Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hoe zullen we reageren als Jezus komt in heerlijkheid? (I)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hoe zullen we reageren als Jezus komt in heerlijkheid? (I)

6 minuten leestijd

En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij Zijn komst. 1 Joh. 2: 28

Op twee wijzen wordt in bovengenoemde tekst gesproken over de komst van Christus in heerlijkheid. In de eerste plaats wordt gewezen op „als Hij zal geopenbaard worden", en in de tweede plaats lezen we van „Zijn komst". Zijn komst is straks Zijn openbaar wording. Dan wordt de heerlijkheid, die Christus heeft sedert de dag van Zijn hemelvaart, openbaar gemaakt. Dat verschijnt Hij in het openbaar. Dan komt Hij luisterrijk te voorschijn. Nú is deze heerlijkheid van Christus voor het oog nog verborgen.
Hij is er reeds mee bekleed. Hij heeft deze ontvangen bij Zijn inhuldiging op de hemelvaartsdag. Maar wij hebben dat niet gezien. Dat is nog steeds een zaak van geloof. Maar op de grote dag van de wederkomst, wordt Hij geopenbaard, tot nóg meerdere glorie van de gezegende Heiland en Heere. En naar die manifestatie ziet het oprechte kind der Heeren met groot verlangen uit. Dan wordt de Heiland op de wolken begroet en bejubeld door allen, die Zijn verschijning hebben liefgehad.
Dan is „Zijn komst". Zijn hoog-bezoek eeuwige werkelijkheid. Zijn komst gaat gepaard met de uitdeling van de erfenis, die nu nog in de hemel wordt bewaard.
Dit wordt dé dag, de roem der dagen! „Dan zullen we ten volle genieten de beloften Gods in Christus Jezus onze Heere!"
Dit wordt een dag, die al Gods kinderen zullen meemaken. Toen onze koningin Beatrix werd ingehuldigd in de Nieuwe Kerkte Amsterdam, was er slechts een klein gedeelte van de bevolking aanwezig en de buitenlandse gasten' waren in een beperkt aantal er bij. Maar dan zijn alle genodigden present en delen in de vreugde Hem voorgesteld.
Dat wordt een onbeschrijfelijk heerlijke dag voor Christus en Zijn kerk. Dan begint de eeuwig durende bruiloft van het Lam. Dan zullen we met Hem verschijnen in heerlijkheid Kol. 3: 4.
Dat wil zeggen: wanneer we in Hem blijven. Wanneer we zodanig door het geloof met Hem verbonden zijn, dat we Hem zijn ingelijfd en wanneer we in Hem blijven. Wanneer de verbinding met Christus van dien aard is, dat die door niets en niemand kan worden ongedaan gemaakt, wanneer we zelf die band niet breken en wanneer de duivel niet in staat blijkt ons te scheiden van de liefde van Christus.
U wilt met mij, deze dag en deze geweldig heerlijke zaak toch meemaken, en dan zó, dat U deelgenoot bent van die heerlijkheid en zaligheid van Christus?

Bént u in Hem? Gelóóft u met hart en ziel in de Heere Jezus? Hebt u Hem hartelijk lief? Kunt u beslist niet zonder hem? Ervaart u die geloofsband aan de Heere? En dat niet zelf gemaakt, maar dat u weet, dat dit de Geest van Christus heeft bewerkt? Wanneer u deze vragende opmerkingen enigermate met zekerheid mag beantwoorden, dan bent u in Hem.
Dan leeft u met Hem in gemeenschap. En dan draagt u mede verantwoordelijkheid om in Hem te blijven. Dat gaat niet vanzelf, dat blijft niet automatisch in tact. Enerzijds zorgt Christus en Zijn Geest daarvoor, maar anderzijds bent u daar helemaal bij betrokken. Het gaat niet zonder u en buiten u. U hebt de roeping, dè zorg om in Hem te blijven. We worden in dit woord van de apostel Johannes krachtig aangespoord: kinderkens, blijf in Hem! Het is een rijke gave, maar een opgave tegelijk. Het is een geschenk, maar dan wordt het meteen een verplichting.
Blijft in Hem. Want er dreigen gevaren van uitvallen en afvallen. Klem u vast aan de Rots u. Blijf bij het Woord. Blijf getrouw onder de prediking en in het gebed. Oefen u in het geloof, in de verborgen omgang met Hem. Blijf bij Gods kerk!
Houd u onder de bediening van Woord en sacramenten. Blijf bij de leer en dienst van apostelen en profeten.
Houd u er sterk aan vast.
Pas op voor allerlei leer, die niet naar de Schriften is, onder welke schone schijn deze ook wordt aangeboden.
Blijf in het licht, dan zullen we in de duisternis niet wandelen. Dan wordt het verlangen naar Zijn Openbaring en Komst versterkt. Dan wordt de hoop gevoed.
Denk er toch om: blijf in Hem. Persoonlijk en met elkaar in de gemeente. Houdt elkaar vast en biedt elkaar de nodige steun.
Dan worden we niet angstig als er gesproken wordt over Zijn komst. Integendeel!
„Dan verwachten wij die dag met die gebeurtenis met een groot verlangen!"
Menigeen slaat de schrik om het hart als men hoort van Zijn verschijning.
Men ziet er tegen op, in plaats van er naar uit te zien. Want ja. Hij komt toch als Rechter, om te oordelen de levenden en de doden.
We moeten toch allen voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden om Zijn oordeel over ons bestaan in ontvangst te nemen.
Ja wel, maar als u in Hem bent, is er niets aan de hand. Dan is alle gevaar voorbij. Dat is dan op Golgotha in orde gemaakt. Daar en toen is Hijzelf onder het gericht en de vloek van God doorgegaan. Hij heeft al de straf op mijn zonden gedragen.
En precies Dezelfde, Die dát voor mij en al degenen, die in Hem zijn en blijven heeft geleden, verschijnt dan vol majesteit. Maar niet een majesteit om te verschrikken en voor te huiveren, doch om me er sterk in te verheugen.
Dan zal de heerlijkheid der vromen op 't luisterrijkst te voorschijn komen. Dan zullen we Hem zien, gelijk Hij is, dan zullen we Hem gelijk zijn.
Maar, nog eens, blijft in Hem!
En wanneer Hij dan geopenbaard worden zal, wanneer dat grootse moment aanbreekt, dat Hij in het openbaar verschijnt, o, dan zullen we jubelen en juichen, dan zal de blijdschap ten hoogsten toppunt stijgen.
Wanneer we in Hem blijven, dan zullen we de Koning zien in Zijn schoonheid! Dan worden we verrukt en zullen we uitbundig onze hulde brengen aan Hem, Die op de troon gezeten is.
Dan zullen we niet beschaamd voor Hem staan, dan hebben we volle vrijmoedigheid om met Hem om te gaan.
Daarover de volgende meditatie meer!

Amsterdam-N., Th. Rutters

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 augustus 1980

De Wekker | 8 Pagina's

Hoe zullen we reageren als Jezus komt in heerlijkheid? (I)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 augustus 1980

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken