Haag en de brs. K. van Dongen en M.C. Langeveld uit Rotterdam als de initiatiefnemers van de oprichting van de Bond. De oprichtingsvergadering werd gehouden op de 2e Pinksterdag, 9 juni 1930, in de Chr. Ger. Kerk te Utrecht aan de Witte Vrouwensingel. Op die vergadering sloten zich al dadelijk 21 zondagsscholen aan, waarop later meerdere gevolgd zijn. In de beginperiode is veel te danken geweest aan de stimulerende activiteit van toen nog student en later ds. W.F. Laman, die tot voorzitter werd verkozen. Moeilijke jaren zijn gevolgd, waarvan niet in het minst de oorlogsjaren 40-45, maar het kleine begin uit de dertiger jaren mocht onder de zegen des Heeren uitgroeien tot een organisatie, die veel heeft bijgedragen aan het werk onder de kinderen.
Tal van jaren heeft de Bond leiding mogen geven aan het zondagsschoolwerk in de plaatselijke afdelingen. Na het vertrek van ds. W. F. Laman naar Canada heeft ds. 1. de Bruyne, die op de jubileumbondsdag de herdenkingsrede hoopt uit te spreken, jarenlang de voorzittershamer gehanteerd. Na hem hebben nog de predikanten, wijlen ds. P. op den Velde en ds. Th. Rutters, leiding gegeven aan het zondagsschoolwerk. Naast hen zouden nog vele*anderen met ere genoemd kunnen worden, die zich hebben ingezet voor het werk van de Bond. Tot op heden mag dit werk nog voortgang hebben onder ons en het aantal zondagsscholen, dat momenteel bij de Bond is aangesloten is gestegen tot 84, waaraan zo'n 520 medewerkers en -sters verbonden zijn en die plm. 5000 kinderen bereiken. De Bond van zondagsscholen stelt zich tot taak het werk onder de kinderen te stimuleren en te activeren door middel van het uitgeven van roosters, het instructieblad „De Wegwijzer" voor de medewerkers op de zondagsscholen, waarin voor iedere zondag een vertelschets is opgenomen en daarnaast nog een eigen kinderblad „De Herdersstaf".
Het is altijd de opzet geweest om via het zondagsschoolonderwijs ook buitenkerkelijke kinderen te bereiken. Het zondagsschoolwerk is daarom ook nauw verbonden geweest aan het evangelisatiewerk. Via de kinderen van eigen gemeente, voor wie het leren van teksten en psalmversjes ook niet van belang ontbloot is, tracht men kinderen van buiten de kerk met het Evangelie in aanraking te brengen. Van oorsprong droeg het zondagsschoolwerk een sociaal karakter. Robert Raikes, die in 1780 in de achterbuurten van de arbeiderswijken in Cloucester de rondlopende jongens en meisjes op zondag in klasjes bijeen bracht, zocht hen wat lezen en schrijven bij te brengen en trachtte hen tevens de boodschap van het Evangelie door te geven. Kinderen van 5 en 6 jaar werden reeds ingezet bij het productieproces, zodat voor onderwijs en opleiding weinig of geen gelegenheid was.
Via methodistische kringen is het zondagsschoolwerk ook in ons land overgebracht, waarbij het hoofddoel almeer werd om de kinderen in aanraking te brengen met het Evangelie. Er ligt een duidelijk schriftuurlijk bevel om het de jongeren in hun jeugd reeds bekend te maken. Veelal is het zondagsschoolwerk in onze dagen in discrediet geraakt. Helaas wordt door ouders de noodzaak van dit zondagsschoolonderwijs steeds minder gevoeld. Ik acht vooral in deze tijd, nu het christelijk onderwijs op verschillende plaatsen veel te wensen overlaat, verantwoord Bijbelonderricht geboden. Misschien is vandaag aan de dag het zondagsschoolonderwijs meer dan ooit op zijn plaats gezien de huidige ontwikkelingen.
Het is gebleken, hoe zegenrijk dit eenvoudige onderwijs heeft gewerkt onder de kinderen.
Vele krachten zetten zich iedere zondag weer in om de Bijbelse boodschap aan de kinderen door te geven. We zijn dankbaar, dat de Bond van zondagsscholen dit werk een halve eeuw heeft mogen verrichten. 50 jaar lang is het zaad gestrooid onder de kinderen van binnen en buiten onze kerken. Op de grote wereldtijd is het maar een heel klein stukje, maar niettemin zijn het 3 geslachten, die door het zondagsschoolwerk bearbeid zijn. De Heere alleen weet, waar het vrucht gedragen heeft. Wij kunnen slechts planten nat maken. Misschien ligt het werk op de zondagsschool daar nog wel vóór, dat de werkers op onze afdelingen slechts de grond bereiden, waarin straks het zaad zal vallen. Het is niettemin eeuwigheidswerk. We achten het een groot voorrecht om op deze wijze medearbeider te mogen zijn in het koninkrijk der hemelen.
De Bond van zondagsscholen hoopt dit feit DV zaterdag 7 juni a.s. in Utrecht-Noord in een jubileumbondsdag te gedenken. Uit dankbaarheid voor de geschonken mogelijkheden heeft de zondagsscholenbond de aktie „Van het kind - voor het kind" gevoerd. Als zelfstandig onderdeel van de Venda Bijbelaktie uitgaande van Zendingsdeputaten heeft de Bond haar jubileumaktie gehouden. Onze kinderen, aan wie iedere zondag Gods Woord wordt doorgegeven, hebben zich ervoor ingezet, dat iedere Venda-jongen en meisje die de school verliet een Bijbel kreeg aangeboden. De Heere zegene Zijn Woord voor de kinderen dichtbij en in de verte tot uitbreiding van Zijn koninkrijk. Dan zal het werk, dat in die 50 jaar heeft mogen plaatsvinden, niet tevergeefs geweest zijn. Hem alleen de eer!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 mei 1980

De Wekker | 8 Pagina's

Vijftig jaar zondagsschoolarbeid

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 mei 1980

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken