Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Immanuël - het teken dat God stelt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Immanuël - het teken dat God stelt

5 minuten leestijd

Christus' geboorte wordt door elk der evangelisten op eigen wijze beschreven. Mattheüs verkondigt ons deze geboorte met name als de vervulling van de Immanuël-profetie van Jesaja 7.
Tijdens de regering van koning Achaz wordt het rijk van Juda door twee vijandelijke legers bedreigd. In die nood verkondigt Jesaja dat God verlossing geven zal. Tot bevestiging van deze verkondiging mag Achaz van de Heere een teken begeren. Achaz weigert echter omdat hij meer op Assyrië dan op de Heere vertrouwt.
Ondanks Achaz' weigering geeft de Heere toch een teken: „ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuël heten".
Midden in de gespannen situatie van toen, waarbij de één nog meer dan de ander op de kracht van de wapens vertrouwt, en ook zelfs de koning van het door God verkoren volk hieraan meedoet, stelt God het teken van een kind, dat Hij zal doen geboren worden.
Ingrijpender tegenstelling is moeilijk denkbaar. Wat toch is er te midden van politieke spanningen en dreigend oorlogsgeweld te verwachten van een . . . kind!
Het is echter een kind, waaraan naar Gods belofte, de zekerheid van de verlossing verbonden is.
Naar de Kerstverkondiging van het Mattheüs-evangelie wordt dit in de geboorte van Jezus Christus vervuld. Het Kind, dat God zonder toedoen van Jozef - daar legt Mattheüs alle nadruk op - uit de maagd Maria doet geboren worden, is het teken van de verlossing, waar de Heere, de God van Israël, niet dank zij, maar ondanks ons, voor zorgt. Wie de maagdelijke geboorte van Jezus ontkent, komt niet alleen in strijd met wat de Schrift ons ervan getuigt, maar miskent ook het geheel eenzijdige in Gods heilshandelen tot verlossing.
Hoe rijk de verlossing, waar het hier om gaat is, blijkt vooral uit de Immanuël-naam. Niet dat dit naast de naam Jezus nog een andere naam is die dit Kind bij Zijn geboorte ontvangt. Het woord „vervullen" dat Mattheüs dikwijls gebruikt, zegt ons: wat de Immanuël-naam inhoudt, wordt door het Kind, dat God uit de maagd Maria doet geboren worden en dat naar Goddelijke opdracht bij Zijn geboorte de Jezus-naam ontvangt, tot zijn doel, tot zijn hoogste openbaring gebracht.
In het Kind Jezus geeft God de Verlosser, Die gekomen is om niet slechts negatief de zonde met al wat daaraan verbonden is, weg te nemen, maar om vooral ook positief, waar wij door de zonde de band met God verbraken, ons weer tot God terug te brengen, om in de verzoende gemeenschap met God ons te doen delen en dat op een zodanige wijze dat het weer helemaal goed is tussen God en ons.
Van de verlossing, die dat heil tot inhoud heeft, is het Kind, dat God door de Heilige Geest uit de maagd Maria doet geboren worden, het teken. Het teken: niet alleen voor Israël, maar - ook dat zegt ons het woord „vervullen" - voor heel de wereld.
In een wereld, die ook vandaag vol is van grote nood en bittere ellende, wijst God ons op het teken, dat Hij gesteld heeft in het Kind van Bethlehem, en verzekert ons niet minder dan Jesaja in Achaz' dagen Juda deed, dat een ieder die niet in dit teken gelooft en zo niet op Hem zijn vertrouwen stelt „niet bevestigd zal worden".
Hoevelen zijn er buiten en in de kerk, die evenals koning Achaz in de dagen van Jesaja van dit door God gestelde teken niet (meer) willen weten. Met allerlei schijnbaar vrome uitvluchten zich er aan onttrekken en zich ervan afmaken. Zonder het heil waarvan dit door God gesteld teken getuigt, meent men zichzelf wel te kunnen redden. „Niet bevestigd . . ." het houdt in: in alles wat wij doen en ons voornemen zullen wij niet slagen en niet ons doel bereiken. Op niet anders dan op één grote teleurstelling en mislukking loopt dit uit. Hoezeer werd Achaz bedrogen met de wereldmacht van Assyrië, waar hij, niet lettend op het teken dat God in Immanuël gaf, op vertrouwde.
Het zij ons ter waarschuwing, opdat wij niet aan het door God in de geboorte van Jezus Christus gestelde teken in ongeloof voorbijgaan, maar van Hem, het Kind, dat God gaf, al ons Heil verwachten. Wie niet gelooft, zal niet bevestigd worden. De heerlijke keerzijde is: wie wel gelooft, zal wel bevestigd worden. Op het door God gegeven Kind ons verlatend ervaren we dat God met ons is, hoe zwaar en moeilijk het leven ook zij. En we mogen het weten: het Kind van Bethlehem is geworden niet alleen tot de Man van smarten, maar zo ook via zijn opstanding en hemelvaart tot de overwinnende Held, tot de Koning op de Davids troon, Die niet rust voordat Hij het werk der verlossing, waaraan Hij in Zijn geboorte begon, voor allen die in Hem geloven, voltooid zal hebben. Dan komt de volle verlossing, waarin het Immanuël, het „God met ons" ten volle wordt vervuld.

U. (Urk), Br.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 december 1980

De Wekker | 16 Pagina's

Immanuël - het teken dat God stelt

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 december 1980

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken