Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de vergadering van de classis Dordrecht d.d. 8 oktober 1980

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de vergadering van de classis Dordrecht d.d. 8 oktober 1980

3 minuten leestijd

De consulent van de roepende gemeente van Gorinchem, ds. Wubs van Zwijndrecht, opent de vergadering. In het openingswoord wordt ds. A. Rebel herdacht en gewezen op de kortstondigheid van het leven. De lastbrieven worden onderzocht en aan diaken Mans van Poederoyen wordt keurstem verleend. Met een kleine wijziging wordt de agenda vastgesteld, nadat het moderamen heeft plaatsgenomen: ds. C. den Hertog, praeses, ds. H. v.d. Schaaf, scriba, br. K. de Waal, quaestor, ds. A. van Heteren, assessor. De notulen van de vergadering van 13 maart worden voorgelezen en onder dank vastgesteld.
Dan volgt de behandeling van de ingekomen stukken:
a. Voorstel van Dordrecht (Z) om voor de diaconale commissie br. Ouwerkerk te benoemen tot primus en br. Koppelaar tot secundus, dit in tegenstelling met het besluit genomen op de voorjaarsclassis. Hiertegen zijn geen bezwaren.
b. Rapport van de classicale diaconale correspondent en rapport van de classicale diaconale commissie. Deze rapporten worden besproken. Ds. den Hertog zegt namens de classis dank voor het verrichte werk en wenst Gods zegen toe op verdere arbeid.
c. Verslag van de PS van het Zuiden. Uit de bespreking die volgt blijkt dat er wel meer gegevens in verwerkt hadden kunnen worden.
d. Schrijven deputaten PS van het Zuiden: bezinning op art. 49 (Classicaal peremptoir examen). Dit stuk zal toegezonden worden aan de kerkeraden van de classis.
e. Schrijven van de Chr. Geref. Jongeren Organisatie van 21 juni 1980. Deze brief gaat in op het verslag in „de Wekker" d.d. 25 april van de classisvergadering gehouden op 28 febr./13 maart. In punt 4 van deze brief wordt gesteld dat noch kerkeraden, noch verenigingen van de classis Dordrecht het CGJO-bestuur hebben benaderd met concrete klachten en bezwaren. Ter vergadering wordt duidelijk dat dit wel het geval is geweest. Dit zal bericht worden aan de CGJO. In de brief van de CGJO wordt gevraagd de dringende suggestie van de vorige classisvergadering terug te nemen. Die suggestie was: zo spoedig mogelijk te komen tot een vergadering van het Jeugdbondsbestuur met de bezwaarde kerkeraden en met de (17) bezwaarde verenigingen, zo mogelijk onder leiding van deputaten, maar in elk geval in hun aanwezigheid. Ter vergadering wordt gesteld dat hier verder niet op in gegaan hoeft te worden, gezien het synodebesluit dat over het jeugdwerk genomen is.
Vervolgens wordt er verslag gedaan van gehouden kerkvisitatie. In twee gemeenten moet nog kerkvisitatie gehouden worden.
Vacaturebeurten worden geregeld: Alblasserdam de predikanten: v.d. Boogert, v. Heteren en Nijdam. Breda: de predikanten: van der Ent, Nijdam en Tanis. Gorinchem: de predikanten: Groenleer, den Hertog, v.d. Schaaf en Wubs. Papendrecht: de predikanten: v.d. Boogert, Groenleer, den Hertog, Wubs. Poederoyen: de predikanten: van der Ent, van Heteren, Tanis.
Datum voorjaarsclassis wordt vastgesteld: 25 maart 1981. Roepende gemeente: 's-Gravendeel. Moderamen; ds. A. van Heteren, praeses, ds. H. v.d. Schaaf, scriba, br. K. de Waal, quaestor en ds. W.W. Nijdam, assessor. Door Dordrecht-Z, Gorinchem en 's-Gravendeel dient dan een diaken te worden afgevaardigd.
Het moderamen doet aan de classis het voorstel om te komen tot een vrije classicale ambtsdragersconferentie. Als inleider zal dan gevraagd worden prof. dr. W.H. Velema. Hem zal verzocht worden te spreken over „Wet en Evangelie". Dit voorstel wordt aanvaard. Dit voorstel van het moderamen kwam voort uit de bespreking van een instructie van de gemeente van Werkendam op de vorige classisvergadering waarin diverse verontrustende ontwikkelingen werden gesignaleerd betreffende het kerkelijke leven.
Van de rondvraag naar art. 43 DKO behoeft geen gebruik te worden gemaakt. De praeses wordt dank gezegd voor zijn leiding. Daarna sluit de praeses de vergadering door te laten zingen Ps. 29: 6 en voor te gaan in dankgebed.

A. van Heteren

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 januari 1981

De Wekker | 8 Pagina's

Verslag van de vergadering van de classis Dordrecht d.d. 8 oktober 1980

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 januari 1981

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken